BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilewski Mirosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Juszczyk Marta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Czynniki kształtujące decyzje inwestorów na rynku kapitałowym
Factors Influencing the Decisions of Investors in the Capital Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 203-216, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Decyzje inwestycyjne, Giełda papierów wartościowych, Inwestor giełdowy
Capital market, Investment decisions, Stock market, Stock exchange investor
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem badań było określenie opinii inwestorów dotyczących czynników kształtujących ich decyzje na rynku kapitałowym. Opracowano kwestionariusz wywiadu, który został przeprowadzony wśród grupy 100 inwestorów, korzystających z usług pięciu domów maklerskich o długiej historii działania. Kluczowymi czynnikami warunkującymi decyzje inwestorów na rynku kapitałowym są tendencje na wiodących światowych giełdach oraz wyniki finansowe spółek. Jednocześnie sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw stanowi w opinii inwestorów kluczową determinantę kształtowania się kursów akcji. Znaczący wpływ na kształtowanie się notowań mają również ogólne zmiany na rynku krajowym i otoczenie, w którym działa spółka. Zarówno czynniki zewnętrzne, tj. koniunktura na ważniejszych światowych giełdach oraz dane makroekonomiczne, jak i wewnętrzne, tj. sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, istotnie wpływają na decyzje inwestycyjne uczestników rynku i mają kluczowy wpływ na kształtowanie się kursów akcji spółek na GPW w Warszawie. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to investigate the investors' opinions concerning the factors influencing their decisions in the capital market. A questionnaire was developed and conducted among the group of 100 investors, using the services of five brokerages with a long history of operation. The stock market trends and financial performance of companies are the key determinants of the investors' decisions in the capital market. Economic and financial situation of enterprises is a key determinant of the stock price volatility. Changes in the domestic market as well as the market environment in which the company operates have a large impact on share prices. The results of the research confirmed the intuitive conclusion that external factors, such as the situation in the major world stock markets and economic data, as well as internal, i.e. economic and financial situation of enterprises significantly influence the investment decisions of market participants and have a key influence on share prices on the Warsaw Stock Exchange. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dębski W. (2007), Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Kowalke K. (2008), Stosowanie analizy fundamentalnej i technicznej na rynku kapitałowym, w: Inwestycje i nieruchomości. Wybrane problemy, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 1, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, s. 113-119.
  3. Opolski K., Potocki T., Świst T. (2010), Teorie inwestycyjne w zarządzaniu bogactwem na przykładzie instytucji Wealth Menagement, "Bank i Kredyt" nr 5, s. 77-100.
  4. Finanse (2013), red. J. Ostaszewski, Difin, Warszawa.
  5. Ostrowska E. (2007), Rynek kapitałowy: funkcjonowanie i metody oceny, PWE, Warszawa.
  6. Prokopowicz D., Dmowski A. (2010), Rynki Finansowe, Difin, Warszawa.
  7. Starzeński O. (2011), Analiza rynków finansowych, C.H. Beck, Warszawa.
  8. Tarczyńska-Łuniewska M. (2013), Metodologia oceny siły fundamentalnej spółek (giełdowych i pozagiełdowych), Zapol, Szczecin.
  9. Tarczyński W. (2002), Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa.
  10. Witkowska D., Żebrowska-Suchodolska D. (2008), Badanie słabej efektywności informacyjnej GPW, w: Rynek kapitałowy skuteczne inwestowanie, red. W. Tarczyński, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 9, Szczecin, s. 155-165.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-18
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu