BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymański Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Standardy wartości w wycenie przedsiębiorstw
Standards of Value in Business Valuation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 311-320, tab., bibliogr. 34 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Słowa kluczowe
Standardy wartości, Standardy wycen biznesowych, Wycena, Wycena przedsiębiorstwa, Teoria wartości
Standards of value, Business valuation standards, Valuation, Enterprise valuation, Value theory
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Identyfikacja problemów definicyjnych związanych z różnymi rodzajami wartości wykorzystywanymi w wycenie przedsiębiorstw. Metodologia badania - Badania dokumentów, studia literaturowe. Oryginalność/wartość - W artykule zwrócono uwagę na problem standardów wartości wykorzystywanych w wycenie przedsiębiorstw. Wiele standardów wyceny przedsiębiorstw z krajów anglosaskich wskazuje, że wybór standardu wartości jest jednym z krytycznych etapów procesu wyceny. W związku z tym, że w polskiej praktyce wyceny przedsiębiorstw problem ten nie jest dostrzegany, artykuł przybliża tą tematykę poprzez analizę podstawowych definicji z tego zakresu i wskazując na ich historyczne uwarunkowania. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Identification of the definitional problems with different types of values used in businesses valuation. Findings - Documents analysis, literature review. Originality/value - The paper focuses on the problem of standards of value used in business valuation. Many business valuation standards of Anglo-Saxon countries indicates that choice of standard of value is one of the critical steps in the business valuation process. Polish business valuation practice does not see this problem therefore this article brings the standards of value by analyzing the basic definition and pointing to historical conditions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aiken M. (2004), A Minority Shareholder's Rights in Dissension - How Does Delaware Do It and What Can Louisiana Learn?, "50 Loyola Law Review" vol. 231, Spring.
 2. ASA Business Valuation Standards (2009), American Society of Appraisers.
 3. Business Appraisal Standards (2008), The Institute of Business Appraisers.
 4. Cottle S., Murray R., Block F. (1988), Graham and Dodd's Security Analysis, 5th. ed., McGraw-Hill, New York.
 5. Defining Standards of Value (1989), Opinion of the college of Fellows, "Valuation" vol. 34, no. 2, June.
 6. Fishman J.E., Pratt S.P., Morrison W.J. (2007), Standards of Value. Theory and Applications, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.
 7. https://cicbv.ca/glossary.
 8. IDW Standard (2009), Principles for the Performance of Business Valuations (IDW S1, Version 2008), Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland, Düsseldorf.
 9. Independent Business Valuation Engagements (2003), Institute of Chartered Accountants of New Zealand.
 10. International Valuation Standards. International Valuation Guidance Note No. 6. Business Valuation (2003), The International Valuation Standards Committee, Sixth Edition.
 11. Landreth H., Colander D.C. (2005), Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Laro D., Pratt S.P. (2005), Business Valuation and Taxes, John Wiley&Sons, Hoboken, NJ.
 13. Lorenzo D. Davies & Others v. Daniel B. Allen, 75 Mass. 322; 1857 Mass. LEXIS 336, 1857.
 14. Malinowska U. (2001), Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa.
 15. Montgomery v. Rose, Court of Virginia, Special Court of Appeals 1855 Va. LEXIS 65;1 Patton & H. 5, January 1855.
 16. Oregon Revised Statutes, Section. 60.551(4).
 17. Pratt S.P., Niculita A.V. (2008), Valuing a Business. The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies, The McGraw-Hill, New York.
 18. Professional Standards (2002), National Association of Certified Valuation Analysts, May.
 19. Standard no 110 (2009), The Canadian Institute of Chartered Business Valuators, June.
 20. Szymański P. (2010), Historyczny kontekst wyceny biznesowej, w: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 144, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 512-522.
 21. Szymański P. (2011), Jakość raportów z wycen przedsiębiorstwa na tle standardów wycen biznesowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 686, "Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia" nr 47, s. 227 - 238.
 22. Szymański P. (2011), Standardy wyceny biznesowej (przedsiębiorstw i kapitału własnego) na świecie, a przyszły polski standard wyceny biznesowej, w: Finanse przedsiębiorstw, red. A. Kopiński, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 394-403.
 23. The Hong Kong Business Valuation Forum. Business Valuation Standards (2005), The Hong Kong Business Valuation Forum, November.
 24. The United States Rolling Stock Company v. The Atlantic and Great Western Railroad Company - Court of Ohio, 34 Ohio St. 450; 1878 Ohio LEXIS 173, December 1878.
 25. United States v. Fourteen Packages of Pins, 1832 U.S. Dist. LEXIS 5; 25 F. Cas. 1182; 1 Gilp 235.
 26. Valuation of a Business, Business Ownership Interest, Security, or Intangible Asset. Statement on Standards for Valuation Services (2007), American Institute of Certified Public Accountants, New York, June.
 27. Valuation Services (2008), Accounting Professional and Ethical Standards Board, July.
 28. Webster's Third New International Dictionary (1966), G&C Merriam, Springfield, MA.
 29. Wheeler v. Pullman Iron & Steel Co., 143 I11, 197, 207-08, 32 N.E. 420, 423 (1892).
 30. www.go-iba.org/resources/glossary.html.
 31. Zarzecki D. (1999), Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 32. Zarzecki D. (2002), Standard wartości w teorii i praktyce wyceny przedsiębiorstw, "Management" vol. 6, no. 2, s. 69-79.
 33. Zarzecki D., Grudziński M. (2011), Wartość godziwa jako standard wartości w wycenach sporządzonych w sytuacjach przymusowego wykupu akcji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 639, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 37, s. 661-676.
 34. Zarzecki D., Mączyńska E., Beer-Zwolińska A., Bombała B., Filipiak J., Grudziński M., Habdas M., Konowalczuk J., Panfil M., Pęksyk M., Prystupa M., Ramian T., Szymański P. (2010), Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw. Nota Interpretacyjna NI 5 Wycena przedsiębiorstw, w: Udział rzeczoznawców majątkowych w wycenie przedsiębiorstw. Zasady dobrej praktyki zawodowej, XIX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, Kielce, 16-18 września, s. 299-314.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-26
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu