BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Potrykus Marcin (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Wino - uzupełnienie czy dominujący składnik portfela inwestycyjnego o minimalnym ryzyku
Wine - Complement or Dominant Component of the Investment Portfolio with Minimum Risk
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 455-466, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Słowa kluczowe
Inwestycje alternatywne, Ryzyko inwestycyjne, Portfel inwestycyjny, Wino
Alternative investments, Investment risk, Investment portfolio, Wine
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Określenie struktury portfela inwestycyjnego o minimalnym ryzyku, składającego się z inwestycji na rynku win oraz z inwestycji w akcje spółek notowanych na wybranych giełdach Europy Środkowo-Wschodniej. Metodologia badania - Konstrukcja portfeli inwestycyjnych zgodnie z teorią zaproponowaną przez H.M. Markowitza, poparta badaniami literaturowymi odnoszącymi się do zagadnienia ekonomii wina. Wynik - Inwestycja w wino może stanowić dla inwestora dominujący udział w portfelu inwestycyjnym, a nie tylko być traktowana jako źródło dywersyfikacji. Oryginalność/wartość - Inwestycja w wino, jako jedna z wielu inwestycji alternatywnych, jest postrzegana przez inwestorów jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego. Przeprowadzone badania wskazują, że dla inwestorów, którzy konstruują portfel o minimalnym ryzyku, inwestycja w wino może być dominująca. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The term structure of the investment portfolio of minimal risk, consisting of investments in the wine and investments in shares of companies listed on selected markets in Central and Eastern Europe. Design/methodology/approach - The design of investment portfolios according to the theory proposed by HM Markowitz, supported by research literature relating to the wine economics. Findings - Investment in wine can be a dominant share in the investment portfolio, and not just be treated as a source of diversification. Originality/value - Investment in wine as one of many alternative investments is perceived by investors as a complement to the investment portfolio. The study indicates that, for investors who construct a portfolio with minimum risk, investment in wine may be dominant. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashenfelter O. (2008), Predicting the quality and prices of Bordeaux Wine, "The Economic Journal" vol. 118.
 2. Burton B.J., Jacobsen J.P. (2001), The Rate of Return on Investment in Wine, "Economic Inquiry" vol. 39, no. 3.
 3. Dębski W. (2007), Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Dimson E., Rousseau P.L., Spaenjers C. (2014), The Price of Wine, vol. 2013.
 5. Faith J. (2011), Asia gets taste for fine wine, Investment Week.
 6. Ginsburgh V., Monzak M., Monzak A. (2013), Red Wines of Médoc: What is Wine Tasting Worth?, "Journal of Wine Economics" vol. 8, no. 2.
 7. Hadj Ali H., Sebastien L., Visser M. (2008), The impact of Gurus: Parker grades and En Primeur wine prices, "The Economic Journal" vol. 118.
 8. Inwestycje alternatywne (2008), red. I. Pruchnicka-Grabias, CeDeWu.pl, Warszawa.
 9. Jaeger E. (1981), To Save of Savor The Rate of Return to Storing Wine, "Journal of Political Economy" vol. 89.
 10. Jajuga K., Jajuga T. (2006), Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Krasker W.S. (1979), The Rate of Return to Storing Wines, "Journal of Political Economy" vol. 87.
 12. Le Fur E., Faye B., Cardebat J.-M. (2014), What do we know about wine as an alternative financial asset.
 13. Markowitz H. (1952), Portfolio Selection, "The Journal of Finance" vol. 7, no. 1.
 14. Masset P., Weisskopf J. (2010), Raise your Glass: Wine Investment and the Financial Crisis.
 15. Mikita M., Pełka W. (2009), Rynki inwestycji alternatywnych, POLTEXT, Warszawa.
 16. Sanning L.W., Shaffer S., Sharratt J.M. (2012), Bordeaux Wine as a Financial Investment, "Journal of Wine Economics" vol. 3, no. 1.
 17. Storchmann K. (2012), Wine Economics, "Journal of Wine Economics" vol. 7, no. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-39
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu