BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dejnaka Agnieszka (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Reklama społeczna jako narzędzie oddziaływania na odbiorców
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2010, nr 17, s. 39-53, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Reklama, Marketing społeczny
Advertising, Social marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Reklama społeczna jest elementem marketingu społecznego, który polega na wykorzystywaniu technik i reguł marketingu klasycznego do wywoływania społecznie pożądanych postaw i zachowań. Kampanie społeczne stawiają sobie za zadanie takie kształtowanie postaw i zachowań ludzi, aby stały się one fundamentem ich sposobu myślenia i postępowania. Celem głównym reklam jest wywieranie wpływu na odbiorcę. Artykuł przedstawia podstawowe mechanizmy reklam społecznych oraz porządkuje wiedzę dotyczącą efektywności komunikacji społecznej i barier, jakie są z nią związane. Obecnie w Polsce oddziaływanie reklamą społeczną i badania z tego zakresu są ograniczone. Widoczny jest także brak rozbudowanej bazy teoretycznej poświęconej marketingowi społecznemu i kampaniom społecznym. W artykule zostaną zaprezentowane główne aspekty komunikacji nadawca-odbiorca oraz problemy związane z natężeniem i skutecznością poszczególnych mechanizmów w przekazie reklamy społecznej. Artykuł zostanie zobrazowany przykładami reklam społecznych. (abstrakt oryginalny)

Social advertisement is a part of social marketing that consists in applying the techniques and rules of conventional marketing to achieve socially desired attitudes and behaviours (Golka 1994). Social campaigns are performed more and more professionally. All social campaigns aim at shaping human attitudes and behaviours so as to accept them as a foundation of thinking and taking action. The aim is therefore to exert pressure on a target audience in order to change their attitudes and behaviours.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Albin, K., Reklama. Przekaz, odbiór, interpretacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 2000.
 2. Benedikt, A., Reklama jako proces komunikacji, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 2004.
 3. Białecki, K.P., Marketing, Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne INFOR, Warszawa 1998.
 4. Cenker, E.M., Public Relations, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000.
 5. Doliński, D., Psychologia reklamy, Agencja Reklamowa AIDA, Wrocław 1998.
 6. Doliński, D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 7. Garbarski, L., I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 8. Goban-Klas, Т., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 9. Gołka, M., Świat reklamy, Agencja Badawczo-Promocyjna ARITA, Warszawa 1994.
 10. Internetowy serwis informacyjny, dostępny w Internecie: http://slownik.media-run.pl/ szczegoly/id412,KAMPANIA_SPOLECZNA, dostęp: listopad 2009.
 11. Kall, J., Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
 12. Kampania "Chronię życie przed rakiem szyjki macicy" dostępna w Internecie: www.hpv.pl, dostęp: lipiec 2010.
 13. Kampania "Humans for Animals", agencja TBWA Paris, dostępna w Internecie: www.kampaniespoleczne.pl, dostęp: lipiec 2010.
 14. Kolak, R, Kultura masowa jako produkt reklamowo-marketingowy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.
 15. Łodziana-Grabowska, J., Efektywność reklamy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.
 16. Maison, D., P. Wasilewski, Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie społecznej, Agencja Wasilewski, Kraków 2002.
 17. Nowacki, R., Reklama, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008.
 18. Pabian, A., Marketing szkoły wyższej, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2005.
 19. Pabian, A., Promocja, nowoczesne środki i formy, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008.
 20. Poradnik dla organizacji pozarządowych. Jak realizować kampanię społeczną [online], dostępny w Internecie: http://poradnik.ngo.p1/x/480787, dostęp: listopad 2009.
 21. Prochenko, P., Marketing społeczny. Bardzo to miłe, ale czy ma sens? [online], dostępny w Internecie: http://www.opoka.org.p1/biblioteka/X/XB/marketingspoleczny.html, dostęp: listopad 2009.
 22. Reklamy prasowe kampanii "Biżuteria na złamaniach", Agencja City of Hope z agencją TBWAYRAAD Abu Dhabi, dostępne w Internecie: www.kampaniespoleczne.pl, dostęp: lipiec 2010.
 23. Reklamy prasowe kampanii "Les recettes du scandale" (Przepisy na skandal), Organizacja CCFD Terre Solidaire, dostępne w Internecie: www.kampaniespoleczne.pl, dostęp: lipiec 2010.
 24. Russel, J.T., W.R. Lane, Reklama według Ottona Kleppnera, Wydawnictwo Felberg, Warszawa 2001.
 25. Stafiej-Bartosik, A., Przygotowanie kampanii społecznej - krok po kroku, w: Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie społecznej, red. D. Maison, P. Wasilewski, Kraków 2002.
 26. Werner, U., Marketing - droga do sukcesu, Taurus, Warszawa 2006.
 27. www.kampaniespoleczne.pl, dostęp: październik 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu