BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtkowiak Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Rola elastyczności w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlanym
The Role of Flexibility in the Management of a Construction Company
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 321-331, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Budownictwo, Przewaga konkurencyjna
Enterprise management, Construction sector, Competitive advantage
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Przedstawienie głosu w dyskusji nad znaczeniem elastyczności jako elementu osiągania przewagi konkurencyjnej we współczesnych przedsiębiorstwach; wskazanie zdolności adaptacyjnych oraz sposobów ich osiągania na przykładzie branży budowlanej. Metodologia badania - W pracy wykorzystano analizę wtórnych danych statystycznych, własną analizę wyników finansowych przedsiębiorstw notowanych na GPW oraz analizę przypadku - wynik wywiadu. Wynik - Wynikiem jest przedstawienie: zmienności warunków, w jakich funkcjonują przedsiębiorstwa branży budowlanej, zmienności skali działania samych przedsiębiorstw, wyników tych zmian oraz ukazanie przykładu determinant osiągania elastyczności pozwalającej na lepszą adaptację do tych zmian. Oryginalność/wartość - W artykule zaprezentowano bardzo aktualne zagadnienie elastyczności przedsiębiorstw w wybranej branży, charakteryzując indywidualne jej cechy oraz interdyscyplinarne czynniki warunkujące jej elastyczne działanie. (abstrakt oryginalny)

Purpose - To express the author's opinion in a discussion about the meaning of flexibility as an element of gaining competitive advantage in modern companies; showing adaptability and means to achieve it on an example of a construction company. Design/methodology/approach - An analysis of secondary statistical data was used in the article, as well as own analysis of financial results of stock listed companies (Warsaw Stock Exchange) and case study (interview). Findings - The findings of the article provide information about: changes of circumstances, in which construction companies exist, volatility of scope of operations of these companies, results of these changes and showing an example of factors needed to achieve better flexibility, which in turn allow for better adaptability to the changes. Originality/value - The article presents very current issues of flexibility of companies in the chosen sector, it describes their individual characteristics and interdisciplinary factors influencing flexible operations in that sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński M. (2013), Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 2. Elastyczność organizacji (2008), red. R. Krupski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 3. Jaki A. (2013), Pomiar i ocena efektywności kreowania wartości w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 760, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 59, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 4. Kasiewicz S., Ormiańska J., Rogowski W., Urban W. (2009), Metody osiągania elastyczności przedsiębiorstw - od zarządzania zasobowego do procesowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 5. Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2015, www.gus.gov.pl (17.04.2015).
 6. Król M. (2014), Elastyczność zatrudnienia w organizacji, CeDeWu, Warszawa.
 7. Lim B.T.H., Ling F.Y.Y., Ibbs C.W., Raphael B., Ofori G. (2012), Mathematical Models for Predicting Organizational Flexibility of Construction Firms in Singapore, "Journal of Construction Engineering & Management" vol. 138, iss. 3.
 8. Lim B., Ling F., Ibbs C., Raphael B., Ofori G. (2011), Empirical Analysis of the Determinants of Organizational Flexibility in the Construction Business, "Journal of Construction Engineering & Management" vol. 137, iss. 3.
 9. Matejun M. (2014), The role of flexibility in building the competitiveness of small and medium enterprises, "Management" vol. 18, no. 1.
 10. Saurin T., Rooke J., Koskela L. (2013), A complex systems theory perspective of lean production, "International Journal of Production Research" vol. 51, iss. 19.
 11. Shipilov A., Gulati R., Kilduff M., Li S., Wenpin T. (2014), Relational pluralism within and between organizations, "Academy of Management Journal" vol. 57, iss. 2.
 12. Tatarska M. (2013), Ocena wyników działalności przedsiębiorstwa budowlanego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 760, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 59, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 13. Thürer M. (2013), Hoshin Kanri for the Lean Enterprise: Developing Competitive Capabilities and Managing Profit, "Quality Management Journal" vol. 20, iss. 3.
 14. Trzcieliński S. (2011), Przedsiębiorstwo zwinne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 15. Tworek P. (2013), Reakcja na ryzyko w działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego, Difin, Warszawa.
 16. Zmiany w organizacjach w warunkach niepewności (2013), red. W. Skrodzka, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-27
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu