BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leniartek Mieczysław K. (Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu)
Tytuł
Dychotomia krajobrazu wsi ziemi kłodzkiej
A Dichotomy of the Landscape of Villages in Kłodzko Land
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2010, nr 17, s. 153-160, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Wieś, Krajobraz wsi, Krajobraz wiejski
Village, Village landscape, Rural landscape
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Region kłodzki
Abstrakt
Krajobraz wsi postrzegany jest jako czynnik zespalający lokalną społeczność, a także jako motyw promocji miejscowości. Te socjologiczne i ekonomiczne podejścia widoczne są w strategiach rozwoju, a także planach zagospodarowania przestrzennego. Paradoksalnie nie przekłada się to na podnoszenie walorów krajobrazowych w następstwie dychotomii pomiędzy sferą materialną a duchową przestrzeni. Istnieje szansa na przywrócenie harmonii poprzez edukację regionalną i uspołecznienie procesu planowania.(abstrakt oryginalny)

A village landscape is perceived as a factor of local community integration, as well as a leading theme in promotion of a place. These sociological and economic approaches are evident in the strategies for development, as well as in land use planning. Paradoxically, it does not result in the raise of the value of the landscape, as a consequence of a dichotomy between its material and spiritual spheres. There is a chance to restore the harmony through a regional education and socialized planning process.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bieńkowski, В., Żywa lekcja historii, "Tygodnik Euroregio Glacensis" 2008, nr 39/557, s. 5.
  2. Bogacz, Т., Dziedzictwo kulturowe wsi Pogórza Sudeckiego w samorządowych programach rozwoju (ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Kłodzkiej), w: Muzeum a dziedzictwo kulturowe pogranicza. Kudowa-Zdrój - tożsamość i zbliżenie, Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju, Kudowa-Zdrój 2008, s. 135-142.
  3. Chylińska, D., Harmonia i autentyzm krajobrazu widzianego a wykorzystanie architektury regionalnej i jej cech w turystyce, w: Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią, red. A. Zaręba, D. Chylińska, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 221-229.
  4. Lodowski, J., Badania archeologiczne na Ziemi Kłodzkiej w okresie powojennym, "Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej" 1992, nr 4, s. 35-57.
  5. Niedźwiecka-Filipiak, I., J. Potyrała, Przywrócenie do życia przygranicznej wsi Wrzosówka, "Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych" 2006, t. II, Lublin, s. 118-126.
  6. Słownik geografii turystycznej Sudetów, t. 15, Kotlina Kłodzka i Rów Górnej Nysy, red. M. Staffa, Wydawnictwo 1-Bis, Wrocław 1994, s. 27-253.
  7. Suchodolski, J., Kształtowanie współczesnej zabudowy w miejscowościach turystycznych w sudeckim krajobrazie kulturowym, w: Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią, red. A. Zaręba, D. Chylińska, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 187-197.
  8. Trocka-Leszczyńska, E., Wiejska zabudowa mieszkaniowa w regionie sudeckim, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
  9. Uchwała nr 96/IV/2003 Rady Gminy w Kłodzku z 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko we wsi Krosnowice, Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 34, poz. 607.
  10. Zrównoważony rozwój obszarów górskich, publikacja wydana w ramach projektu FAO "Zrównoważony rozwój obszarów górskich" TC P/PO L/3004(A), koordynator projektu A. Hałasiewicz, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu