BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sulmicka Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Polityka rozwoju po kryzysie: przypadek Chin
Development policy after the cirisis: case of China.
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 95, s. 41-71, bibliogr. 36 poz.
Tytuł własny numeru
Podejście krótkookresowe i strategiczne w polityce gospodarczej
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Polityka, Postęp techniczny
Financial crisis, Politics, Technical progress
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Chiny
China
Abstrakt
Chiny na przestrzeni ostatnich 30 lat odniosły bezprecedensowy w historii sukces gospodarczy w efekcie bardzo skutecznej realizacji proeksportowej strategii rozwoju - niezwykle trafnie dobranej zarówno do swojego endogenicznego potencjału jak i uwarunkowań zewnętrznych. Jednak światowy kryzys finansowy i gospodarczy z 2008/2009 r. roku pokazał, że dotychczasowa formuła rozwoju Chin w dużej mierze wyczerpała się i że konieczne są zmiany realizowanego dotąd modelu rozwoju. Reorientacja chińskiej polityki rozwoju widoczna po 2008 r. jest jednak nie tylko dostosowaniem do zmienionych przez kryzys międzynarodowych warunków ekonomicznych, ale zmierza też do znacznie szerszej zmiany paradygmatu rozwoju ostatnich trzech dekad. Polityka rozwoju, która przyniosła Chinom jako państwu ogromny sukces, przyczyniła się bowiem także do powstania lub nasilenia wielu wymagających rozwiązania problemów wewnętrznych. W związku z obecną znacznie bardziej zrównoważoną społecznie i środowiskowo polityką rozwoju zakładane jest zwolnienie tempa wzrostu chińskiej gospodarki. Jednak jeśli obecny program się powiedzie - powinno to po pewnym czasie przynieść kolejny silny impuls prowzrostowy, a w efekcie - dalsze umocnienie międzynarodowej pozycji Chin.(abstrakt oryginalny)

During the last 30 years, China has been the site of unprecedented economic success due to a very effective export-oriented development strategy, a strategy particularly well suited to both the country's endogenous potential and its international context. Nonetheless, the financial and economic crisis of 2008/2009 has shown that the potential of China's development model has been largely exhausted and changes are necessary. Changes have been visible in Chinese development policy after 2008, but they haven't been limited to adapting to changing international economic circumstances resulting from the crisis. They have also been tending towards a much more profound change of development paradigm. The development policy of the last three decades which has resulted in China's extraordinary success has also contributed to the creation or intensification of a number of internal problems which now need to be resolved. The adoption of a much more sustainable socially and ecologically development policy is expected to reduce the nominal rate of growth of the Chinese economy. If the program succeeds, however, it should eventually result in another strong growth impulse and in effect further strengthen China's international position. The article presents the main problems and challenges China has faced, as well as the country's successes and the keys trends of its new development policy. These serve as a basis for the reflections concerning the likelihood of the new policy being implemented and the possible effects of China entering a new stage of development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arora V., Vanrakidis A., China's economic growth; International spillovers, IMF Working Paper, July 2010.
 2. The Beijing consensus is to keep quiet, The Economist, May 8th, 2010. Bolesta A., Chiny w okresie transformacji, Wyd. Akademickie DIALOG, Warszawa 2010.
 3. Brunet A., Guichard. J, Chiny - światowym hegemonem? Imperializm ekonomiczny Państwa Środka, Studio Emka, Warszawa 2011.
 4. Chhibber A., Ghosh J., Palanivel P., The Global Financial Crisis and the Asia-Pacific region. A Synthesis Study Incorporating Evidence from Country Case Studies, UNDP Regional Centre for Asia and the Pacific, 2009.
 5. Chang J., Halliday J., Mao, Wyd. Albatros, Warszawa 2007.
 6. Dalhman C., Aubert J., China's development strategy, The knowledge and innovation perspective, World Bank Institute, 2000.
 7. Fan C. Cindy, State Policy and Uneven Regional Development in Post-Mao China http://www.nisd.cass.cn/upload/2012/12/d20121221230428652.pdf
 8. Economist debate: China model, http://www.economist.com/debate/overwiev
 9. Édes B.W., Asia after the crisis: Social protection and inclusive growth, Poverty Reduction, Gender and Social Development Division, Asian Development Bank, 2010.
 10. Europe 2020 - A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Brussels, 3.3.2010, Com (2010) 2020.
 11. Gill J., Regional development policies: place-based or people-centred, The World Bank, Washington D.C., 2010.
 12. Global movers and shakers are worried about China, The Economist September 15th, 2012
 13. Góralczyk B., Chiny: wejście smoka. Chińskie wyzwanie nad Wisłą /01/2013http://www.instytutobywatelski.pl/12966/lupa-instytutu/chinskie-wyzwanienad-wisla
 14. Góralczyk B., Chiński feniks. Paradoksy wschodzącego mocarstwa, Wydawnictwo Sprawy Polityczne, Warszawa, 2010.
 15. Heilman S., Shih L., The rise of industrial policy in China, 1978-2012, Harvard- Yenching Institute Working Paper, 2013.
 16. Hemphil Thomas A.; White George O., Industrial Policy, China's national champions: the evolution of a national industrial policy; or a new era of economic protectionism? Thunderbird International Business Review, New York, NY, 2013.
 17. Hübner W., W poszukiwaniu filarów dynamicznego świata w nowym układzie sił: championi Dalekiego Wschodu, w: Rybiński K. (red.) Polska w niestabilnej gospodarce europejskiej i globalnej, Akademia Finansów i Biznesu "Vistula", Warszawa 2013.
 18. Karpiński A., Nowe trendy w polityce przemysłowej Unii Europejskiej, "Mazowsze - Studia Regionalne" 2013, nr 13.
 19. Key targets of Chinas's 12th five-year plan, Chinese Government Official Web Portal. Liberska B, Nowe centra wzrostu światowej gospodarki, "Studia Ekonomiczne", Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2013, nr 2.
 20. Mei Junjie, How Europe should view China's industrial policy, Shanghai Academy of Social Sciences, China 2013,
 21. Nguyen Huy Kham/Reuters, Asia after the crisis: Social protection and inclusive growth http://www.economicsofcrisis.com/economics_of_crisis/databases.html
 22. Nowak J., Dynamika eksportu Chin w długim okresie i ryzyko jej spowolnienia, w: Różne oblicza zarządzania ryzykiem, red nauk J. Kotyński, Akademia Finansów i Biznesu "Vistula" Warszawa 2014.
 23. Prandecki K., Zmiany w globalnym układzie sił gospodarczych w świecie, w: K. Rybiński (red.) Polska w niestabilnej gospodarce europejskiej i globalnej. Problemy polityki gospodarczej i rozwoju. Akademia Finansów i Biznesu "Vistula", Warszawa 2013.
 24. Prasad E., China's Approach to Economic Development and Industrial Policy http://www.brookings.edu/research/testimony/2011/06/15
 25. Presidency Conclusions. (2000), Lisbon European Council, 23 and 24 March.
 26. Pyffel R., Why did China disappear from public awareness in Poland in the last decades? 12 grudnia 2013.
 27. Skulska B.,Wzrost gospodarczy krajów ASEAN a globalny kryzys, "Studia Ekonomiczne", Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2013, nr 2.
 28. The slowdown in China would have far reaching effects. Sinopendecy index, The Economist August 25th, 2012.
 29. Special Report on World Economy The Economist, October 9th 2012
 30. Sulmicka M., Cele i priorytety polityki rozwoju Unii Europejskiej do 2020 roku. Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 2010.
 31. Sulmicka M., Pokryzysowa polityka rozwoju Unii Europejskiej i krajów regionu Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, w: Gospodarka regionalna wobec kryzysu gospodarczego, pr. zb. pod red. Z. Strzeleckiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 32. Sulmicka M., Strategia "Europa 2020" - postlizbońska polityka rozwoju Unii Europejskiej, w: J. Stacewicz (red. naukowa), Polityka gospodarcza w świetle kryzysowych doświadczeń. "Prace i Materiały IRG SGH", Warszawa 2011, nr 85.
 33. Sulmicki J., Przechodzenie Chin od portfelowych do bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w: Stosunki międzynarodowe-Chiny, Korea Pd, Bliski Wschód, "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula" 2014, nr 34.
 34. Śmietanko S., Ryzyko rozwoju ChRL w perspektywie do 2050 r., w: Różne oblicza zarządzania ryzykiem, Akademia Finansów i Biznesu,Warszawa 2014.
 35. Stiglitz J., Freefall, Jazda bez trzymanki. Ameryka, wolne rynki i tonięcie gospodarki światowej, Warszawa, 2012.
 36. http://www.wiadomosci24.pl/artykul/chinski_12_plan_piecioletni_2011_2015_co_eks portowac_173916.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0866-9503
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu