BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowski Paweł
Tytuł
Koncepcja efektu demonstracji w teorii rozwoju krajów gospodarczo słabo rozwiniętych
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1984, nr 128, s. 78-90
Tytuł własny numeru
Z problematyki wzrostu gospodarczego krajów rozwijających się
Słowa kluczowe
Kraje rozwijające się, Rozwój gospodarczy, Teorie rozwoju gospodarczego, Teoria rozwoju gospodarczego J. Schumpetera, Konsumpcja, Dominacja rynkowa
Developing countries, Economic development, Economic development theory, J. Schumpeter theory of economic development, Consumption, Market domination
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Kraje Trzeciego Świata
Third World's countries
Abstrakt
W artykule przedstawiono zarys ewolucji koncepcji efektu demonstracji w stosunkach międzynarodowych w teorii rozwoju gospodarczego krajów słabo rozwiniętych. Zasadniczą linię rozwojową tej koncepcji omówiono poprzez odwołanie się do dorobku trzech autorów: R. Nurkse'go, H. Wallich'a i C. Furtado. R. Nurkse'go można uważać za twórcę omawianej idei, przy czym rozważania jego, choć dotyczą rozwoju krajów słabo rozwiniętych, opierają się na klasycznej teorii rozwoju gospodarczego J. Schumpetera, a efekt demonstracji traktowany jest w nich jedynie jako jeden z czynników modyfikujących. H. Wallich poszedł w swych wnioskach dalej, wyprowadzając z międzynarodowego efektu demonstracji zasadniczą cechę rozwoju gospodarki słabo rozwiniętej, którą określił jako "zorientowaną na kosnumpcję". C. Furtado wykazuje natomiast że owo zorientowanie konsumpcyjne gospodarek krajów trzeciego świata jest rezultatem układu zależności pomiędzy krajami przemysłowego centrum a krajami peryferyjnymi, w którym najważniejszą więzią łączącą oba ogniwa systemu jest oparty na działaniu efektu demonstracji związek dominacji kulturalnej. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. J.S. Duesenberry, Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior, Cambridge, 1949.
 2. C. Furtado, Capotal Formation and Economic Development, International Economic Papers nr 4/1954.
 3. R. Nurkse, Some International Aspects of the Problem of Economic Development, "American Economic Review", nr 5/1952.
 4. Ch.P. Kindleberger, The Theory of Economic Development, New York, 1965.
 5. R. Nurkse, Problemy tworzenia kapitału w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych, Warszawa, 1962.
 6. G. Myrdal, International Economy: Problems and Prospects, London 1956.
 7. H. Hirschman, The Strategy of Economic Development, New Haven, 1958.
 8. G. Kottis, The International Demonstration Effect as a Factor Affecting Economic Development, "Kyklos", nr 3/1971.
 9. M. Dobroczyński, Wpływ naśladownictwa na międzynarodowe stosunki gospodarcze, "Ekonomista" nr 3/1975.
 10. H. Wallich, Some Notes Towards a Theory of Derived Development, w: The Economies of Underdevelopment, Bombay 1958.
 11. J. Wiatr, Drogi do wolności, Warszawa 1982.
 12. R. Prebisch. Towards a New Trade Policy for Development, UNCTAD, New York 1964.
 13. A.G. Frank, Capitalism and Underdevelopment in Latin America. Historical Studies of Chile and Brasil, New York 1967.
 14. C. Furtado, Mit rozwoju gospodarczego, Warszawa 1982.
 15. H. Schiller, Communication and Cultural Domination, White Plains, 1976.
 16. K. Krzysztofek, Amerykańska kultura masowa w powojennym świecie, "Sprawy Międzynarodowe" nr 1/1983.
 17. J. Rollet, Społeczne tło teologii współczesnej, Warszawa 1981.
 18. D. Ernsz, Technology policy for self-reliance: some major issues, "Internatiol Social Science Journal" nr 3/1981.
 19. J. Tunstall, The Media are American: Anglo-American Media in the World, New York 1977.
 20. J. Cieślik, Wpływ korporacji wielonarodowych na przemiany w świadomości społecznej w krajach rozwijających się, "Sprawy Międzynarodowe" w nr 4/1979.
 21. J. Kleer, Gospodarka światowa. Prawidłowości rozwoju, Warszawa 1981.
 22. Katastrofa czy nowe społeczeństwo? Latynoamerykański model świata w: Nowy międzynarodowy ład ekonomiczny, Warszawa 1979.
 23. J. Sieg, Powściągliwość, umiarkowanie i praca a rozwój ludów, Kraków 1981.
 24. J. Kleer, Myśl ekonomiczna krajów trzeciego świata, Warszawa 1977.
 25. Towards a Re-definition of Development, Paris 1977.
 26. M. Gulczyński, Spór o przyszłość, Warszawa 1979.
 27. J. Ellul, Development Principles and Practices: Bight and Wrong cleaning of Development w: Towards a Re-definition of Development, Paris 1977.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu