BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Winiarska Kazimiera (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej jako jednostki mikro
Nonprofit Organizations as Micro Entities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 191-200, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Ustawa o rachunkowości, Organizacje non-profit
Accounting Act, Non-profit organisations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej mają znaczny udział w gospodarce narodowej. Ich profile są bardzo różnorodne. Szczególną kwestię stanowi rozdzielenie ich działalności gospodarczej i działalności non profit oraz dostosowanie ewidencji gospodarczej do zakresu i specyfiki funkcjonowania. W artykule zdefiniowano pojęcie jednostki nieprowadzącej działalności gospodarczej w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w ustawie o rachunkowości oraz wskazano akty prawne regulujące działalność jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej.(abstrakt oryginalny)

Nonprofit organizations are a significant part of the national economy. Their range is varied. An important issue here is to separate their business activity from the nonprofit activity and adjust the economic record system to their range and characteristics of their activity. The article defines entities not carrying out business activities in the Act on Public Benefit and Volunteer Work and in the Accounting Act as well as points to legal acts regulating activities of nonprofit organizations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Larkin R.F., Di Tommaso M., Non-for-Profit GAAP 2006, John Wiley & Sons, New Jersey 2006.
 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, t.j.
 3. DzU 2010, poz. 1118. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. DzU 2013, poz. 330, z późn. zm.
 4. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, t.j. DzU 2001, nr 79, poz. 855.
 5. Ustawa z dnia 23 maja z 1991 r. o związkach zawodowych, t.j. DzU 2001, nr 79, poz. 854 ze zm.
 6. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców, DzU nr 55, poz. 235, z późn. zm.
 7. Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych, t.j. DzU 2002, nr 84, poz. 710.
 8. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, t.j. DzU 1991, nr 46, poz. 203.
 9. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, t.j. DzU nr 173, poz. 1807, z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, DzU nr 32, poz. 217, z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych, DzU nr 20, poz. 106, z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, t.j. DzU 2002, nr 112, poz. 979, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu