BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Połomska-Jasienowska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rola i znaczenie organizacji wspierania biznesu w transgranicznym współdziałaniu gospodarczym MSP
Role and Importance of Organization Business Support in Cross Border Economic Cooperation of SMEs
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 120-129, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Wspieranie small businessu, Transakcje transgraniczne, Współpraca regionów przygranicznych
Small business support, Cross-border transactions, Region cross-border cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współdziałanie gospodarcze MSP na poziomie krajowym, transgranicznym czy międzynarodowym to ciekawy temat badawczy. Niewątpliwie ważnym ogniwem wspierającym poszukiwanie, nawiązywanie i budowanie relacji z podmiotami zwłaszcza spoza terenu kraju są organizacje wspierania biznesu. W artykule zaprezentowano działania takich organizacjami wspierania biznesu jak PARP, EEN i KIG wskazując narzędzia ułatwiające nawiązywanie trwałych relacji gospodarczych w ujęciu transgranicznym. Szczegółowo opisano giełdy kooperacyjne jako sposób bezpośredniego kojarzenia firm.(abstrakt oryginalny)

Economic interaction SMEs both at the national, cross-border or international is an interesting research topic. Undoubtedly, an important link in supporting exploration, networking and building relationships with stakeholders especially from outside the country are business support organizations. The article presents the activities of such organizations, business support as PARP, KIG and EEN pointing tools to help you make lasting economic relations across borders. Cooperative exchanges are described in detail as a way to directly associate companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw, http://ec.europa.eu.
 2. Jagoda H., Połomska-Jasienowska A., Współdziałanie gospodarcze małych przedsiębiorstw, w: Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, red. M. Romanowska, P. Wachowiak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006.
 3. Jeremen D., Zakres i zasady rozwoju współpracy transgranicznej i powstawania regionów, w: Współpraca i integracja w turystyce w euroregionie Nysa w perspektywie członkostwa w UE, red. A. Rapacz, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 4. Łapiński J., Nieć M., Rzeźnik G., Zakrzewski R., Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, w: Raport o stanie sektora MSP w latach 2011-2012, red. A. Tarnawa, P. Zadura- Lichota, PARP 2013.
 5. Połomska-Jasienowska A., Programy współpracy transgranicznej źródłem transgranicznego współdziałania gospodarczego MSP, w: Meandry współpracy sieciowej w Europie Środkowej i Wschodniej, red. S. Partycki, Wyd. KUL, Lublin 2014.
 6. Połomska-Jasienowska A., Specyfika współdziałania gospodarczego małych przedsiębiorstw z innymi podmiotami rynku, "Zarządzanie Przedsiębiorstwem" 2010 nr 2.
 7. www.een.org.pl.
 8. www.kig.pl.
 9. www.mtp.pl.
 10. www.parp.gov.pl.
 11. www.pi.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu