BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zioło Zbigniew (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. W. Findysza w Jaśle)
Tytuł
Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego układów przestrzennych
Entrepreneurship as a Factor of the Socio-economic Development of Spatial Systems
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2015, vol. 11, s. 8-23, ryc., tab., bibliogr. 22 poz.
Entrepreneurship - Education
Tytuł własny numeru
Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych = The Role of Entrepreneurship in the Socio-economic Developmentof Spatial Systems
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Rozwój przedsiębiorczości, Rozwój społeczno-gospodarczy
Entrepreneurship, Entrepreneurship development, Social economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przyjęto założenie, że na rozwój procesów społeczno-gospodarczych układów przestrzennych zasadniczo wpływa poziom i jakość zasobów intelektualnych, które umożliwiają generowanie kapitału ludzkiego i społecznego, a także pobudzanie społecznych postaw przedsiębiorczości. Na tym tle szczególną uwagę zwrócono na: uwarunkowania kształtowania społecznych postaw przedsiębiorczości, wpływ potencjału ekonomicznego firm na aktywizację gospodarczą i powiązania rynkowe, relacje między różnymi kategoriami firm, ich własnością, rodzajem produkcji i zasięgami rynku oraz wpływ przedsiębiorczości na rozwój społeczno-gospodarczy i kulturowy, a także podstawowe uwarunkowania kształtowania przedsiębiorczości w układach przestrzennych. (abstrakt oryginalny)

This study assumes that the development of socio-economic spatial systems is crucially influenced by the level and quality of intellectual resources that allow the generation of human and social capital, as well as the social stimulation of entrepreneurship. Against this background, particular attention has been paid to: factors shaping social entrepreneurship, the impact of the economic potential of the companies on the stimulation of economic and market relationships, arguments between different categories of companies, their property, the type of production and coverage of the market, as well as the impact of entrepreneurship on the socio-economic, cultural and fundamental determinants of entrepreneurship education in spatial systems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiec, M. (2007). Rola szkolnictwa wyższego w podnoszeniu jakości kapitału ludzkiego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 3, 142-151.
 2. Bratnicki, M., Strużyna, J. (2001). Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Katowice: AE.
 3. Chojnicki, Z. (2007). Rola kapitału ludzkiego w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Przegląd Geograficzny, 3-4.
 4. Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości. (2014). Warszawa: Lewiatan.
 5. Grodzicki, J. (2003). Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.
 6. Kamińska, W., Heffner, K. (red.). (2010). Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich. Studia KPZK PAN, CXXVI, Warszawa.
 7. Klepacki, B., Gołębiewska, B. (2005). Wykształcenie rolników jako forma różnicująca sytuację gospodarstw rolnych. W: Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych. Rzeszów: Mitel, Uniwersytet Rzeszowski.
 8. Kuciński, K. (2010). Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce. Warszawa: Wyd. Difin.
 9. Kudełko, J. (2005). Rozwój regionalny a konkurencyjność regionów. W: Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów. Rzeszów: Instytut Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie.
 10. Kudełko, J. (2007). Rozwój społeczno-gospodarczy województwa podkarpackiego i poziom jego konkurencyjności na tle kraju. W: J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał (red.), Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych. Kraków: Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
 11. Łukasiewicz, G. (2009). Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 12. Malik, K. (red.). (2013). Polityka rozwoju regionów oparta na specjalizacjach inteligentnych. Studia KPZK PAN, CLV, Warszawa.
 13. Rybak, M. (red.). (2003). Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw. Warszawa: Poltext.
 14. Szałkowski, A. (2005). Kapitał społeczny jako czynnik efektywności pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 11.
 15. Świtała, J. (2007). Wpływ kapitału ludzkiego na rozwój regionalny w Polsce w kontekście gospodarki opartej na wiedzy. W: S. Pangsy-Kania, E. Okoń-Horodyńska (red.), Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
 16. Wach, K. (2013). Koncepcja otoczenia dla przedsiębiorczości. Typologizacja determinant rozwoju przedsiębiorczości. W: K. Zieliński (red.), Makroekonomiczne i sektorowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Katowice, 91-111.
 17. Zioło, Z., Rachwał, T. (red.). (2005). Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1.
 18. Zioło, Z., Rachwał, T. (red.). (2007). Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 3.
 19. Zioło, Z., Rachwał, T. (red.). (2008). Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4.
 20. Zioło, Z. (2010). Rola zasobów intelektualnych, kapitału ludzkiego i społecznego w procesach rozwoju obszarów wiejskich. W: Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich. Studia KPZK PAN, CXXVI, Warszawa, 9-28.
 21. Zioło, Z., Rachwał, T. (red.). (2010). Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6.
 22. Zioło, Z., Rachwał, T. (red.). (2011). Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3296
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu