BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miszewski Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Społeczna gospodarka rynkowa a globalizacja - współczesne warunkowania założeń polityki gospodarczej
Social Market Economy and Globalisation : Contemporary Determinants of Economic Policy Assumptions
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2015, nr 1 (73), s. 27-39, bibliogr. s. 38-39
Słowa kluczowe
Globalizacja, Integracja gospodarcza, Społeczna gospodarka rynkowa (SGR), Rynek pracy
Globalization, Economic integration, Social market economy, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor rozważa podstawowe cechy modelu społecznej gospodarki rynkowej, traktowanej jako alternatywa wobec neoliberalnego modelu polityki gospodarczej. Wskazuje na potrzebę uzupełnienia tego modelu uwzględniającą zmiany, które zachodzą we współczesnej gospodarce w związku z jej globalizacją. Wskazuje również na negatywne konsekwencje wyzwań globalizacyjnych, w szczególności problemy, jakie wynikają z globalizacji dla instytucji państwa. (abstrakt oryginalny)

The author studies the fundamental features of the social market economy model, which is treated as an alternative to the neoliberal approach to economic policy. He indicates the necessity to complement this model with account of the changes taking place in the contemporary economy as a result of increasing globalisation. The author also points out the negative consequences of globalisation challenges, particularly the problems faced by state institutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bremner I. 2014 The End of the Free Market: Who Wins the War between Corporations and States, Penguin Group, New York.
 2. Cavannagh J., Mander J. 2004 Alternatives to Economic Globalization. A Better World Is Possible, Brett- Koehler Publishers Inc., San Francisco.
 3. Erhard L. 2012 Dobrobyt dla wszystkich, PTE, Warszawa.
 4. Eucken W. 1997 Staatlische Strukturwandlungen Und die Krisis des Kapitalismus, ,,ORDO Jahrbuch fuer die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft", vol. 48, Lucius& Lucius, Stuttgart.
 5. Eucken W., Oswalt W. 1999 Ordnungspolitik, LIT Verlag, Muenster-Hamburg-London.
 6. Kołodko G. W. 2013 Dokąd zmierza świat - ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 7. Małachowski W. 2011 Społeczna gospodarka rynkowa współczesnych Niemiec, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 8. Miszewski M. 2013 Cele gospodarowania a państwo jako uczestnik procesów regulacji w gospodarce, [w:] Polska i Rosja w procesie globalnej integracji i dywersyfikacji, J. Kotowicz-Jawor (red.), INE PAN, Warszawa.
 9. Miszewski M. 2013 Dobrobyt dla wszystkich i aktualność myśli Ludwiga Erharda, [w:] Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa wobec wyzwań współczesności, E. Mączyńska, P. Pysz (red.), PTE, Warszawa.
 10. Miszewski M. 2014 Neoinstytujonalizm i ordo liberalizm w teorii ekonomii - powiązania i szanse syntezy, [w:] Ład gospodarce a współczesna ekonomia, P. Pysz, A. Grabska, M. Moszyński (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Miszewski M. 2009 Transformacja systemowa a miejsce państwa we współczesnej gospodarce, [w:] Funkcjonowanie gospodarki polskiej po 20 latach transformacji, D. Kopycińska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego - PRINT GROUP, Szczecin.
 12. Piątek T. 2014 Misja kamikaze, "Gazeta Wyborcza", 7-8 VI.
 13. Pysz P. 2008 Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Ratajczak M. 2012 Finansyzacja gospodarki, "Ekonomista", nr 3.
 15. Roepke W. 2003 Czy niemiecka polityka gospodarcza jest prawidłowa ?, [w:] Społeczna gospodarka rynkowa - idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, E. Mączyńska, P. Pysz (red.), PTE, Warszawa.
 16. Stiglitz J. E. 2004 Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Stiglitz J. E., Sen A., Fitoussi J. P. 2013 Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza, PTE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.01.73.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu