BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratajczak Dariusz (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Determinanty w strategii funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w procesie sukcesji
Determinants of the Functioning and Development Strategy of Small and Medium Enterprises in the Succession Process
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 130-138, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo rodzinne
Small business, Family-owned business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W procesie sukcesji właściciele polskich rodzinnych firm w trakcie przekazania władzy sukcesorom powinni uwzględniać określone determinanty. W przypadku prawidłowego zaplanowania i przeprowadzenia procesu sukcesji z uwzględnieniem tych determinantów szanse na dalsze funkcjonowanie firmy, jak i jej dalszy rozwój znacząco się zwiększają. Wśród przedsiębiorców na rynku polskim istnieją duże dysproporcje w dostępie i przede wszystkim poziomie merytorycznej wiedzy związanej z procesem sukcesji w porównaniu do firm europejskich (za prof. T. Łuczka)1. Stąd w niniejszym artykule przedstawiono determinanty występujące w procesie sukcesji wraz z zagrożeniami i szansami jakie niosą. Należyte funkcjonowanie, jak i dalszy rozwój przedsiębiorstwa po zakończeniu sukcesji i zarządzaniu firmą przez sukcesora są w dużej mierze związane z tym czy w trakcie procesu sukcesji uwzględnia się przedstawione w artykule determinanty i przygotowuje sukcesora do skutecznego działania w danych obszarach. Należyte przygotowanie sukcesora zwiększa szanse na dalsze funkcjonowanie firmy jak i może dawać możliwości do jej dynamicznego rozwoju w dalszym okresie działalności.(abstrakt oryginalny)

Among the owners of family business on the Polish market, there are large disparities in access, as well as at the level of technical knowledge related to the succession process in comparison to European companies (following prof. T. Łuczka). Therefore, in this study are presented the determinants occurring in the process of succession along with the threats and opportunities that are associated with it. Proper functioning and further development of the company at the end of the succession and the successor company management are largely related to the issue of whether the process of succession takes into account the determinants presented in the article and will prepare a successor to act effectively in these areas. Proper preparation of a successor during the succession process increases the chances for continued authority of the company and can provide opportunities for its dynamic development for a further period of activity.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie firm rodzinnych. Raport końcowy, red. A. Kowalewska, PARP - PENTOR, Warszawa, grudzień 2009.
 2. Daszkiewicz N., Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw, w: Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, red. F. Bławat, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004.
 3. Ergonomia - Technika i technologia - Zarządzanie, red. M. Fertsch, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009.
 4. Hill L.A., Proces stawania się liderem. Skuteczne przywództwo, Harward Business Review, Wyd. Helion 2008.
 5. Introduction: the Odyssey of the family business in the new economy, red. P. Poutziouris, Business School, Manchester 2000.
 6. Łuczka T., Makro- i mikroekonomiczne determinanty kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wyd. PP, Poznań 2013.
 7. Paromida P., Chua J.H., Chrisman J.J., Perceptions about the Extent of Succession Planning in Canadian Family Firms, "Canadian Journal of Administrative Sciences" 2009, nr 3.
 8. Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2012 r., Bank PeKaO SA, Warszawa, styczeń 2013.
 9. Safin K., Zarządzanie małą firma, Wrocław 2002.
 10. Surdej A., Wach K., Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Warszawa 2010.
 11. Transfer von Wissen und Autorität bei der Unternehmensnachfolge, Kurzfassung der Ergebnisse, red. Stefan Klemm, Technische Universität München 2003
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu