BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lew Grzegorz (Politechnika Rzeszowska)
Tytuł
Pomiar dokonań relacji z klientami w przedsiębiorstwach handlowych
Performance Measurement of Customer Relationships in Enterprises of Trade
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, nr 398, s. 289-297, rys., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie kosztami i dokonaniami
Słowa kluczowe
Pomiary, Handel, Klient, Pomiar dokonań
Measurement, Trade, Customer, Performance measurement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z wykonywaniem wielu działań, których celem jest zapewnienie możliwości kontynuowania działalności oraz rozwoju przedsiębiorstw. W celu optymalizowania tych działań przedsiębiorstwa potrzebują informacji na temat ich skuteczności i rentowności. Informacji tych może dostarczyć odpowiednio skonstruowany system pomiaru dokonań przedsiębiorstwa. Klienci są podstawowymi podmiotami umożliwiającymi uzyskiwanie przychodów przez każdą jednostkę gospodarczą. Z tego powodu pomiar dokonań w relacjach z klientami powinien być kluczowym obszarem zainteresowania zarządzających przedsiębiorstwami. Relacje z klientami nabierają szczególnego znaczenia w przedsiębiorstwach handlowych, a są one w literaturze często marginalizowane, mimo że stanowią istotny odsetek jednostek gospodarczych w Polsce. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych mierników dokonań relacji z klientami w przedsiębiorstwach handlowych oraz ocena ich przydatności(abstrakt oryginalny)

Running a business is related to the performance of a series of measures aimed at the opportunity to continue its operations and business development. In order to optimize this activities businesses need information about their effectiveness and profitability. This information can be provided by a suitably designed system for measuring the achievements of the company. Customers are the primary actors allowing to earn revenue by each entity. For this reason, the measurement of achievements in the relationship with customers is a key area of interest for companies' managers. Customer relationships are of particular importance in commercial enterprises, and they are often marginalized in the literature, although they constitute a significant proportion of the business in Poland. The purpose of this article is to present the basic measures of achievement of relationships with customers in commercial enterprises and to assess their suitability(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauer H.H., Hammerschmidt M., Braehler M., 2003, The customer lifetime value concept and its contribution
 2. to corporate valuation, "Yearbook of Marketing and Consumer Research", vol. 1.
 3. Burnett K., 2002, Relacje z kluczowymi klientami. Analiza i zarządzanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 4. Doyle P., 2003, Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa.
 5. Gupta S., Lehmann D.R., Stuart J.A., 2004, Valuing customers, "Journal of Marketing Research", vol.
 6. XLI, February.
 7. Kotarbiński T., 1982, Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Warszawa.
 8. Kowalewski M., 2012, Systemy pomiaru dokonań przedsiębiorstwa, [w:] Pomiar i raportowanie dokonań
 9. przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, CeDeWu, Warszawa.
 10. Kumar V., 2010, Zarządzanie wartością klienta, PWN, Warszawa.
 11. Maskell B., Baggaley B., Grasso L., 2011, Practical Lean Accounting. A Proven System for Measuring
 12. and Managing the Lean Enterprise, 2nd Edition, CRC Press, Boca Raton.
 13. Michalak J., 2008, Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.398.27
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu