BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Loska Andrzej (Silesian University of Technology, Poland)
Tytuł
Variant Assessment of Exploitation Policy of Selected Companies Managing Technical Network Systems
Wariantowa ocena polityki eksploatacyjnej wybranych przedsiębiorstw zarządzających sieciowymi systemami technicznymi
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2015, vol. 3(19), s. 179-188, rys., tab., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Taksonomia, Metody taksonomiczne, Topologia sieci, Globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu (TPM)
Taxonomy, Taxonomic methods, Network topology, Total Productive Maintenance (TPM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia praktyczne uwarunkowania realizacji taksonomicznej metody oceny polityki eksploatacyjnej opracowanej przez autora i opisanej w artykule pt. "Metodyka wariantowej oceny polityki eksploatacyjnej z wykorzystaniem narzędzi taksonomii numerycznej" (Management Systems in Produktom Engineering nr 2(18)/2015). W pierwszej części artykułu, w oparciu o wyniki dotychczasowych badań, zweryfikowano opracowaną metodykę w oparciu o dane eksploatacyjne trzech przedsiębiorstw zarządzających sieciowymi systemami technicznymi (system wodociągowy, system kanalizacyjny, system ciepłowniczy). Druga część artykułu obejmuje interpretację uzyskanych wyników taksonomicznej oceny polityki eksploatacyjnej, a także wskazania dotyczące możliwych procedur postępowania w badanych przedsiębiorstwach w zakresie realizacji prac obsługowo-naprawczych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the practical conditions of the implementation of the taxonomic method for assessing the exploita-tion policy, developed by the author and described in the article entitled Methodology of variant assessment of exploita-tion policy using numerical taxonomy tools (Management Systems in Production Engineering no 2(18)/2015) [19]. In the first part of the article, the elaborated (by the author) methodology has been verified on the basis of maintenance data of three companies, that manage technical network systems (water supply system, sewage system, heating system). The second part of the article includes interpretation of the findings of assessment of exploitation policy of analyzed tech-nical network systems, as well as indications of possible proceedings into studied companies, in the field of maintenance works realization. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Babiarz and W. Szymański. Ogrzewnictwo. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2010.
 2. J. Campbell and A. Jardine. "Asset Management Excellence," Optimizing Equipment Life-Cycle Decisions. Boca Raton: CRC Press LLC, 2011.
 3. M. Dąbrowski. "Innowacyjny sposób wykorzystania modeli GIS dla potrzeb zarządzania eksploatacją systemu zaopatrzenia w wodę," Mechanik, no. 7, 2014, pp. 363-372.
 4. S. Denczew. Organizacja i zarządzanie infrastrukturą komunalną w ujęciu systemowym. Warszawa: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2006.
 5. S. Denczew. Podstawy modelowania systemów eksploatacji wodociągów i kanalizacji. Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2006.
 6. P. Dohnalik and A. Jędrzejewski. Efektywna eksploatacja wodociągów. Kraków: LEMtech Konsulting Publishers, 2004.
 7. M.O. Engelhardt, P.J. Skipworth, D.A. Savic, A.J. Saul and G.A. Walters. "Rehabilitation strategies for water distribution networks: a literature review with a UK perspective," Urban Water, no. 2, 2000, pp. 153-170.
 8. R.A. Fenner. "Approaches to sewer maintenance: a review", Urban Water, no. 4, 2010, pp. 343-356.
 9. J.F.G. Fernandez and A.C. Marquez. "Framework for implementation of maintenance management in distribution network providers", Reliability Engineering and System Safety, no. 94, 2009, pp. 1639-1649.
 10. T. Gabryszewski. Wodociągi. Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 1983.
 11. J. Górecki. Sieci cieplne. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1997.
 12. H. Hotloś. Ilościowa ocena wpływu wybranych czynników na parametry i koszty eksploatacyjne sieci wodociągowych. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007.
 13. H. Hotloś. Warunki i ocena niezawodności działania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach górniczych. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011.
 14. J. Kaźmierczak. Eksploatacja systemów technicznych. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2000.
 15. J. Kaźmierczak, A. Loska and M. Dąbrowski. "Use of geospatial information for supporting maintenance management in a technical network system," In Proc. 21th European Congress on Maintenance and Asset Management - Euromaintenance 2012, 2012, pp. 287-297.
 16. A. Kelly. Strategic Maintenance Planning. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2006.
 17. J. Konieczny. Sterowanie eksploatacją urządzeń. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975.
 18. M. Kwietniewski and J. Rak. Niezawodność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce. Warszawa: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, 2010.
 19. A. Loska. "Methodology of variant assessment of exploitation policy using numerical taxonomy tools," Management Systems in Production Engineering, no. 2(18), 2015, pp. 98-104.
 20. A. Loska. "Remarks about modelling of maintenance processess with the use of scenario techniques," Eksploatacja i Niezawodność- Maintenance and Reliability, no. 14 (2), 2012, pp. 92-98.
 21. A. Loska. Wybrane aspekty komputerowego wspomagania zarządzania eksploatacją i utrzymaniem ruchu, Monografia. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012.
 22. K.W. Muhlbauer. Zarządzanie ryzykiem w eksploatacji rurociągów. Warszawa: Wydawnictwo Fluid Systems, 2013.
 23. S. Nakajima. Introduction to TPM. Total Productive Maintenance. Portland: Productivity Press, 1988.
 24. M.B. Nantka. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
 25. M.J. Parcher. Wastewater collection system maintenance. Basel: Technomic Publishing Company Inc., 1998.
 26. W. Paszkowski. "Identyfikacja cech diagnostycznych w ocenie środowiska zurbanizowanego zagrożonego hałasem," In Proc. XIX Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata, Mechanik , no. 7, 2015, pp. 155-162.
 27. M. Roman. Wodociągi i kanalizacja. Podstawy projektowania i eksploatacja. Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 1991.
 28. P.A. Scarf and H.M. Harry. "A framework for maintenance and replacement of a network structured sys-tem," International Journal of Production Economics, no. 69, 2001, pp. 278-296.
 29. J. Studziński. "Kompleksowe zarządzanie miejską siecią wodociągową," Wodociągi - Kanalizacja, no. 12, 2011, pp. 36-39.
 30. T. Suzuki. TPM in Process Industries. Portland: Productivity Press, 1994.
 31. J. Szybka, R. Pilch, Z. Broniec and J. Tarnowski. "Ocena ryzyka eksploatacji ciepłociągu," Problemy Eksploatacji, no. 1(50), 2011, pp. 175-183.
 32. A. Wood and B.J. Lence. "Using Water Main Break Data to Improve Asset Management for Small and Medium Utilities: District of Maple Ridge," B.C. Journal of Infrastructure Systems, no. 2(15), 2009, pp. 111-119.
 33. R. Wyczółkowski. "Inteligentny system monitorowania sieci wodociągowych," Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability, no. 1 (37), 2008, pp. 33-36.
 34. R. Wyczółkowski and G. Matysiak. "Rozwój inteligentnego systemu monitorowania rozdzielczej sieci wodociągowej," Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability, no. 2 (42), 2009, pp. 71-75.
 35. B. Żółtowski and S. Niziński. Modelowanie procesów eksploatacji. Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2010.
 36. A.W. Żuchowicki and Y.A. Feofanov. Współczesne metody budowy i renowacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng, pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI10.12914/MSPE-13-03-2015
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu