BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziejczyk Miłosz (Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o.), Pęksyk Marcin (Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku)
Tytuł
W poszukiwaniu uzasadnienia ekonomicznego dla (standardu wartości) Buy-out price
In Search of the Economic Justification of the Buy-Out Price (Standard of Value)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 281-293, tab., bibliogr. 33 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Słowa kluczowe
Wycena, Teoria wartości, Spółki
Valuation, Value theory, Companies
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - W prezentowanej pracy podjęto próbę opisania problemu związanego z wyodrębnieniem reguł pozwalających oszacować cenę wykupu udziałów w spółce w kontekście ustępowania wspólnika ze spółki osobowej. Inspirację do podjęcia tematu stanowiły coraz częstsze publikacje zarówno osób zawodowo związanych z obsługą prawną procesów zmian kapitałowych w spółkach, jak i przedstawicieli środowisk akademickich przedstawiających możliwe rozwiązania problemu wyceny na gruncie prawa polskiego. Metodologia badania - Przy opracowywaniu artykułu dyskusyjnego, jako narzędzie badawcze zastosowano przegląd literatury poświęconej zarówno teoretycznym, jak i praktycznym aspektom wyceny udziałów w spółkach osobowych. Dodatkowo dokonano analizy przydatności rozwiązań stosowanych w USA. Wynik - "Każda wycena jest jedyna w swoim rodzaju" to fundamentalna zasada, którą w każdym przypadku powinien kierować się specjalista sporządzający wycenę przedsiębiorstwa. Proces określenia ceny odkupu w sytuacji wystąpienia wspólnika spółki osobowej nie jest w tym przypadku żadnym wyjątkiem. Zaprezentowana w niniejszym artykule koncepcja (standardu wartości) Buy-out price to wyrosła z realiów rynku amerykańskiego teoria, które wydaje się przystawać także do polskiej specyfiki wyceny udziałów wspólników występujących ze spółek o wysokim udziale personal goodwill w całkowitej wartości przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość - Praca jako jedna z nielicznych w sposób kompleksowy prezentuje analizę dostępnych narzędzi oraz proponowanych paradygmatów w zakresie szacowania ceny odkupu w sytuacji wystąpienia wspólnika spółki osobowej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The following paper addresses the fundamental challenge of how to choose the best practice rules for calculation of the Buy-out price of the dissociating partner in S-Corporation. It seems to be quite important as more and more textbooks and research papers both domestic and foreign investigates the problem Design/methodology/approach - This is a research paper built around literature review. The main aim is to collect and analyse models and less structured solutions that could be most appropriate for the purpose of valuation of the dissociating partner's shares in S Corporations. Findings - "Every appraisal is unique" - this fundamental rule should guide every valuation analyst in her/his quest for reliable results. Searching for Buy-out price for the dissociating partner is no exception to the aforementioned rule. All findings are substantiated in the thorough review of the available textbooks and research papers investigating applicability of the most common techniques to the solution of the stated problem. As it seems to the authors, the US best practices in solving Buy-out price puzzle might be transferable to the Polish set of rules upon thorough consideration of all options. Originality/value - This paper offers unique and comprehensive analysis of the historical and current research on best practice rules for calculation of the Buy-out price of the dissociating partner in S-Corporation in the context of Polish law. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abello K.S. (2008), The Nuances of S Corporation ESOPs, proceedings from 2002 National Conference, The Institute of Business Appraisers.
 2. Alerding R.J., Collins S.P. (2012), Personal vs. Entity Goodwill, A Business Valuation Resources Webinar, June 7, s. 6.
 3. Anonymous (2007), Partnership Agreemnets, "Partner's Report" vol. 7, no. 9, September, s. 2.
 4. Arnold R. (1982), Valuation Of Non-Marketable Goodwill for California Community Property Law Purpose, "Business Valuation Review" vol. 1, no. 3, s. 5-8.
 5. Bieniak J., Bieniak M., Nita-Jagielski G., Oplustil K., Pabis R., Rachwał A., Spyra M., Sulinski G., Tofel M., Zawłocki R. (2014), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, komentarz do artykułu 65 § 1-4 KSH, dostęp przez portal Legalis (7.03.2015).
 6. Bowles T.J., Bosworth R. (2010), An Empirical Basis for Allocating Enterprise and Personal Goodwill, "Business Valuation Review" vol. 29, no. 1, s 4-11.
 7. Fiore O.G., Wilms E.M. (2002), Pass-Through Entities and Valuation Discounts, "Trusts & Estates" vol. 114, no. 5, s. 8,10,52.
 8. Fishman J.E., Pratt S.P., Morrison W.J. (2007), Standards of Value. Theory and Applications, Wiley.
 9. Fowler B.A. (1992), Valuing the Law Practice: Goodwill and the Withdrawing Partner, "Business Valuation Review" vol. 11, no. 4, s. 195-200.
 10. Greenwood C., Payne F. (2012), Partnerships and LLPs: Expulsion, "Lewis Silkin Brief", February.
 11. Gruidl N. (2009), Personal Goodwill: Alive and Well?, "The Tax Adviser", April.
 12. Hillman R.W. (1995), RUPA and Former Partners: Cutting the Gordian Knot With Continuing, "Law and Contemporary Problems" vol. 58, no. 2, s. 7-28.
 13. Ingalls W.S., Parris L.M., An Overview of Personal Goodwill, Mercer Capital, http://mercercapital.com/article/an-overview-of-personal-goodwill (9.03.2015).
 14. Jara Z. (2014), Kodeks spółek handlowych, komentarz do artykułu 65 § 1-4 KSH, dostęp przez portal Legalis (07.03.2015).
 15. Leung T.S. (1983), Valuation of Professional Goodwill, "Business Valuation Review" vol. 2, no. 2, s. 11-18.
 16. Mard M.J., Hitchner J.R., Hyden S.D. (2007), Valuation for Financial Reporting. Fair Value Measurements and Reporting, Intangible Assets, Goodwill and Impairment, Wiley.
 17. Panfil M. (2012), Wycena aktywów niematerialnych dla potrzeb alokacji ceny nabycia według MSSF 3, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 51, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 727-742.
 18. Pęksyk M. (2013), Wyzwania szacowania wartości znaku firmowego w warunkach upadłości i postępowania naprawczego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 761, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 60, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 653-663.
 19. Pratt S.P. (2001), The Market Approach to Valuing Businesses, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, s. 142.
 20. Rosenberg M. (2005), How much should the buyout be to a retiring partner, "Accounting Today", September 5-25, s. 6, 7, 9.
 21. Sack Elmaleh M. (2010), The Persistence of Rules of Thumb, "Business Valuation Review" vol. 29, no. 2, s. 65-69.
 22. Shaked I. (2008), Company Goodwill: How Good Is Goodwill?, "American Bankruptcy Institute Journal", April, s. 41, 42.
 23. Strzępka J.A. (2013), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, komentarz do artykułu 65 KSH, dostęp przez portal Legalis (7.03.2015).
 24. Szumański A. (2012), Spór o metodę wyceny w prawie spółek handlowych na przykładzie art. 65 § 1 KSH, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 5, s. 4-10.
 25. Taylor J.M. (2007), Professional Partner Expulsion, "Business Entities" vol. 9, no. 3, s. 6-17,64.
 26. Thorne-Thomsen T., Truskowski J.B. (1994), The Importance of Partnership Agreements, "Journal of Accountancy" vol. 177, no. 1.
 27. Tindall L.J., Casalena J.L. (2005), Pass-Through Entities, w: Guide to Fair Value under IFRS, red. J.P. Catty, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, s. 379-389.
 28. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU, nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 29. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU, nr 80, poz. 350 z późn. zm.
 30. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
 31. Valuation of a Business, Business Ownership Interest, Security, or Intangible Asset (2007), AICPA Consulting Services Executive Committee, s. 45.
 32. Van Amburgh M.B. (2007), A Methodology for Allocating Enterprise and Personal Goodwill, "Business Valuation Review" vol. 26, no. 2, s 58-63.
 33. www.forbes.pl/100-najwiekszych-firm-w-polsce-2014,ranking,175066,1,2.html (9.03.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-24
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu