BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarzycki Piotr (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Grobelny Jacek (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Starzec Daria (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Tytuł
Identyfikacja motywów oraz kształtowanie się poziomu motywacji turystów wędrujących na terenie Sudetów Środkowych i Zachodnich
Motivation of Tourist Mountaineers in the Central and Western Sudetes Mountains - Identification and Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2010, nr 17, s. 161-180, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Turystyka krajowa, Aktywność turystyczna, Badanie turystyki
Tourism, Domestic tourism, Tourist activity, Tourism research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Teoretyczne podstawy określania motywów i kształtowania się poziomu motywacji rozmaitych form aktywności ruchowej stanowiły inspirację do zainicjowania badań empirycznych wśród pieszych turystów górskich w Polsce. Przedstawiony fragment badań ukazuje wysoki poziom motywacji respondentów do podejmowania turystyki górskiej oraz wskazuje na zmienne, które go różnicują istotnie statystycznie. W odniesieniu do motywów za najważniejsze respondenci uznali ich charakter aktywnościowy, emocjonalny, katartyczny i zdrowotny.(abstrakt oryginalny)

The paper discusses the theory of developing motivation as well and its intensity which should be perceived as psychological grounds for tourist behaviour. Accordingly, empirical research was carried out under the project regarding contemporary mountain tourism in Poland. The research tool applied was the combined questionnaire of Zarzycki's survey form (regarding motifs) and Winiarski's Tourist Motivation Questionnaire (regarding levels of motivation). The group of respondents included 210 experienced mountaineers wandering in the Central and Western Sudetes Mountains. Research data analysis shows a high level of motivation to pursue active recreation, pleasure and the desire to flee from everyday home routine or job-related stress.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bocheńska, M., K. Bujak, Uwagi dotyczące motywów uprawiania turystyki, "Ruch Turystyczny" 1975, z. 1, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa.
 2. Gaworecki, W., Ekonomika i organizacja turystyki, PWN, Warszawa 1978.
 3. Gracz, J., T. Sankowski, Psychologia w rekreacji i turystyce, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań 2001.
 4. Grobelny, J., Uwarunkowania rozwoju rekreacji konnej w świetle literatury przedmiotu, "Kwartalnik Naukowy AWF Wrocław" 1995, nr 3-4, s. 115.
 5. Łobożewicz, Т., Stan i uwarunkowania aktywności ruchowej ludzi w starszym wieku w Polsce, "Z warsztatów badawczych" 1991, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa.
 6. Łukasik, A., Struktura motywacji turystycznej, "Folia Turistica" 1993, nr 4, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków.
 7. Mayo, E.J., L.P. Jarvis, The psychology of leisure travel, CBI Publishing, Boston 1981.
 8. Przecławski, K., Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków 1996.
 9. Sewerniak, J., Uczestnicy górskiej turystyki pieszej: charakterystyka społeczno-demograficzna i motywacyjna w świetle badań ankietowych, "Monografie" 1990, nr 287, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań.
 10. Winiarski, R., Kwestionariusz motywacji turystycznej, konstrukcja i charakterystyka psychometryczna, "Problemy Turystyki" 1988, nr 2, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków.
 11. Winiarski, R., Motywacja aktywności rekreacyjnej człowieka, "Wydawnictwo Monograficzne" 1991, nr 45, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków.
 12. Zarzycki, P., Współczesna piesza turystyka górska w Polsce i jej uwarunkowania, [praca doktorska], Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław 2003.
 13. Zdebski, J., Rekreacyjna działalność sportowa jako źródło zaspokajania złożonych potrzeb człowieka. Psychologiczne i społeczne uwarunkowania rekreacyjnej działalności sportowej, "Monografie" 1990, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań.
 14. Zdebski, J., Góry jako źródło przeżyć emocjonalnych, "Wierchy" 1997, r. 62, Oficyna Wydawnicza "Wierchy", COTG PTTK, Kraków.
 15. Ziemilski, A., Człowiek i góry, "Wierchy" 1968, r. 36, Oficyna Wydawnicza "Wierchy", KTG ZG PTTK, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu