BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Charycka Karolina (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Wdrażania działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Polsce na lata 2007-2013
Determinants of the Implementation of Projects Under Measure 312 Creation and Development of Micro Enterprises in Rural Development Programme in Poland for the Years 2007-2013
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2014, t. 41, nr 2, s. 63-72, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Mikroprzedsiębiorstwo, Rozwój przedsiębiorstwa, Przedsiębiorczość
Micro-enterprise, Enterprise development, Entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Od ponad 20 lat w Polsce obserwuje się proces transformacji gospodarczej, służący m.in. rozwojowi postaw przedsiębiorczych w społeczeństwie. Jednym z instrumentów wspierających przedsiębiorczość jest działanie 312 tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w ramach PROW 2007-2013. Autorka, na podstawie przeprowadzonych badań1, analizuje wpływ przedmiotowego instrumentu finansowego na przedsiębiorstwa oraz bada hipotezę, mówiącą że skomplikowane lub niezrozumiałe przepisy prawne oraz procedury stanowiły utrudnienie w otrzymaniu dofinansowania w ramach opisywanego działania. (abstrakt oryginalny)

More than 20 years in Poland we can observe a process of economic transformation to i.a. development of entrepreneurial attitudes in society. One of the instruments in support of entrepreneurship in rural areas is the measure 312 creation and development of micro enterprises under the Rural Development Programme in Poland for the years 2007-2013. The author, based on the carried out studies, analyzes the impact of the mentioned financial instrument on companies functioning and examines the hypothesis, which states that complicated and confusing regulations and procedures constituted an impediment to the receipt of funding under the described the measure 312 creation and development of micro enterprises. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dubisz S. (red.) (2006), Uniwersalny Słownik Języka Polskiego PWN P-Ś, PWN, Warszawa.
  2. Etel M. (2012), Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz orzecznictwie sądowym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
  3. Kraśnicka T. (2002), Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
  4. Malinowska E. (2006), Istota, rodzaje i uwarunkowania przedsiębiorczości, [w:] T. Kraśnicka (red.), ABC Przedsiębiorczości, TRIADA, Chorzów.
  5. Nowak N., Musiał H. (2005), Rola i znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju przedsięwzięć gospodarczych, [w:] D. Kopycińska (red.), Teoretyczne Aspekty Gospodarowania, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
  6. Say J. (1960), Traktat o ekonomii politycznej, PWN, Warszawa.
  7. Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
  8. Sobczyk G. (red.) (1995), Funkcjonowanie małych firm w warunkach zmian systemowych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
  9. Sudoł S. (2008), Przedsiębiorczość - jej pojmowanie, typy i czynniki ją kształtujące, [w:] K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i zmienność, Państwowa Wyższa Szkoła w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg.
  10. Sudoł S. (2002), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, Dom Organizatora, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7040
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2014.017
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu