BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jodkowska Lilianna (Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin)
Tytuł
Internationalisierungsstrategien Polnischer Unternehmen
Internationalization Strategies of Polish Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 73-85, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Inwestycje bezpośrednie
Enterprise internationalization, Direct investments
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dopiero po roku 1989 w wyniku transformacji systemowej polscy przedsiębiorcy uzyskali bezpośredni dostęp do rynków zagranicznych - europejskich i pozaeuropejskich. W ciągu dwóch dekad udało się polskim firmom zaistnieć na rynkach pozakrajowych. Niektórym firmom udało się podbić rynki światowe i zachować przewagę konkurencyjna, np. KGHM. Powody internacjonalizacji przedsiębiorstw są przy tym różne; przeważnie jednak motywacją internacjonalizacji jest uzyskanie przewagi rynkowej i kosztowej nad konkurentami. Do udanych przykładów internacjonalizacji działalności można zaliczyć także firmę ORLEN, Drutex, Solaris, Big Star Limited, Gino Rossi, Tymbark i wiele innych. W niniejszym artykule skoncentrowano się na dwóch wybranych przykładach firm, które działają na arenie międzynarodowej i są liderami w swoich branżach. Strategie i możliwości internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw wykazują przy tym analogie do zachowań firm zagranicznych - działalność eksportowa jest dostępna dla wszystkich firm (MSP oraz koncernów), natomiast im większe zaangażowanie na rynkach docelowych, tym większe prawdopodobieństwo, że są to firmy duże, dysponujące kapitałem na BIZ. Analizę literatury przedmiotu oparto o literaturę polska i niemiecką, w celach porównawczych jak i poznawczych - chcąc przybliżyć zainteresowanym dokonań polskich przedsiębiorców.(abstrakt oryginalny)

Only after 1989 as a result of the system transformation, Polish entrepreneurs gained direct access to foreign markets: in Europe and beyond. Within two decades Polish companies managed to appear on foreign markets. Some companies managed to conquer the world markets and maintain a competitive advantage, e.g. KGHM.The reasons for internationalization of enterprises are different; however, mostly the internationalization motivation is to gain market and cost advantage over competitors. Successful examples of business internationalization also include ORLEN, Drutex, Solaris, Big Star Limited, Gino Rossi, Tymbark and many more. This paper is focused on two selected examples of companies that operate internationally and are leaders in their industries. Internationalization strategies and opportunities of Polish companies have analogies with actions of foreign companies - export activity is available for all companies (SMEs and corporations), and the greater involvement is in the target market, the more it is likely that these are large companies, possessing capital for FDI. Analysis of the literature of the subject is based on Polish and German literature, for comparative and cognitive purposes - in order to present the achievements of Polish entrepreneurs to whom it may concern.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abrahamczik Ch., Die erfolgreiche Internationalisierung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Modellentwicklung, empirische Überprüfung sowie Handlungsempfehlungen für die Praxis, Hrsg.C. Steinle, Schriften zum Management, Reiner Hampp Verlag, München 2012.
 2. Apfelthaler G., Vuong M., Going International für Technology Start-ups, Österreichische Internationalisierungsagentur, www.enterpriseeuropenetwork.at/.../ GOING% 20INTERNATIONAL% 20.
 3. Bode A., Wettbewerbsvorteile durch internationale Wertschöpfung. Eine empirische Untersuchung deutscher Unternehmen in China, GWV Verlage, Wiesbaden 2009.
 4. Chudy S., Kabat F., Pietraszewski M., Ekonomika przedsiębiorstw, T. 1. Wydawnictwo eMPi², Poznań 2006.
 5. Dunning J., The Globalization of Business (Routledge Revivals): The Challenge of the 1990s, New York, 2015.
 6. Faix W.G., Kisgen S., Lau A. u.a., Praxishandbuch Außenwirtschaft. Erfolgsfaktoren im Auslandsgeschäft, Gabler, Wiesbaden 2006.
 7. Gorynia M., Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 8. Grundlagen Export und Internationalisierung, Hrsg. D. Sterngard, M. Höffere, G. Haber, Springer Gabler, Wiesbaden 2013.
 9. Hanslik, A. Internationaler Markteintritt von kleinen und mittleren Unternehmen in China. Eine transaktionskostentheoretische Modellierung, Springer Fachmedien, Wiesbaden 2012.
 10. Hofstede G., Hofstede G.J., Lokales Denken, globales Handeln. Interkulturelle Zusammenarbeit und globales Management, Beck, München 2011.
 11. Petru R., Polski Czempion. Doświadczenia polskich firm inwestujących na rynkach zagranicznych, PwC, Warszawa 2012.
 12. Schmidt S., Strategien der Internationalisierung, Oldenbourg, München 2013.
 13. Söllner A., Einführung in das Internationale Management. Eine institutionenökonomische Perspektive, Gabler, Wiesbaden 2008.
 14. Suminski M., Ekspansja międzynarodowa polskich przedsiębiorstw - skala i charakter umiędzynarodowienia na podstawie działalności spółek giełdowych. MDDP Business Consulting, Warszawa 2014.
 15. Tubielewicz A., Zarządzanie strategiczne w biznesie miedzynarodowym, Wyd. Naukowo- Techniczne, Warszawa 2004.
 16. Holtbrügge D., Welge M.K., Internationales Management, Schäffer Poeschel, Stuttgart 2010.
 17. Internationalisierungsstrategien des Mittelstands. Eine Untersuchung der IHK Bochum, IHK Industrie- und Handelskammer im mittleren Ruhrgebiet zu Bochum, Bochum 2010.
 18. Kutschker M., Schmidt S., Internationales Management, Oldenbourg, München 2011.
 19. Krüger R., Wachstums- und Verteilungswirkungen ausländischer Direktinvestitionen in Entwicklungsländern, LIT Verlag, Münster 2004.
 20. Konat G., Karpińska-Mizielińska W., Smuga T., Znaczenie ubezpieczeń eksportowych w Polsce w latach 2000-2009, "Gospodarka Narodowa", 5-6 (237-238), Rok LXXX/XXI maj-czerwiec 2011.
 21. Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe, Hrg. K. Fonfara, PWE, Warszawa 2009.
 22. http://www.welt.de/wirtschaft/article13942195/Polen-schmiedet-gewaltigen-Kupfer-Konzern. html.
 23. http://www.kuke.com.pl/.
 24. http://synthosgroup.com/de/.
 25. http://wirtschaftslexikon.gabler.de/media/700/798371308.jpeg.
 26. http://tymbark.com/o-tymbarku,o_firmie.html.
 27. http://www.orlen.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
ger
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu