BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biniecki Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Szczupak Bogumił (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Analiza aksjologiczna w procesie budowy strategii rozwoju lokalnego: model TOR
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Miasta - metropolie - regiony : nowe orientacje rozwojowe, 2014, s. 131-152, rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Model zarządzania strategicznego, Analiza strategiczna
Local development, Strategic management model, Strategic analysis
Abstrakt
Analiza aksjologiczna stanowi bez wątpienia najbardziej zaniedbany metodycznie etap procedury tworzenia strategii rozwoju. Uzasadnia to podjęcie refleksji nad istotą właściwych tej analizie problemów i określeniem rekomendowanych sposobów ich rozstrzygania. Sformułowane w niniejszym opracowaniu propozycje są formą podsumowania autorskich doświadczeń w zakresie formułowania ustaleń natury aksjologicznej w budowanych w ostatnich kilkunastu latach strategiach rozwoju lokalnego (ich listę dołączono do tekstu). Za główne obszary rozważań należy uznać przede wszystkim: - problem miejsca analizy aksjologicznej w sekwencji etapów budowy strategii rozwoju, - problem typów decyzji (założeń) aksjologicznych, ich pojęciowej interpretacji i sposobu ujmowania występujących między nimi relacji, - problem źródeł wywodzenia założeń aksjologicznych, - problem procedury i zasad tworzenia założeń aksjologicznych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bamberger I.: Values and Strategie Behaviour. "MIR" 1986, Vol. 26, No 4
 2. Covey S.R.: 7 nawyków skutecznego działania. Diogenes, Warszawa 2001
 3. Godet M.: Manuel de prospective stratégique: l'art et méthode. Dunod, Paris 1997
 4. Kępiński A.: Psychopatie. PZWL, Warszawa 1988
 5. Klasik A.,. Kuźnik F., Biniecki J. Szczupak B.: Katowice 2020: strategia rozwoju miasta (wersja robocza). Rada Miasta Katowice - Prezydent Miasta Katowice, Katowice, październik 2005
 6. Kozielecki J.: O człowieku wielowymiarowym: eseje psychologiczne. PWN, Warszawa 1988
 7. Ossowska M.: Normy moralne: próba systematyzacji. PWN, Warszawa 1985
 8. Szczepański J.: Elementarne pojęcia socjologii. PWN, Warszawa 1967
 9. Szczupak B., Biniecki J : Miejska strategia rozwiązywania problemów społecznych na terenie Bytomia. Rada Miasta Bytom - Prezydent Miasta Bytom, Bytom, grudzień 2005
 10. Szczupak B., Biniecki J., Czornik M.: Strategia rozwoju Bytomia 2001-2015. Zarząd Miasta/Pracownia FIS, Bytom 2001
 11. Szczupak B., Biniecki J.: Marklowice 2020: strategia rozwoju gminy. Marklowice, grudzień 2006
 12. Szczupak B., Biniecki J.: Strategia rozwoju Bielska-Białej do roku 2020. Rada Miejska - Prezydent Miasta, kwiecień 2012
 13. Szczupak B., Biniecki J.: Strategia rozwoju Bytomia na lata 2009-2020. Bytom, kwiecień 2009
 14. Szczupak B., Biniecki J.: Strategia rozwoju miasta Bierunia. Przedsiębiorstwo Projektowania, Studiów, Usług i Realizacji "TERPLAN" Spółka z o.o., Bieruń, czerwiec 2000
 15. Szczupak B., Biniecki J.: Strategia rozwoju miasta Radzionkowa. Przedsiębiorstwo Projektowania, Studiów, Usług i Realizacji "TERPLAN" Spółka z o.o., Radzionków, czerwiec 2000
 16. Szczupak B., Biniecki J.: Strategia rozwoju miasta Tychy: "Tychy 2013". Pracownia FIS, Tychy, lipiec 2003
 17. Szczupak B., Biniecki J.: Strategia rozwoju miasta: Bielsko-Biała 2020. Urząd Miejski Bielsko-Biała, maj 2006
 18. Szczupak B., Biniecki J.: Strategia rozwoju miasta: Bieruń 2020. Bieruń 2010
 19. Szczupak B., Biniecki J.: Strategia rozwoju Tychy 2010: raport syntetyczny. Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy, maj 2000
 20. Szczupak B., Biniecki J.: Strategia rozwoju Zebrzydowice 2010: synteza. W: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice, Pracownia Urbanistyczna, Rybnik, kwiecień 2000
 21. Szczupak B., Biniecki J.: Strategia zrównoważonego rozwoju miasta Jaworzno na lata 2005- 2020: aktualizacja. Jaworzno, grudzień 2005
 22. Tatarkiewicz W.: Pojęcie wartości. W: W. Tatarkiewicz: Parerga. PWN, Warszawa 1978
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu