BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majewska Elżbieta (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Testy integracji rynków giełdowych w okresie kryzysu a częstotliwość danych
Data Frequency and Stock Exchange Integration Tests During the Crisis Period
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 115-125, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Kryzys gospodarczy, Korelacja
Capital market, Economic crisis, Correlation
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Głównym celem pracy była weryfikacja hipotezy o braku efektu integracji na rynkach giełdowych europejskich i rynku amerykańskim w okresie ostatniego globalnego kryzysu finansowego w latach 2007-2009. Przetestowano równość macierzy korelacji przekrojowych w grupach badanych rynków oraz zbadano wrażliwość zastosowanych testów na zmianę częstotliwości danych. Metodologia badania - Zastosowano procedurę testowania równości macierzy korelacji przekrojowych pomiędzy rynkami uzyskanych dla dziennych, tygodniowych i miesięcznych logarytmicznych stóp zwrotu z głównych indeksów giełdowych analizowanych rynków. Zastosowano testy Jennricha (1970) oraz Larntza i Perlmana (1985). Wynik - Uzyskane wyniki nie dają podstaw do udzielenia jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o występowanie zjawiska integracji w grupach analizowanych rynków. Wskazują również na wrażliwość zastosowanych testów na częstotliwość danych. Oryginalność/wartość - Zagadnienie integracji międzynarodowych rynków kapitałowych ma istotne znaczenie praktyczne. Zgodnie z wiedzą autorki kompleksowa analiza integracji rynków europejskich i rynku amerykańskiego z uwzględnieniem danych o różnych częstotliwościach oraz różnych grup rynków nie była dotąd przeprowadzona. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the paper is to verify the hypothesis that there was no integration effect between the American and European stock markets during the 2007-2009 global financial crisis. The equality of cross-market correlations matrices in groups of investigated markets has been tested. The robustness of integration tests with respect to various data frequencies has also been tested. Design/methodology/approach - We have used the tests of the equality of the cross-market correlations matrices, based on daily, weekly and monthly logarithmic returns of the main indexes of investigated markets. We have used the Jennrich (1970) and the Larntz-Perlman (1985) tests. Findings - The empirical results have not allowed to confirm the integration effect between investigated groups of markets. They have shown, however, the dependence of the tests with respect to various data frequencies. Originality/value - The international capital markets integration is very important from the practical point of view. To the best of our knowledge, a comprehensive analysis of the integration effect between European and American markets with respect to the various data frequencies and groups of markets has not been conducted before. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adkins L.C. (2014), Using Gretl for principles of econometrics, 4th Ed., Version 1.041.
 2. Briere M., Chapelle A., Szafarz A. (2012), No contagion, only globalization and flight to quality, "Journal of International Money and Finance" vol. 31, no. 6, s. 1729-1744.
 3. Brunnermeier M.K. (2009), Deciphering the liquidity and credit crunch 2007-2008, "Journal of Economic Perspectives" vol. 23, no. 1, s. 77-100.
 4. Chesnay F., Jondeau E. (2001), Does correlation between stock returns really increase during turbulent periods?, "Economic Notes" vol. 30, no. 1, s. 53-80.
 5. Claessens S., Dell'Ariccia G., Igan D., Laeven L. (2010), Cross-country experience and policy implications from the global financial crisis, "Economic Policy" vol. 25, no. 62, s. 267-293.
 6. Cross F. (1973), The behavior of stock prices on Fridays and Mondays, "Financial Analysts Journal" vol. 29, no. 6, s. 67-69.
 7. Doornik J.A., Hansen H. (2008), An omnibus test for univariate and multivariate normality, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics" vol. 70, Supplement 1, s. 927-939.
 8. Fisher R.A. (1921), On the "probable error" of a coefficient of correlation deduced from a small sample, "Metron" no. 1, s. 3-32.
 9. French K.R. (1980), Stock return and the weekend effect, "Journal of Financial Economics" vol. 8, no. 1, s. 55-69.
 10. Goetzmann W.N., Li L., Rouwenhorst K.G. (2005), Long-term global market correlations, "Journal of Business" vol. 79, no. 1, s. 1-38.
 11. Jennrich R.I. (1970), An asymptotic chi-square test for the equality of two correlation matrices, "Journal of the American Statistical Association" vol. 65, no. 330, s. 904-912.
 12. Lane P.R., Milesi-Ferretti G.M. (2011), The cross-country incidence of the global crisis, "IMF Economic Review" vol. 59, no. 1, s. 77-110.
 13. Larntz K., Perlman M.D. (1985), A simple test for the equality of correlation matrices, Technical Report no. 63, Department of Statistics, University of Washington.
 14. Longin F., Solnik B. (1995), Is the correlation in international equity returns constant: 1960-1990?, "Journal of International Money and Finance" vol. 14, no. 1, s. 3-26.
 15. Marer P. (2010), The global economic crises: impact on Eastern Europe, "Acta Oeconomica" vol. 60, no. 1, s. 3-33.
 16. Merler S., Pisani-Ferry J. (2012), Sudden stops in the euro area, "Breugel Policy Contribution" vol. 6, March, s. 1-16.
 17. Olbrys J., Majewska E. (2013), Granger causality analysis of the CEE stock markets including nonsynchronous trading effects, "Argumenta Oeconomica" vol. 31, s. 151-172.
 18. Olbrys J., Majewska E. (2014), Identyfikacja okresu kryzysu z wykorzystaniem procedury diagnozowania stanów rynku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 65, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 699-710.
 19. Olbrys J., Majewska E. (2014), Quantitative identification of crisis periods on the CEE stock markets: the influence of the 2007 U.S. subprime crisis, "Procedia Economics and Finance" vol. 14, s. 461-470.
 20. Olbrys J., Majewska E. (2014), Implications of market frictions: serial correlations in indexes on the emerging stock markets in Central and Eastern Europe, "Operations Research and Decision" vol. 24, no. 1, s. 51-70.
 21. Olbryś J., Majewska E. (2015), Increasing cross-market correlations during the 2007-2009 financial crisis: contagion or integration effects?, "Argumenta Oeconomica" (w druku).
 22. Pagan A.R., Sossounov K.A. (2003), A simple framework for analyzing bull and bear markets, "Journal of Applied Econometrics" vol. 18, no. 1, s. 23-46.
 23. Pisani-Ferry J., Sapir A. (2010), Banking crisis management in the EU: An early assessment, "Economic Policy" vol. 62, s. 341-373.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu