BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kisielińska Joanna
Tytuł
Die Paulianische Anfechtungsklage - die vergleichende Analyse im Rahmen vom deutschen und polnischen Recht
Źródło
Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2013, nr 2, s. 31-44, przypisy
Słowa kluczowe
Niewypłacalność, Prawo, Wierzytelności, Windykacja wierzytelności
Insolvency, Law, Liability, Debt collection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autorka opracowania porównuje instytucję skargi pauliańskiej w prawie polskim i niemieckim. Analizując poszczególne przesłanki zastosowania actio Pauliana, wykazuje podobieństwa oraz zasadnicze różnice pomiędzy uregulowaniem tej instytucji w dwóch systemach prawnych. Główny cel obu regulacji pozostaje w zasadzie identyczny. Jest nim ochrona wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika, który doprowadza swój majątek do stanu zagrażającego zaspokojeniu wierzyciela. W polskim prawie instytucja akcji paulińskiej została uregulowana w Księdze Trzeciej Kodeksu cywilnego, w Niemczech zaś - w oddzielnej ustawie nazywanej w polskim piśmiennictwie "ustawą zaczepną" (Anfechtungsgesetz). Jedną z najważniejszych różnic jest przyjęcie odmiennych teorii zaskarżenia (teorii egzekucyjnej lub teorii zobowiązania wynikającego z ustawy), co pociąga za sobą oczywiste konsekwencje prawne. Istotne odmienności występują na tle charakteru prawnego roszczenia, przedmiotu ochrony oraz poszczególnych przesłanek, które w prawie niemieckim przybierają postać zarówno przesłanek materialnoprawnych, jak i prawnoprocesowych.(abstrakt oryginalny)

The author of the article compares the institution of actio Pauliana in two different European legal systems: Polish and German. Analyzing particular prerequisites of applying this action, the author shows the similarities and differences between aforementioned legal systems. The main aim of actio Pauliana remains the same in both Polish and German law. It is the creditor protection against insolvency of the debtor, who leads his assets to the state, which endangers satisfaction of the creditor. In Polish law actio Pauliana is set forth in articles 527-534 of the Civil Code; in Germany - in the separate statute called "ustawa zaczepna" in Polish doctrine (Anfechtungsgesetz). One of the most important differences is the adoption of two different theories of suability, which results in certain and serious legal consequences. The significant distinctiveness are connected with the legal character of the claim, the subject of protection and separate prerequisites, which in German law comprise of both substantive and procedural ones. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Jasińska, Skarga pauliańska. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Komentarz do przepisów art. 527-534 KC, Warszawa 2006, s. 7.
  2. M. Pyziak-Szafnicka, Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań - część ogólna, T. 5, Warszawa 2006, s. 1226.
  3. M. Jasińska, Skarga pauliańska - istota idei zaskarżenia, "Prawo Spółek", nr 5, 2004, s. 48.
  4. G. Grevesmühl, Die Gläubigeranfechtung nach klassischem römischen Recht, Wallstein-Verl., Göttingen 2003.
  5. K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 2007, s. 436.
  6. E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2010, s. 967.
  7. H. Hess, M. Weis, Das neue Anfechtungsrecht, Heidelberg 1996, s. 202.
  8. D. Milanowska, Skarga pauliańska na gruncie prawa polskiego i niemieckiego, "Prawo Spółek", nr 2, 2004, s. 14-15.
  9. K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, T. 2, Warszawa 2011, s. 241.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-0403
Język
ger
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu