BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pfohl Hans-Christian (Technische Universität Darmstadt), Müller Katja (Technische Universität Darmstadt)
Tytuł
Collaboration and Communication in a Networked Economy
Współpraca i komunikacja w usieciowionej gospodarce
Kooperation und Kommunikation in Einer Vernetzten Wirtschaft
Źródło
LogForum, 2015, vol. 11, nr 2, s. 139-149, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Strategia logistyczna, Innowacje, Współpraca, Komunikowanie
Logistic strategies, Innovations, Cooperation, Communication
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Usieciowiona gospodarka jest wynikiem wzrastającej specjalizacji oraz produktywności. Zacieranie się granic przedsiębiorstw umożliwia uzyskiwanie nowych form przewagi konkurencyjnej. Jednak, wraz ze wzrostem usieciowanej gospodarki, wzrasta również jej złożoność. Metody: Prezentowana praca przybliża najważniejsze trendy usieciowionej i kompleksowej gospodarki, jak również odpowiadające na nie strategie logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw. Wyniki i wnioski: Praca skupia się na współpracy aktorów w obrębie zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw oraz komunikacją niezbędną do osiągnięcia sukcesu. Wychodząc dalej, została omówiona rola współpracy zakresie innowacji w logistyce oraz zarządzaniu łańcuchem dostaw, która - jak dotąd - jest stosunkowo słabo opisana w literaturze fachowej. Zaprezentowano również wnioski wraz z dyskusją na temat obecnego stanu współpracy w kontekście jej potencjalnych możliwości. (abstrakt oryginalny)

Background: The networked economy is a result of the increasing specialization and productivity. The blurring of company boundaries enables potential for new competitive advantages. However, along with the growing networked economy, the complexity also increases. Methods: With their current study the German logistics association sheds a light on the most important trends of the networked and complex economy and the strategies of logistics and supply chain management (SCM) coping with them. Results and conclusions: This paper focuses on the collaboration of actors in logistics and supply chain management and the communication required for being successful. Furthermore, going beyond the study, the role of collaboration for innovation in logistics and SCM is considered, that has been neglected in literature so far. Finally, the paper concludes with a discussion reflecting the current state of collaboration in the context of its potential. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brandenburger Adam, 1996. Co-opetition. New York 1996.
 2. Dyer Jeffrey H., Singh Harbir, 1998. The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage. In: Academy of Management Review, 23 (1998)4, pp. 660-679.
 3. European Logistics Association/Arthur D. Little, 2007. Innovation Excellence in Logistics: Value Creation by Innovation, Brussels 2007.
 4. Handfield, Robert et al., 2013. Trends und Strategien in Logistik und Supply Chain Management - Vorteile im Wettbewerb durch Beherrschung von Komplexität. Bremen 2013.
 5. Langley C.J.Jr., Capgemini, 2013. 2013 Third-Party Logistics Strategy: The State of Logistics Outsourcing. University Park, PA 2013.
 6. Langley C.J.Jr., Capgemini, 2014. 2014 Third- Party Logistics Studyy: The State of Logistics Outsourcing. University Park, PA 2014.
 7. Pfohl Hans-Christian, 2007. Ausgangssituation - Innovationsma-nagement als Erfolgsfaktor in der Logistik. Einführung und Rückblick auf die Arbeitskreisarbeit. In: Pfohl, Hans-Christian (ed.): Innovationsmanagement in der Logistik: Gestaltungsansätze und praktische Umsetzung. Bremen 2007, 11-15.
 8. Pfohl H.-Chr., 2015. Logistikmanagement. Konzeption und Funktionen. 3., vollst. überarb. und akt.. Aufl. Berlin 2015.
 9. Pfohl H.-Chr., 2010. Logistiksysteme. Betriebswirtschaftliche Grundlagen. 8., neu bearb. u. akt. Aufl. Berlin 2010.
 10. Picot Arnold et al., 2012. Organisation: Theorie und Praxis aus ökonomischer Sicht. 6. Aufl., Stuttgart 2012.
 11. Picot Arnold, Reichwald Ralf, Wigand Rolf T., 2008. Information, organization and management. New York 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu