BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miklaszewski Lech (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Kłamstwo w negocjacjach
A Lie in Negotiations
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2010, nr 17, s. 55-75, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Negocjacje, Etyka
Negotiations, Ethics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje problematykę zastosowania kłamstwa w negocjacjach. Część pierwsza została poświęcona pojęciowej identyfikacji kłamstwa w kontekście jego aspektów: logicznego, językowego i psychologiczno-aktorskiego oraz specyfikacji rodzajów kłamstwa i jego kategoryzacji. Część druga artykułu omawia typy negocjacji, w których kłamstwo wydaje się uzasadnione, podnosi problematykę etyki negocjacji, wskazuje przejawy kłamstwa w negocjacjach, sposoby wykrywania kłamstw, motywy kłamania, jego skutki oraz próby uzasadnienia jego zastosowania.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the role of a lie in negotiations. The first part of this paper is devoted to the identification of logic, semantic and psychological aspects of a lie and its categorization as well. The issue of lying as a form of behaviour and "skills" necessary for an effective lying have been described, too. The second part of this paper is focused on types of negotiations based on lying, the ethics of negotiations, the motives and results of lying, the methods of detecting lies, and some attempts to justify lying as a tool of negotiation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anlas, J., O kłamstwie i kłamaniu, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2008.
 2. Brown, D., Sztuczki umysłu, poznaj mechanizmy ludzkich zachowań, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 2008.
 3. Bugdol, M., Gry i zachowania nieetyczne w organizacji, Difin, Warszawa 2007.
 4. Christie, R., F.L. Geis, Studies in Machiavelism, Academic Press, New York 1970.
 5. Chudy, W., Kłamstwo jako metoda. Esej o społeczeństwie i kłamstwie, Oficyna Naukowa, Warszawa 2007.
 6. Doliński, D., Techniki wpływu społecznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
 7. Ekman, R., Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce i małżeństwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 8. Galata, S., Biznes w przestrzeni etycznej. Motywy, metody, konsekwencje, Difin, Warszawa 2007.
 9. Jankowski, W.B., T.P. Sankowski, Jak negocjować, Centrum Informacji Menadżera, Warszawa 1995.
 10. Kałążna-Drewińska, U., Negocjacje w biznesie. Kluczowe problemy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 11. Kamiński, J., Czy mówienie nieprawdy w negocjacjach jest etyczne? "Przegląd Organizacji" 1992, nr 2.
 12. Kamiński, J., Negocjacje jako proces etyczny, Towarzystwo Naukowe Prakseologii, "Biuletyn Informacyjny Zespołu Etyki Biznesu" listopad 2002, nr 65.
 13. Lewicki, R.J., D.M. Saunders, В. Barry, J.W. Minton, Zasady negocjacji. Kompendium wiedzy dla trenerów i menadżerów, REBIS, Poznań 2005.
 14. Markowski, Р., Т. Olczak, Negocjacje czyli rozmowa [online], dostępny w Internecie: www.frdl.org.pl, dostęp: 10 sierpnia 2009.
 15. Metody uzyskiwania przewagi w negocjacjach [online], dostępny w Internecie: www.marketing-art.info/negocjacje/, dostęp: 2 października 2009.
 16. Reczek, J., Czy każde kłamstwo jest złem moralnym? [online], dostępny w Internecie: www.stenor.pl, dostęp: 26 lutego 2009.
 17. Robbins, S.P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2004.
 18. Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 19. Wesołowski, G., Ochrona informacji, Szkoła Transformacji, Wrocław 2009.
 20. Witkowski, Т., Inteligencja makiaweliczna, MODERATOR, Poznań 2005.
 21. Witkowski, Т., Psychologia kłamstwa, MODERATOR, Taszów 2006.
 22. Witkowski, Т., Psychomanipulacje, MODERATOR, Taszów 2006.
 23. Woźniak, M., Cała prawda o kłamstwie, "Gazeta Wyborcza", 1 kwietnia 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu