BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balcerzak Adam P. (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Wielowymiarowa analiza efektywności instytucjonalnej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w relacji do standardów OECD
Multivariate Analysis of Institutional Effectiveness in Central European Countries in Relation to OECD Standards
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2015, nr 1 (73), s. 51-63, rys., tab., bibliogr. s. 62-63
Słowa kluczowe
Globalizacja gospodarki, Ekonomia instytucjonalna, Analiza wielowymiarowa, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Potencjał rozwojowy
Economic globalization, Institutional economics, Multi-dimensional analysis, Knowledge-based economy, Development potential
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony mierzeniu efektywności systemów instytucjonalnych krajów wysoko rozwiniętych w kontekście ich adekwatności do wymagań globalnej gospodarki wiedzy. Celem artykułu jest w szczególności ewaluacja w tym względzie krajów grupy wyszehradzkiej w relacji do krajów OECD. W pierwszej części artykułu omówiono na gruncie ekonomii instytucjonalnej najważniejsze czynniki determinujące możliwości kraju w zakresie wykorzystania potencjału rozwojowego gospodarki opartej na wiedzy. Następnie przeprowadzono badanie taksonomiczne dla krajów OECD obejmujące okres 1995-2010. W badaniu zastosowano procedurę porządkowania liniowego, bazującą na metodzie wzorca rozwoju Hellwiga. Wykorzystano dane z bazy Instytutu Frasera, tworzonej na potrzeby międzynarodowego badania zakresu wolności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

The paper is devoted to measuring the effectiveness of institutional systems of developed countries in terms of their relevance to the requirements of the global knowledge-based economy. The major aim of the paper is to evaluate the results recorded for the states associated in the Visegrad Group, in comparison with those achieved by the OECD countries. The first section discusses the most important factors determining the ability of a country to take advantage of the development potential of the knowledge-based economy. The analysis was based on the principles of institutional economics. Then taxonomic examination for the OECD countries, covering the period 1995-2010, was performed, using linear ordering, a procedure based on Hellwig's method of development pattern. Data from Fraser Institute database, created for Economic Freedom of the World Report, were used. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkeson A., Kohoe P. 2007 Modeling the Transition to a New Economy: Lessons From Two Technological Revolutions, "American Economic Review", vol. 97, no. 1.
 2. Balcerzak A.P., Pietrzak M.B. 2014a Efektywność instytucjonalna krajów Unii Europejskiej w kontekście globalnej gospodarki opartej na wiedzy, Institute of Economic Research Working Papers, no. 17/2014, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://econpapers. repec.org/paper/peswpaper/2014_3ano17.htm, data wejścia: 15.11.2014].
 3. Balcerzak A.P., Pietrzak M.B. 2014b Are New EU Member States Improving Their Institutional Effectiveness for Global Knowledge-based Economy? TOPSIS Analysis for the Years 2000-2010, Institute of Economic Research Working Papers, no. 16/2014, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://econpapers.repec.org/paper/ peswpaper/2014_3ano16.htm, data wejścia: 10.05.2014].
 4. Balcerzak A.P. 2013 Institutional Integration in the Sphere of Business Infrastructure in the European Union in the Years 2000- 2008, "Journal of Reviews on Global Economics", no. 2, DOI, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://dx.doi.org/1 0.6000/1929-7092.2013.02.11, data wejścia: 15.11.2014].
 5. Balcerzak A.P. 2011 Integracja instytucjonalna w krajach 'Unii 'Europejskiej. 'Propozycja Pomiaru, "Ekonomia i Prawo", t. VII.
 6. Balcerzak A.P. 2009a Efektywność systemu instytucjonalnego a potencjał gospodarki opartej na wiedzy, "Ekonomista", nr 6.
 7. Balcerzak A.P. 2009b Państwo w realiach ,,nowej gospodarki": podstawy efektywnej polityki gospodarczej w XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 8. Balcerzak A.P., Rogalska E., Górecka D. 2008 Taksonometryczna analiza realizacji strategii lizbońskiej w latach 2001-2005, "Wiadomości Statystyczne", nr 6.
 9. Bassanini A., Scarpetta S., Visco I. 2000 Knowledge, Technology and Economic Growth: Recent Evidence from OECD Countries, OECD Economics Department Working Papers, no. 259, ECO/WKP(2000)32.
 10. Bassanini A., Scarpetta S., Hemmings P. 2001 Economic Growth: The Role of Policies and Institutions. Panel Data Evidence From OECD Countries, OECD Economics Department Working Papers, no. 283, ECO/WKP(2001)9.
 11. Gust M., Marquez J. 2000 Productivity Developments Abroad, Federal Reserve Bulletin, October.
 12. Eliasson G., Johansson D., Tayma E. 2004 Simulating the New Economy, "Structural Change and Economic Dynamics", vol. 15.
 13. Gwartney J., Lawson R., Hall J. 2013 Economic Freedom of the World: 2012 Annual Report, Fraser Institute.
 14. Statystyczne metody analizy danych 1998, W. Ostasiewicz (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 15. McKinsey Global Institute 2002 How IT Enables Productivity Growth. The US Experience Across Three Sectors in the 1990s, McKinsey Global Institute, High Tech Practice, Business Technology Office, San Francisco.
 16. North D.C. 1994 Institutions And Productivity In History, Economic History 9411003, EconWPA.
 17. OECD 2001 The New Economy. Beyond the Hype, OECD, Paris.
 18. Strzała K., Przechlewski T. 1995 Ekonometria inaczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 19. Walesiak M. 2002 Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 20. Williamson O.E. 1985 The Ecnomic Institututions of Capitalism. Firms, Markets, Relational Contracting, The Free Press, a Division of Simon & Schuster Inc.
 21. Zielenkiewicz M. 2014 Institutional Environment in the Context of Development of Sustainable Society in the European Union Countries, "Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy", vol. 9, Issue 1, DOI, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2014.002, data wejścia: 15.10.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.01.73.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu