BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rokita Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Refleksje na temat podejmowania trudnych decyzji
Reflections on the Issue of Taking Difficult Decisions
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zarządzanie (2), 2015, nr 222, s. 11-18, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Proces decyzyjny, Rozwiązywanie problemów
Decision proces, Solving problems
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest refleksją na temat podejmowania trudnych decyzji w nieprzewidywalnej i dynamicznej przyszłości. Ma on na celu pokazanie roli i znaczenia decydenta w procesie decyzyjnym, jego kompetencji, umiejętności i doświadczenia, jak również intuicji, pomocnych w podejmowaniu trafnych decyzji. Artykuł pokazuje zawiłość procesu decyzyjnego, wskazując trudność w podjęciu trafnej decyzji w przełożeniu na perspektywę czasową. Im dłuższa perspektywa, tym wydaje się trudniejsze podjęcie optymalnej decyzji z uwagi na nieznajomość i nierozpoznawalność przyszłych uwarunkowań.(abstrakt oryginalny)

The article is a reflection on the issue of taking difficult decisions in unpredictable and dynamic future. The purpose of it is to present the role of the decisionmaker in the decision making process, his competence, skills and experience as well as intuition, helpful in undertaking of accurate decisions. The article presents the complexity of the decision making process pointing at the difficulty of undertaking of accurate decision in the context of time perspective. The longer the perspective, the more difficult undertaking of optimal decision due to the fact that the future conditionings are not known as well as difficult to discern.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barber B.M., Odean T. (2002), Trading Is Hazardous to Your Wealth: The Common Stock Investment Performance of Individual Investors, "Journal of Finance", Vol. 55, Iss. 2, s. 773-806.
  2. Collins J.C., Porras J.I. (2003), Wizjonerskie organizacje, Jacek Santorski - Wydawnictwo Biznesowe, Warszawa.
  3. Kahneman D. (2012), Pułapki myślenia, Media Rodzina, Poznań.
  4. Rosenzwig P. (2007), Halo Effect... and Eight Other Bussiness Delusions that Deceive Managers, Simon & Schuster, New York.
  5. Taleb N. (2006), Ślepy traf. Rola przypadku w sukcesie finansowym, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
  6. Tetlock P.E. (2005), Expert Political Judgment: How Good Is It. How Can We Know? Princeton University Press, Princeton.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-5638
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu