BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bohdziewicz Piotr (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji jako obszar zastosowania logistyki
Human Resource Management in the Organization as the Field of Application of Logistics
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2014, t. 41, nr 2, s. 9-20, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kompetencje, Logistyka
Human Resources Management (HRM), Competences, Logistics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Logistyka personalna jest dziedziną z pogranicza nauki o zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz teorii logistyki, jednak obecnie znajduje się jeszcze w początkowej fazie swojego rozwoju. Istotą logistyki personalnej jest wspomaganie procesu zapewniania organizacji zasobów ludzkich w odpowiedniej wielkości i o odpowiednich kompetencjach, niezbędnych do realizowania przez nią ogólnej strategii w okresie bieżącym oraz przyszłym. Istotną wartością, jaką mogą wnieść rozwiązania z zakresu logistyki zastosowane w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, jest optymalizowanie kosztów i nakładów czasu związanych z realizacją funkcji personalnej, a także budowanie jej wysokiej efektywności. Mimo takich walorów rozwiązania z zakresu logistyki personalnej w polskich organizacjach stosowane są obecnie dość rzadko. (abstrakt oryginalny)

Logistics Personnel is a field of border management science theory, human resources and logistics, but today is still in the early stages of its development. The essence of logistics personnel is to assist in ensuring the organization of human resources in the right size and the right competencies necessary to carry out its overall strategy in the current and future. Important value they can bring logistics solutions used in the field of human resource management is to optimize the cost and time involved in the implementation of the HR function, and build its high efficiency. Despite such advantages logistics solutions in the Polish HR organizations are now being used quite rarely. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dajczak K. (2007), Aspekt logistyczny selekcji pracowników, Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, nr 11/1.
 2. Ficoń K. (2009), Logistyka techniczna. Infrastruktura logistyczna, Wyd. BEL Studio, Warszawa.
 3. Gradowicz C. (2012), Usprawnienie w obszarze logistyki na przykładach Poczty Polskiej i angielskiej Royal Mail, "Logistyka" nr 2 (CD 2).
 4. Jünemann R. (1989), Materialfluß und Logistik. Systemtechnische Grundlagen mit Praxisbeispielen, Springer Verlag, Berlin.
 5. Karaszewska H., Zarębski M. (2013), Zarządzanie zasobami pracy z perspektywy logistyki, [w:] H. Karaszewska (red.), Zarządzanie ludźmi. Wybrane problemy, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 6. Kisperska - Moroń D. (2000), Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 7. Król H. (2002), Czynnik ludzki w organizacji, [w:] H. Król (red.), Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 8. Lipka A. (2001), Logistyka personalna. Temporalne, kosztowe i jakościowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, seria "Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej", zeszyt 212, Bydgoszcz.
 9. Makowski K. (2004), Logistyka personalna - wybrane zagadnienia kosztowe i temporalne, [w:] Z. Wiśniewski, A. Pocztowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 10. Makowski K. (2005), Marketing personalny - logistyka personalna (nowe trendy ZZL), [w:] A. Pocztowski (red.), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 11. Penc J. (2008), Encyklopedia zarządzania. Podstawowe kategorie i terminy, Wyd. Wyższej Szkoły Stosunków międzynarodowych, Łódź.
 12. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE Warszawa.
 13. Prusak R. (2011 a), Procesy logistyki personalnej w aspekcie kształtowania potencjału kompetencyjnego przedsiębiorstwa, "Logistyka" nr 5.
 14. Prusak R. (2011 b), Realizacja procesów logistyki personalnej z wykorzystaniem kompetencji strategicznych, "Logistyka" nr 5.
 15. Terminology in Logistics. Terms and Definitions,(2005), Edition May 2005, European Logistics Association, Brussels.
 16. Urbaniak B., Bohdziewicz P. (2008, 2009, 2010, 2011, 2012), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kreowanie nowoczesności, raporty z badań przeprowadzonych wśród firm biorących udział w Konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi w latach 2008 - 2012, IPiSS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7040
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2014.013
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu