BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowska Justyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Efektywność strategii momentum w inwestowaniu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Effectiveness of Momentum Strategy on the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 447-454, tab., bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Słowa kluczowe
Strategia inwestycyjna, Rynek kapitałowy, Stopa zwrotu
Investment strategy, Capital market, Rate of return
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Celem badania jest analiza wpływu kryzysu finansowego na siłę efektu mometum na polskim rynku kapitałowym. Metodologia badania - Przeprowadzono symulację wyników 48 portfeli zbudowanych zgodnie ze strategią momentum oraz 48 portfeli złożonych jedynie z długich pozycji, wykorzystując ceny na koniec dnia spółek notowanych na GPW w okresie 2005-2015. Wynik - Efekt momentum uległ wyraźnemu osłabieniu po 2009 roku. Większa część zysków w przypadku strategii momentum generowana jest z utrzymywania pozycji długich na akcjach o najwyższych stopach wzrostu. Oryginalność/wartość - Jest to pierwsze badanie dotyczące efektu momentum na GPW obejmujące okres po kryzysie finansowym. Wnioski z analizy wyników mają praktycznie zastosowanie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the study is to analyze the impact of financial crisis on the strength of the momentum effect on the Polish capital market. Design/Methodology/approach - Simulating results of 48 portfolios based on momentum strategy and 48 portfolios containing only long positions, using daily close prices of the companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period from 2005 to 2015. Findings - The momentum effect has weakened noticeably after 2009. The major part of the profits were generated by the long positions in the stocks with the highest growth rates. Originality/value - This is the first study on the momentum effect on the Warsaw Stock Exchange for the period after the financial crisis. Conclusions from the analysis are practically applied in investment decisions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benson K.L., Gallagher D.R., Teodorowski P. (2007), Momentum investing and the asset allocation decision, "Accounting Finance" vol. 47, no. 4, s. 571-598.
 2. Bondt W.F. de, Thaler R.H. (1987), Further evidence on investor overreaction and stock market seasonality, "The Journal of Finance" vol. 42, no. 3, s. 557-581.
 3. Fama E.F. (1970), Efficient capital markets: A review of theory and empirical work, "The Journal of Finance" vol. 25, no. 2, s. 383-417.
 4. Galariotis E.C. (2010), What should we know about momentum investing? The case of the Australian Security Exchange, "Pacific-Basin Finance Journal" vol. 18, no. 4, s. 369-389.
 5. Griffin J.M., Ji X., Martin J.S. (2003), Momentum investing and business cycle risk: Evidence from pole to pole, "The Journal of Finance" vol. 58, no. 6, s. 2515-2547.
 6. Grundy B.D., Martin J.S. (2001), Understanding the nature of the risks and the source of the rewards to momentum investing, "Review of Financial Studies" vol. 14, no. 1, s. 29-78.
 7. Guerard J.B. Jr, Xu G., Gültekin M. (2012), Investing with momentum: The past, present, and future, "The Journal of Investing" vol. 21, no. 1, s. 68-80.
 8. Hameed A., Kusnadi Y. (2002), Momentum strategies: Evidence from Pacific Basin stock markets, "Journal of Financial Research" vol. 25, no. 3, s. 383-397.
 9. Hon M.T., Tonks I. (2003), Momentum in the UK stock market, "Journal of Multinational Financial Management" vol. 13, no. 1, s. 43-70.
 10. Jegadeesh N. (1990), Evidence of Predictable Behavior of Security Returns, "Journal of Finance" vol. 45, no. 3, s. 881-898.
 11. Jegadeesh N., Titman S. (1993), Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency, "Journal of Finance" vol. 48, no. 1, s. 65-89.
 12. Jegadeesh N., Titman S. (1995), Overreaction, Delayed Reaction, and Contrarian Profits, "Review of Financial Studies" vol. 8, no. 4, s. 973-993.
 13. Jegadeesh N., Titman S. (2001), Profitability of Momentum Strategies: An Evaluation of Alternative Explanations, "Journal of Finance" vol. 56, no. 2, s. 699-720.
 14. Kang J., Liu M.H., Ni S.X. (2002), Contrarian and momentum strategies in the China stock market: 1993-2000, "Pacific-Basin Finance Journal" vol. 10, no. 3, s. 243-265.
 15. Lesmond D.A., Schill M.J., Zhou C. (2004), The illusory nature of momentum profits, "Journal of Financial Economics" vol. 71, no. 2, s. 349-380.
 16. Levy R.A. (1967), Relative Strength as a Criterion for Investment Selection, "Journal of Finance" vol. 22, no. 4, s. 595-610.
 17. Lui W., Strong N., Xu X. (1999), The profitability of momentum investing, "Journal of Business Finance Accounting" vol. 29, no. 9-10, s. 1043-1091.
 18. Pettengill G.N., Edwards S.M., Schmitt D.E. (2006), Is momentum investing a viable strategy for individual investors?, "Financial Services Review" vol. 15, no. 3, s. 181.
 19. Rouwenhorst G. (1999), European Equity Markets and the EMU, "Financial Analysts Journal" vol. 55, no. 3, s. 57-65.
 20. Swinkels L. (2004), Momentum investing: A survey, "Journal of Asset Management" vol. 5, no. 2, s. 120-143.
 21. Szyszka A. (2007), Efektywność strategii momentum na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia" nr 6 (cz. II: Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie), s. 447-463.
 22. Ślepaczuk R. (2006), Anomalie rynku kapitałowego w świetle hipotezy efektywności rynku, www.pbc.rzeszow.pl/Content/4270/2006_1_wszystko.pdf, s. 6-8.
 23. Tortoriello R. (2009), Quantitative strategies for achieving alpha, McGraw Hill, New York.
 24. Wójtowicz T. (2011), Efekt momentum na GPW w Warszawie w latach 2003-2010, "Ekonomia Menedżerska", s. 63-74.
 25. www.gpw.pl/papiery_wartosciowe_dopuszczone_do_krotkiej_sprzedazy (20.04.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-38
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu