BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotłowska Mariola (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Czynniki kreowania wartości przedsiębiorstwa ciepłowniczego
Factors of Value Creation in a Heating Company
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, nr 398, s. 239-248, rys., bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie kosztami i dokonaniami
Słowa kluczowe
Tworzenie wartości, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Ciepłownictwo, Przedsiębiorstwo
Value creation, Creating company's value, Heating, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie czynników mających wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa ciepłowniczego. Działania podjęte w celu analizy elementów wartości i czynników kreowania wartości umożliwią potwierdzenie tezy, że ich wyznaczenie zależy od skomplikowania zakresu działalności analizowanego przedsiębiorstwa. W związku z czym w pierwszej części opracowania przedstawione zostały specyficzne aspekty prowadzenia działalności, następnie określona została istota czynników kształtujących wartość. W kolejnych częściach wskazana została analiza elementów wartości oraz czynników kreowania wartości wraz z prezentacją związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy nimi(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to identify the factors affecting value creation of the heating company. Actions taken to analyze elements and factors of value, allow to confirm the thesis that the designation depends on the complexity of the business scope of a company. The first part of the article presents specific aspects of business, the next one determines the essence of the factors influencing the value. The following sections indicates an analysis of the elements and factors that create value together with the presentation of a causal relationship between them(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., 1993, Ekonomia, t. I, PWE, Warszawa.
 2. Black A., Wright P., Bachman J., 2000, W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy - kształtowanie wyników działalności spółek, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 3. Copeland T., Weston J.F., 1988, Financial Theory and Corporate Policy, Addison-Wesley, Reading.
 4. Copeland T., Murrin J., Koller T., 1999, Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firmy, Poltext, Warszawa.
 5. Damodaran A., Value Creation and Enhancement: Back to the Future, http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page.
 6. Dudycz T., Ostrożnikow A., 2002, Kreowanie wartości przez polskie przedsiębiorstwa branży chemicznej, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, red. E. Urbańczyk, Kreos, Szczecin.
 7. Gołębiowski G., Szczepankowski P., 2007, Analiza wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 8. Gronowski S., 1999, Ustawa antymonopolowa, Komentarz, 2. wyd., C.H. Beck, Warszawa.
 9. Jaki A., 2008, Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Kraków.
 10. Michalski M., 2001, Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich, WIG Press, Warszawa.
 11. Nowacki M., 2010, Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE, Wolters Kluwer, Kraków.
 12. Porter M., 2006, Strategia konkurencji: metody analizy sektorów i konkurentów, MT Biznes, Warszawa.
 13. Rappaport A., 1999, Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa.
 14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne, DzU nr 75, poz. 866.
 15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych, DzU nr 16, poz. 92.
 16. Schierenbeck H., Lister M., 2002, Value Controlling. Grundlagen Wertorientierter unternehmensfûhrung, Oldenbourg Verlag, München.
 17. Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2013 r., Publikacja Urzędu Regulacji Energetyki, Warszawa, kwiecień 2014.
 18. Szczepankowski P., 2007, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo Energetyczne, DzU 1997, nr 54, poz. 348.
 20. Walters D., 1997, Developing and implementing Value-Based Strategy, "Management Decision", no. 35/10.
 21. Walters D., 1999, The implications of shareholders value planning and management for logistics decision making, "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management", no. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.398.22
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu