BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Januszewska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Nawrocka Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Konkurencja i współpraca na rynku turystycznym
Competition and Co-operation in a Tourism Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2010, nr 17, s. 93-106, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Rynek turystyczny, Konkurencja, Klastry, Współpraca
Tourism market, Competition, Business cluster, Cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na rynku turystycznym dominuje konkurencja pozacenowa, co wymaga przedsiębiorczości, ciągłej innowacyjności i koncentracji na działalności o wysokim wkładzie wiedzy. W województwie dolnośląskim obserwuje się słaby poziom natężenia współpracy, co przeszkadza w wykreowaniu oryginalnego i niepowtarzalnego produktu obszaru. Związek między konkurencją a współpracą w danym czasie przyjmuje postać kooperencji, nр. o strukturze klastra.(abstrakt oryginalny)

The objectives of the paper are twofold. First, to explain the core concept of competition and co-operation in a tourism market; second, to illustrate relations occurring between these phenomena in the tourism market in Lower Silesia. Tourism markets are typically dominated by non-price competition, which involves entrepreneurial skills, innovativeness and concentration on activities requiring heavy input of knowledge. In the Lower Silesian region, the observed intensity of co-operation is low and therefore, creating an original and unique product for this area is significantly hindered. The relationship between competition and co-operation in a given time takes the form of so-called co-opetition, e.g., in the structure of a cluster. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drwiłło, G., Mechanizm konkurencji w kontekście europejskich procesów integracyjnych, "Zeszyły Naukowe Akademii Morskiej", Gdynia 2002, nr 43.
 2. Cygler, J., Kooperencja przedsiębiorstw w układzie międzynarodowym, w: Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, red. Z. Dworzecki, M. Romanowska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 3. Czarny, E., J. Miroński, Alternatywne wizje przedsiębiorstwa w teorii mikroekonomii i nauce o zarządzaniu, "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej", SGH, Warszawa 2005, nr 17.
 4. Earl, L., F. Gault, National Innovation, Indicators and Policy, Edward Elgar Publishing Inc., Northampton 2006.
 5. Ekonomia dla prawników, red. M. Bednarski, J. Wilkin, Wydawnictwa Prawnicze Lexis- Nexis, Warszawa 2003.
 6. Fornalczyk, A., Biznes a ochrona konkurencji, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 7. Hayek, F.A., Konkurencja jako sposób zdobywania wiedzy, w: Gospodarka nakazowa. Z zagadnień teorii i praktyki gospodarki socjalistycznej, Wydawnictwo In Plus, Warszawa 1988.
 8. Januszewska, M., E. Nawrocka, Klaster turystyczny przejawem przedsiębiorczości lokalnej, w: Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, red. W. Pawnik, L. Zbiegień-Maciąg, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Kraków 2008.
 9. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo AE, Wrocław 1992.
 10. Polski, J., Zróżnicowanie konkurencyjności stolic województw, "Człowiek i Środowisko" 2001, nr 1.
 11. Przybyciński, Т., Konkurencja i ład rynkowy-przyczynek do teorii i polityki konkurencji, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi, Dz.U. nr 226, poz. 1651 z dnia 11 grudnia 2006 r. z późn. zm.
 13. Rozwój klastrów w regionie dolnośląskim, Raport z III etapu badań, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2009 [online], dostępny w Internecie: http://www.ecorys.pl/download/pdf/ABCjak_zalozyc_klaster_Przewodnik_dla_ przedsiebiorcy_03022009.pdf, dostęp: 25 listopada 2009.
 14. Rumianowska, I., Warunki funkcjonowania konkurencji rynkowej, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", Wrocław 1999, nr 805.
 15. Szpringer, W., Teoria i polityka konkurencji - przegląd zagadnień, "Ekonomista" 1992, nr 4.
 16. Współpraca i integracja w turystyce w euroregionie Nysa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, red. A. Rapacz, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004.
 17. Szydło, M., Swobody rynku wewnętrznego a reguły konkurencji. Między konwergencją a dywergencją, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2006.
 18. Wodejko, S., Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlowa, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu