BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piątek Edyta (Politechnika Świętokrzyska), Dziedzic-Jagocka Ilona (Politechnika Świętokrzyska)
Tytuł
Due diligence - źródła danych do analizy
Due Diligence - the Source of Data for Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 653-660, bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Słowa kluczowe
Analiza due diligence, Wycena, Zasoby ludzkie, Przedsiębiorstwo
Due diligence analysis, Valuation, Human resources, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Celem opracowania jest określenie znaczenia due diligence, jako podstawy do oszacowania wartości planowanego przedsięwzięcia, w szczególności wskazanie zakresu i źródeł informacji czerpanych w tej procedurze do podjęcia ostatecznych decyzji inwestycyjnych. Metodologia badania - Sprowadza się do porównania zakresu informacyjnego danych powszechnie dostępnych z potrzebami informacyjnymi koniecznymi do prawidłowego oszacowania wartości udziałów sprzedawanej spółki w procedurze due diligence. Wynik - Z przeprowadzonej analizy wynika, iż dla szacowania wartości udziałów w procedurze due diligence konieczne jest sięgnięcie po szereg innych danych niż dostępne w standardowych dokumentach finansowych i księgowych. Szczególnie informacje o zasobach ludzkich i efektywności handlowej stanowią ważny element algorytmu szacowania wartości udziałów spółki. Oryginalność/wartość - Rozważania wskazują, iż cel badania w procedurze due diligence ma znaczenie dla zakresu informacyjnego, jakim obejmuje się badany podmiot. Sprzedaż udziałów spółki w procedurze due diligence wymaga informacji o zasobach ludzkich i efektywności handlowej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the study is to determine the importance of due diligence, as a basis for estimating the value of the proposed project, in particular an indication of the extent and sources of information derived in this procedure to make final investment decisions. The research methodology is reduced to comparison of the data publicly available information with the information requirements necessary to properly assess the value of the shares sold to the company's due diligence process. Result - The analysis shows that for estimating the value of shares in the due diligence process, it is necessary to tap into a range of other data than available in standard financial and accounting documents. In particular, information on human resources and business efficiency is an important element of the algorithm for estimating the value of the shares. Originality/value - The considerations indicate that the purpose of the study in the due diligence process is important for a range of information which includes a test subject. The sale of the shares in the due diligence process requires information about human resources and business efficiency. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzozowska K. (2012), Due diligence jako źródło informacji w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 91, s. 17-26.
  2. Fołtyn W. (2005), Analiza due diligence w integracji przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa.
  3. Wójtowicz J. (2007), Due diligence, czyli ryzyko pod kontrolą, www.ipo.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-57
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu