BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piechota Katarzyna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Motywacja do pracy wolontariuszy
Motivation to Volunteer Work
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2014, t. 41, nr 2, s. 83-96, wykr., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Wolontariat, Organizacje pozarządowe, Techniki motywowania
Volunteering, Non-governmental organisation, Motivation techniques
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poruszone zostały zagadnienia motywacji do pracy wolontariuszy w aspekcie teorii i praktyki zarządzania. Wyjaśnione zostało pojęcie wolontariatu oraz scharakteryzowana została sylwetka wolontariusza. Zaprezentowane zostały także wyniki badania przeprowadzonego w kwietniu 2014 roku na członkach organizacji pozarządowej, jaką jest stowarzyszenie, a którzy działają jako wolontariusze. (abstrakt oryginalny)

This article will present the issues of motivation to volunteer work based on the results of a survey of members of non-governmental organization in April 2014. The publication will be explained the concept of volunteering. Also discussed will be issues of motivation to work in the theoretical aspects and its references to volunteering. It will show the results of the published reports on volunteering and social activities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Zbaraszczuk E. (2014), Podwyżka najlepszym sposobem na motywowanie pracowników, Portal Jobs.pl http://www.jobs.pl/artykuly/podwyzka-najlepszym-sposobem-na-motywowaniepracownikow [25.05.2014 r.].
 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 ze zm.
 3. Centrum Wolontariatu (2014a), http://wolontariat.org.pl/wolontariusze/kim-jest-wolontariusz/ [20.05.2014 r.]
 4. Stowarzyszenie Klon/Jawor (2014), Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków. Wolontariat, filantropia, 1% i wizerunek organizacji pozarządowych. Raport z badania 2013, Warszawa.
 5. Przewłocka J. (2011), Zaangażowanie społeczne Polaków w 2010 roku: wolontariat, filantropia, 1%. Raport z badań, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 6. Gumkowska M. (2014), Szklany sufit wolontariatu, http://civicpedia.ngo.pl/wiadomosc/706852.html [25.05.2014 r.].
 7. Sekuła Z. (2008), Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, Wyd. PWE, Warszawa.
 8. Independent Sector (2014), National Value of Volunteer Time, http://www.independentsector.org/volunteer_time [28.05.2014 r.].
 9. Basińska A., Nowak M. (2010), Motywowanie i motywacja do pracy wolontariuszy, WOLIMP, Poznań, http://www.staff.amu.edu.pl/~wolimp [PDF] [2.06.2014].
 10. Centrum Wolontariatu (2014b), http://wolontariat.org.pl/strefa-korzystajacych/cyklwspolpracy/wspolpraca-i-motywowanie/motywowanie/ [20.05.2014 r.].
 11. Institute for Volunteering Research (2014), http://www.ivr.org.uk/ivr-volunteering-stats [19.05.2014 r.].
 12. Reykowski J. (1978), Podstawowe mechanizmy regulacji społecznego zachowania się człowieka [w:] Reykowski J. (red.), Teoria osobowości a zachowania prospołeczne, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 13. Esmond J., Dunlop P. (2004), Developing the Volunteer Motivation Inventory to Assess the Underlying Motivational Drives of Volunteers in Western Australia, CLAN WA Inc.,http://volunteer.ca/content/clan-wa-inc-developing-volunteer-motivation-inventory-assessunderlying-motivational-drives [PDF] [ 25.05.2014 r.].
 14. World Volunteer Web (2014), People volunteer to make a difference: UK study, http://www.worldvolunteerweb.org/resources/research-reports/national/doc/people-volunteerto-make.html [28.05.2014 r.].
 15. Schultinik J., Riley M. J., Schott G. (2014), Determinig Volunteer Motivations - A Key to Success, http://www.msue.msu.edu/objects/content_revision/download.cfm/revision_id.353032/workspace_id.275600/Determining%20Volunteer%20Motivations.pdf/ [PDF] [29.05.2014 r.].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7040
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2014.019
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu