BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karaś Mateusz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorant)
Tytuł
Władza, wiedza i dyskurs a niepełnosprawność. Konstruowanie podmiotu "niepełnosprawnego" w kontekście filozofii Michela Foucaulta
Power, Knowledge, Discourse and Disability. Construction of "Disabled" Subject in the Context of Michel Foucault Philosophy
Źródło
Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2013, nr 2, s. 19-30, przypisy
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Filozofia, Analiza dyskursu
Disabled people, Philosophy, Discourse analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Foucault Michel
Abstrakt
Kwestie społeczne związane z niepełnosprawnością można rozpatrywać pod wieloma kątami. Rzadko jednak robi się to z filozoficznego punktu widzenia. Myśl Michela Foucaulta, francuskiego filozofa, da się jednak niewątpliwie połączyć ze współczesnym rozumieniem niepełnosprawności. W świetle jego rozważań kwestia ludzkiego ciała nie jest jedynie problemem jednostki, ale wpisuje się w rozległą siatkę społecznych uwarunkowań. Z tego punktu widzenia podmiotowość osób z niepełno sprawnościami jest również częściowo wytworem społecznym. Artykuł ten stara się zestawić myśl francuskiego filozofa z problematyką niepełnosprawności i odnieść ją do kwestii konstruowania podmiotu w dyskursie.(abstrakt oryginalny)

Social issues related to disability can be seen from many perspectives. But its rare to analyse this issue from philosophical point of view. Thought of Michel Foucault, the French philosopher, with no doubt, can be linked to the modern understanding of disability. In the light of his ideas human body is not just the problem of the individual, but it belongs to much wider social conditions. From this point of view subjectivity of people with disabilities is also a part of social creation. This article deals with disability in terms of Foucault philosophy and tries to compare this problem to issue of discursive subject construction.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Buksiński, Historia - władza - metoda, w: M. Kwiek (red.), "Nie pytajcie mnie kim jestem...: Michel Foucault dzisiaj", Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 1998, s. 145.
  2. U. Zbrzeźniak, Michel Foucault. Ku historycznej ontologii nas samych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010, s. 47.
  3. J. Topolski, Ta "pusta" kategoria zmiany: człowiek i historia, w koncepcji Michela Foucaulta, w: M. Kwiek (red.), "Nie pytajcie mnie kim jestem...: Michel Foucault dzisiaj", Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 1998, s. 198.
  4. M. Foucault, Archeologia wiedzy, tłum. Andrzej Siemek, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977, s. 89- 90.
  5. M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. Tadeusz Komendant, Wydawnictwo Spacja, Warszawa 1993, s. 34.
  6. M. Foucault, Historia seksualności, tłum. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski, Czytelnik, Warszawa 1995, s. 122.
  7. M. Foucault, Narodziny kliniki, tłum. P. Pieniążek, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999, s. 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-0403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu