BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pokora Wojciech (Bydgoska Szkoła Wyższa)
Tytuł
Jak utworzyć firmę i przetrwać na rynku?
How to Create a Business and Survive on the Market?
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 109-119, rys., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Zakładanie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorca
Establishment of a company, Entrepreneur
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Codziennie w Polsce powstaje ok. 1400 nowych firm, z czego 90% rejestrowanych jest jako działalność gospodarcza. Statystyczny polski przedsiębiorca to handlowiec, rzadziej oferent usług. Firmy zakładają specjaliści, bezrobotni i osoby otwierające działalność pod presją pracodawców. Z nowo powstałych przedsiębiorstw tylko 30% przeżywa 5 lat. W artykule omówiono podstawowe błędy popełniane przez właścicieli mikroprzedsiębiorstw, które najczęściej doprowadzają do ich upadku. Autor próbuje wskazać, jakie kroki musi podjąć przedsiębiorca, aby przetrwać na współczesnym rynku.(abstrakt oryginalny)

Every day in Poland approx. 1,400 new companies appear, of which 90% are registered as business activities of private people. Statistical Polish entrepreneur is a trader, less a service provider. Companies are established by professionals, unemployed and opening activities under the pressure of employers. Only 30% of the new companies, survive 5 years. The lecture describes the basic mistakes made by the owners of micro-enterprises, which most often lead to their breakdown. The author tries to indicate what steps an entrepreneur must take to survive in today's market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czarnecki L., Biznes po prostu, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2011.
  2. Drucker P.F, Menedżer skuteczny, Wyd. Nowoczesność, Warszawa 1994.
  3. Gerber M.E., Mit przedsiębiorczości. Dlaczego większość małych firm upada i jak temu zaradzić, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2010.
  4. Główny Urząd Statystyczny, Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2008-2012, Warszawa 2014 r., http:// stat.gov.pl/ obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe.
  5. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa 2011 r., www.parp.gov.pl/.
  6. The European Commission, Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (OJ L 124 of 20.5.2003).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu