BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konieczna Nell
Tytuł
Unia Europejska - wielojęzyczny problem?
European Union - Multilingual Problem?
Źródło
Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2013, nr 2, s. 45-55, przypisy
Słowa kluczowe
Językoznawstwo, Pluralizm kulturowy
Linguistics, Cultural pluralism
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Polityka wielojęzyczności Unii Europejskiej kształtowana była etapami, dzięki czemu została głęboko zakorzeniona w świadomości europejskiej. Wraz z rozwojem pojawiły się także problemy związane z wykładnią, jednolitością stosowania prawa oraz komunikacją. Problem pluralizmu skłania do refleksji nad możliwościami zmiany istniejącego systemu , jednakże trudność sprawia znalezienie rozwiązania tak jasnego i uniwersalnego aby zminimalizować konsekwencje pluralizmu językowego.(abstrakt oryginalny)

The politics of polyglotism in European Union was shaped in stages, thanks to that it has rooted deeply into european consciousness. With such development several problems has appeared, with the interpretation of law, the uniform applications of law and comunnication. The problem of linguistic pluralism brings the reflexions on the possibilities of changes in the existing system, however it is difficult to find such clear and universal solution for reduction the consequences of linguistic pluralism.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Doczekalska A., Interpretacja wielojęzycznego prawa Unii Europejskiej, "Europejski Przegląd Sądowy", nr 5/2006, str.15.
  2. Van Calster G., The EU's Tower of Babel - The Interpretation by the European Court of Justice of Equally Autentic Texts Drafted in more than one Official Language [w:] A. Barav and D.A. Wyatt (red.), "Yearbook of European Law 1997/17", Oxford.
  3. J. Maliszewska-Nienartowicz, Zasada rządów prawa w Unii Europejskiej, [w:] J. Barcz (red.) Zasady Ustrojowe Unii Europejskiej, str. 212-213.
  4. M. Borowiak, Przyszłość językowa Unii Europejskiej: mit wielojęzyczności czy dominacja języka angielskiego?, "Investigationes Linguisticae", nr XVI/2008, str. 5-12.
  5. S. Culbert (red.),World Almanac and Book of Facts, Nowy Jork, 1998 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-0403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu