BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudzik-Lewicka Irena (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Etyka w kształtowaniu długofalowej koncepcji biznesowej przedsiębiorstwa
Ethics in the Forming of the Long-Term Business Concept Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 44-52, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Etyka, Koncepcja przedsiębiorstwa, Zarządzanie biznesem
Ethics, Enterprise concept, Business management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące etycznego kształtowania długofalowej koncepcji działania w przedsiębiorstwie. Materiał zebrany w opracowaniu ukierunkowano m.in. na uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy zdaniem przedsiębiorców z Bielska-Białej etyczne kształtowanie koncepcji biznesowej jest możliwe oraz czy w biznesie jest w ogóle miejsce na etykę.(abstrakt oryginalny)

This study is presenting the chosen findings concerning the ethical forming of the longterm concept of being active in an enterprise. Collected material in the study was directed among others for obtaining answers to a question, whether in entrepreneurs' view from Bielsko- Biała the ethical forming of the business concept is possible as well as whether there is a space for ethics in the business at all.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barcik A., Etyka w zarządzaniu biznesem, Wyd. PŁ Filii w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 1999.
 2. Dudzik-Lewicka I., Plan strategiczny w małym przedsiębiorstwie, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 799, Ekonomiczne Problemy Usług nr 111, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
 3. Janasz A.K., Janasz W., Kozioł K., Szopik K., Zarządzanie strategiczne: koncepcje, metody, strategie, Wyd. Difin, Warszawa 2008.
 4. Kietliński K., Reyes V.M., Oleksyn T., Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 5. Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Koncepcje strategii organizacji, Wyd. PWE, Warszawa 2009.
 6. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa- Kraków 2000.
 7. Steinmann H., Etyka przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2005, nr 2.
 8. Sułek M., J. Świniarski J., Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Dom Wyd. Bellona, Warszawa 2001.
 9. Wiktorowicz M., Dudzik-Lewicka I., Etyczne kształtowanie strategii w przedsiębiorstwie, Wyd. ATH, Bielsko-Biała 2010.
 10. www.um.bielsko.pl.
 11. Zarządzanie strategiczne, red. R. Krupski, Wyd. AE, Wrocław 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu