BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lizińska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zarządzanie zyskami w okresie okołokryzysowym przez spółki dokonujące kolejnej emisji akcji na rynkach wschodzących
Earnings Management in SEO Firms on Emerging Markets in Pre- And Post-Crisis Years
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 101-113, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Słowa kluczowe
Zarządzanie zyskami, Rynek kapitałowy, Emisja papierów wartościowych, Rynki wschodzące
Earnings management, Capital market, Securities emission, Emerging markets
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Celem badań była odpowiedź na pytanie, czy dla spółek dokonujących kolejnych emisji akcji (SEO) zaobserwować można działania polegające na zarządzaniu zyskami w okresach okołoemisyjnych, a jeżeli tak, to czy skala tego zjawiska różniła się przed i po załamaniu na rynkach finansowych. Metodologia badania - Badania prowadzono dla spółek notowanych na rynkach wschodzących i dokonujących kolejnej emisji akcji w latach 2005-2011. W okresie badawczym oraz w wyróżnionych podokresach 2005-2006 oraz 2010-2011 obserwowano poziom accruals oraz badano skłonność do przekraczania wartości progowych w okresie okołoemisyjnym. Wynik - W roku dokonania kolejnej emisji akcji odnotowano wzrost poziomu accruals oraz większą skłonność do przekraczania wartości progowych. Dla SEO dokonywanych po największym załamaniu na rynkach finansowych, zaobserwowano generalnie obniżenie możliwości manipulowania zyskami w porównaniu do emisji dokonywanych przed kryzysem. Oryginalność/wartość - Badaniami objęto szeroką próbę dziewiętnastu rynków wschodzących objętych indeksowaniem przez MSCI. Porównano skalę manipulowania zyskami dla emisji dokonywanych w okresie przed- i pokryzysowym. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The research aimed at answering if earnings management was practised by companies issuing seasoned equities (SEOs) and if yes, if there was a difference in the pervasiveness of this phenomenon in the pre- and post-crisis years. Design/methodology/approach - The data sample covered companies issuing on emerging markets between 2005 and 2011. Accruals were estimated and the inclination to exceed thresholds was observed during the sample period and in subperiods (2005-2006 and 2010-2011). Findings - It can be concluded that accruals and the tendency to exceed threshold were both more evident in the year of the issuing. The level of earnings management proxies was lower for the years after the peak of the crisis. Originality/value - The research w as done for a wide sample of 19 emerging markets indexed by MSCI. Earnings management was observed for the pre- and post-crisis years. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ball R. Shivakumar L. (2005), Earnings quality in U.K. private firms: Comparative loss recognition timeliness, "Journal of Accounting and Economics" no. 39, s. 83-128.
  2. Beatty A., Harris D. (1999), The effects of taxes, agency costs and information asymmetry on earnings management: A comparison of public and private firm, "Review of Accounting Studies", no. 4, s. 299-326.
  3. Brzeszczyński J., Gajdka J., Schabek T. (2011), Earnings Management in Polish Companies, "Comparative Economic Research" vol. 14, no. 3, s. 137-150.
  4. DeAngelo L.E. (1986), Accounting numbers as market valuation substitutes: A study of management buyouts of public stockholders, "Accounting Review", s. 400-420.
  5. Gajdka J. (2012), Kształtowanie zysków w przedsiębiorstwach w kontekście kryzysu finansowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia" nr 51, s. 303-311.
  6. Healy P.M., Wahlen J.M. (1999), A review of the earnings management literature and its implications for standard setting, "Accounting Horizons" vol. 13, no. 4, s. 365-383.
  7. Nurazi M.R., Santi F., Deswita L. (2014), Seasoned equity offerings. Between agency theory, windows of opportunity, and firm size, http://repository.unib.ac.id/7624/ (10.04.2015).
  8. Shu P.G., Chiang S.J. (2014), Firm size, timing, and earnings management of seasoned equity offerings, "International Review of Economics & Finance" no. 29, s. 177-194.
  9. Vander Bauwhede H., Willekens M., Gaeremynck A. (2003), Audit firm size, public ownership, and firms' discretionary accruals management, "International Journal of Accounting" no. 38, s. 1-22.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu