BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majkut Robert (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Wójcik Dariusz (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Potencjał aglomeracji wrocławskiej w opinii lokalnych przedsiębiorców
The Potential of Wrocław Agglomeration's Modernization as Seen by Local Entrepreneurs
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2010, nr 17, s. 107-127, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Aglomeracje miejskie, Obszar metropolitalny, Metropolizacja, Miasto, Klimat gospodarczy, Badania empiryczne
Urban agglomerations, Metropolitan area, Metropolisation, City, Economic climate, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wrocław
Wroclaw
Abstrakt
Tekst stanowi raport z badań empirycznych realizowanych wśród wrocławskich przedsiębiorców dotyczących ich opinii na temat szans i barier rozwoju aglomeracyjnego i metropolitalnego Wrocławia. Punktem wyjścia są założenia odnoszące się do roli wielkiego miasta w regionie w procesie kształtowania się społeczeństwa postindustrialnego, informacyjnego. Istotną rolę w tym procesie odgrywa klimat gospodarczy. W wyniku przeprowadzonej analizy empirycznej zostały przedstawione główne aspekty świadczące nie tylko o wielkości potencjału aglomeracyjnego Wrocławia, ale również o szansach rozwoju aglomeracji oraz barierach ograniczających ten rozwój.(abstrakt oryginalny)

The paper is a report from the empirical research carried out based on a sample of entrepreneurs from Wrocław. It examined their opinions on opportunities and obstacles in the development of Wrocław agglomeration. The starting point is an assumption connected with the role played by a big city for the region in the process of forming a post-industrial and information society. The crucial role in this process is played by the economic climate. As a result of the empirical analysis, major aspects are presented evidencing not only the potential of Wrocław as an agglomeration but also its opportunities for development and obstacles limiting this progress.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jałowiecki, В., M. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
  2. Jałowiecki, В., Globalny świat metropolii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
  3. Niziołek, M., Problemy ustroju aglomeracji miejskich, Wolters Kluwer Polska - Oficyna, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu