BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stróżyńska Agnieszka (Iniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wykorzystanie instrumentów pochodnych a problem agencji
The Use of Derivatives and Agency Problem
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 565-573, tab., bibliogr. 41 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Słowa kluczowe
Teoria agencji, Instrumenty pochodne, Zarządzanie ryzykiem
Agency theory, Derivatives, Risk management
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem artykułu jest syntetyczna prezentacja zależności zachodzących pomiędzy wykorzystaniem instrumentów pochodnych oraz występującym w przedsiębiorstwach problemem agencji i poziomem nadzoru korporacyjnego. W przedstawionym artykule dokonano systematyki wzajemnych relacji występujących pomiędzy problemem agencji oraz nadzorem korporacyjnym a wykorzystaniem derywatów z uwzględnieniem rzeczywistego motywu ich wykorzystania - zabezpieczenia przed ryzykiem lub spekulacji. Motywacją do przyjęcia tak postawionego celu stała się zauważalna w przeprowadzanych na świecie badaniach niejednoznaczność wskazań oraz nierzadko przeciwstawna interpretacja badanych zależności. W celu realizacji głównych zamierzeń, przeprowadzono studia literaturowe, dokonując przeglądu literatury anglojęzycznej. Wartością artykułu jest wytyczenie podstaw, na gruncie których możliwa stałaby się próba przełożenia teoretycznych i empirycznych wskazań na badania polskich spółek. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is a synthetic presentation of the relationships between the usage of derivatives and the agency problem occurring in companies, and also corporate governance level. The paper presents the systematics of mutual relations existing between the agency problem; the level of corporate governance and the use of derivatives depending on the actual motive of their use - hedging or speculation. The motivation for its purpose became ambiguous indications and counterposed interpretation of surveyed dependencies frequently observable in the studies conducted in the world. Author carried out literature studies In order to achieve the main objective of article, reviewing the published research. The value of the article is to point out the grounds on the basis of which we can make an attempt to transfer the theoretical and empirical indications to Polish economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allayannis G., Lel U., Miller D.P. (2012), The use of foreign currency derivatives, corporate governance, and firm value around the world, "Journal of International Economics" vol. 87, iss. 1, s. 65-79.
 2. Allayannis G., Ofek E. (2001), Exchange rate exposure, hedging, and the use of foreign currency derivatives, "Journal of International Money and Finance" vol. 20, s. 273-296.
 3. Aretz K., Bartram S.M. (2010), Corporate Hedging and Shareholder Value, "Journal of Financial Research" vol. 33, iss. 4, s. 317-371.
 4. Aretz K., Bartram S.M., Dufey G. (2007) Why hedge? Rationales for corporate hedging and value implications, "The Journal of Risk Finance" vol. 8, no. 5, s. 434-449.
 5. Bartram S.M., Brown G.W., Fehle F.R. (2009), International Evidence on Financial Derivatives Usage, "Financial Management", Spring, s. 185-206.
 6. Berkman H., Bradbury M.E. (1996), Empirical evidence on the corporate use of derivatives, "Financial Management" vol. 25, no. 2, s. 5-13.
 7. Bessembinder H. (1991), Forward contracts and firm value: investment incentive and contracting effects, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" vol. 26, no. 4, s. 519-32.
 8. Bodnar G.M., Hayt G.S., Marston R.C. (1998), Wharton survey of financial risk management by US non-financial firms, "Financial Management" vol. 4, no. 2, s. 70-91.
 9. Campbell T.S., Kracaw W.A. (1990), Corporate risk management and incentive effects of debt, "Journal of Finance" vol. 45, no. 5, s. 1673-1686.
 10. Campbell T.S., Kracaw W.A. (1999), Optimal Speculation in the Presence of Costly External Financing, w: Corporate Risk: Strategies and Management, red. G.W. Brown, D.H. Chew, London.
 11. Chang Ch. (1997), Does Hedging Aggravate or Alleviate Agency Problems? A Managerial Theory of Risk Management, University of Minnesota Working Paper.
 12. Chernenko S., Faulkender M. (2011), The Two Sides of Derivatives Usage: Hedging and Speculating with Interest Rate Swaps, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" vol. 46, no. 6, s. 1727-1754.
 13. DeMarzo P., Duffie D. (1995), Corporate incentives for hedging and hedge accounting, "Review of Financial Studies" vol. 8, s. 743-771.
 14. Dionne G., Triki T. (2004), On Risk Management Determinants: What Really Matters?, HEC Montreal Risk Management Chair Working Paper.
 15. Dionne G., Triki T. (2005), Risk management and corporate governance: The importance of independence and financial knowledge for the board and the audit committee, HEC Montreal Risk Management Chair Working Paper.
 16. Faulkender M. (2005), Hedging or Market Timing? Selecting the Interest Rate Exposure of Corporate Debt, "The Journal of Finance" vol. 60, s. 931-962.
 17. Fok R.C.W., Carroll C., Chiou M.C. (1997), Determinants of Corporate Hedging and Derivatives: A Revisit, "Journal of Economic Business" vol. 49, s. 569-585.
 18. Gay G., Nam J. (1998), The underinvestment problem and corporate derivatives use, "Financial Management" vol. 27, no. 4, s. 53-69.
 19. Geczy C., Milton B.A., Schrand C. (1997), Why firms use currency derivatives, "Journal of Finance" vol. 52, s. 1323-1354.
 20. Geczy C., Minton B.A., Schrand C. (2007), Taking a View: Corporate Speculation, Governance, and Compensation, "The Journal of Finance" vol. 62, s. 2405-2443.
 21. Graham J.R., Rogers D.A. (2002), Is corporate hedging consistent with value maximization? An empirical analysis, "Journal of Finance" vol. 57, no. 2, s. 815-840.
 22. Haushalter D. (2000), Financing policy, basis risk, and corporate hedging: evidence from oil and gas producers, "Journal of Finance" vol. 55, s. 107-152.
 23. Knopf J.D., Nam J., Thornton J.H. Jr. (2002), The Volatility and Price Sensitivities of Managerial Stock Option Portfolios and Corporate Hedging, "The Journal of Finance" vol. 57, s. 801-813.
 24. Lel U. (2012), Currency hedging and corporate governance: A cross-country analysis, "Journal of Corporate Finance" vol. 18, iss. 2, s. 221-237.
 25. Marsden A., Prevost A.K. (2005), Derivatives use, corporate governance, and legislative change: an empirical analysis of New Zealand listed companies, "Journal of Business Finance & Accounting" vol. 32, no. 1-2, s. 255-295.
 26. May D.O. (1995), Do managerial motives influence firm risk reduction strategies, "Journal of Finance" vol. 50, no. 4, s. 1291-1308.
 27. Mayers D., Smith J.C.W. (1987), Corporate insurance and the underinvestment problem, "Journal of Risk and Insurance" vol. 54, no. 1, s. 45-54.
 28. Mayers D., Smith J.C.W. (1990), On the corporate demand for insurance: evidence from the reinsurance market, "Journal of Business" vol. 63, no. 1, s. 19-40.
 29. Nance D.R., Smith C.W. Jr, Smithson C.W. (1993), On the Determinant of Corporate Hedging, "The Journal of Finance" vol. 48, no. 1, s. 269-270.
 30. NBP, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r. (2010), Warszawa.
 31. NBP, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. (2014), Warszawa.
 32. Rogers D. (2002), Does executive portfolio structure affect risk management? CEO risk-taking incentives and corporate derivatives usage, "Journal of Banking and Finance" vol. 26, s. 271-295.
 33. Shapiro A., Titman S. (1986), An integrated approach to corporate risk management, w: The Revolution in Corporate Finance, red. J.M. Stern, D.H. Chew, Blackwell, Oxford, s. 331-354.
 34. Smith C.W. (1995), Corporate risk management: theory and practice, "Journal of Derivatives" vol. 2, s. 21-30.
 35. Smith C.W. Jr, Smithson C.W.,Wilford D.S. (1990), Financial engineering: why hedge?, w: The Handbook of Financial Engineering, Harper Business Books, New York, s. 126-137.
 36. Smith C.W., Stulz R.M. (1985), The Determinants of Firms' Hedging Policies, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" vol. 20, no. 4, s. 391-405.
 37. Stulz R.M. (1984), Optimal Hedging Policies, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" vol. 19, s. 127-140.
 38. Stulz R.M. (1990), Managerial discretion and optimal financing policies, " Journal of Financial Economics" vol. 26, no. 1, s. 3-27.
 39. Stulz R.M. (2001), Creating Value with Risk Management, w: Derivatives, Risk Management and Financial Engineering, red. R.M. Stulz, Southwestern College Publishing, Cincinnati.
 40. Tufano P. (1996), Who manages risk? An empirical examination of risk management practices in the gold mining industry, "Journal of Finance" vol. 51, s. 1097-1137.
 41. Tufano P. (1998), Agency costs of corporate risk management, "Financial Management" vol. 27, no. 1, s. 67-77.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-49
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu