BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomaszewski Jarosław (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Umiędzynarodowienie uczelni poprzez uczestnictwo w programie Erasmus - realizacja wybranych założeń procesu bolońskiego na przykładzie Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
The Internationalization of Universities through Their Participation in the Erasmus Programme - Meeting Some Objectives of the Bologna Process by the Wroclaw School of Banking
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2010, nr 17, s. 241-253, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, Deklaracja bolońska, Absolwenci szkół wyższych, Szkolnictwo wyższe
Education, Bologna process, Higher education graduates, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Założenia procesu bolońskiego określają w znacznym stopniu kierunki umiędzynarodowienia uczelni. Autor artykułu wyjaśnia, jakie umiejętności i doświadczenie powinni nabywać dzisiejsi absolwenci z punku widzenia oczekiwań pracodawców. Przedstawia specyfikę kompetencji wymaganych od absolwentów szkół wyższych wchodzących na międzynarodowy rynek pracy. Przedstawione zostały kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego w zakresie umiędzynarodowienia, które sprzyjają dostarczaniu oczekiwanych kompetencji.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the trends towards the internationalization of universities that result from the goals of the Bologna Process. In this aspect, a specific character of competences shown by alumni who enter the international labour market was described. The author defines the kinds of skills and experience that current graduates should be equipped with when considering the expectations of employers. In this context, the reasons for the internationalization of universities involved in the Erasmus Programme have been described. The extent of the participation in the Erasmus Programme by Polish universities has been also presented. The Wroclaw School of Banking is an example of a higher education institution which improves the quality and attractiveness of its teaching offer through the internationalization by means of the Erasmus Programme. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Forlicz, S., A. Kaleta, Czynniki konkurencji szkoły wyższej, w: Konkurencja na rynku usług edukacyjnych, red. J. Dietel, Z. Sapijaszka, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 2006.
 2. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Wykorzystanie rezultatów programu " Uczenie się przez całe życie" w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce, Warszawa 2008.
 3. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Wpływ programu Erasmus na internacjonalizację uczelni w latach 1998-2008, Warszawa 2008.
 4. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Praktyczny przewodnik tworzenia programów studiów zintegrowany z okresem mobilności, Warszawa 2009.
 5. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 10 lat Erasmusa w Polsce, Warszawa 2008.
 6. http:// www.nauka.gov.pl.
 7. Kraśniewski, A,, Proces Bohmski - to już 10 lat. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2009.
 8. Siwińska, В., Education goes global! Strategie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego, Fundacja Edukacyjna "Perspektywy", Warszawa 2007.
 9. Wiśniewski, Z., Zatrudnienie i rynki pracy w warunkach społeczeństwa informacyjnego, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. Z. Wiśniewski, A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 10. www.erasmus.org.pl.
 11. Zielona księga Komisji Wspólnot Europejskich, "Promowanie mobilności edukacyjnej młodych ludzi", Bruksela 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu