BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziekan Przemysław (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kultura organizacyjna a proces adaptacji nowych funkcjonariuszy straży granicznej
Organizational Culture and the Process of Adaptation of New Border Guards
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2014, t. 41, nr 2, s. 135-142, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Adaptacja społeczno-zawodowa, Straż Graniczna
Organisational culture, Socially-professional adaptation, Border Guard
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na proces adaptacji nowych funkcjonariuszy Straży Granicznej. W dobie kryzysu każda organizacja szuka oszczędności i coraz większą uwagę zwraca się na czynnik ludzki. Szybki i skuteczny proces adaptacji może przynieść organizacji bardzo duże oszczędności jak również może przesądzić o dalszej pracy zawodowej funkcjonariusza. Źródeł sukcesu można dopatrywać się w wielu czynnikach lecz niewątpliwie jednym z najważniejszych jest kultura organizacyjna. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to draw attention to the process of the adaptation of new Border Guard officers. In the area of the crisis each organization is searching for cost savings and more attention is paid to the human factor. Fast and efficient process of adaptation can bring big amount of financial savings as well as can determine further officer's career. The sources of success can be sought in many different factors but the most important is the organizational culture. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. M. Colman, Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2009r.
 2. T. Plich, Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Tom I Wydawnictwo Akademickie Żak Warszawa 2003r.
 3. E. H. Schein, Coming to a New Awareness of organizational culture. Sloan management, 1984r.
 4. G. Hofstede, Gert Jan Hofstede, Kultury i organizacje, Zaprogramowanie umysłu, Wydanie II, PWE Warszawa 2007r.
 5. C. Sikorski, Kultura organizacyjna - Efektywnie wykorzystaj możliwości swoich pracowników, C.H. Beck Warszawa 2006r.
 6. L. Zbiegień-Maciąg, Kultura w organizacji - Identyfikacja kultur znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005r.
 7. C. Sikorski, Zachowanie ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999r. s. 247-250; Wpływ kultury organizacyjnej na motywację. Od ograniczania do poczucia niepewności do jej wysokiej tolerancji. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2001r. nr.6.
 8. B. Nogalski, J. Apanowicz, R. Rutka, A. Czermiński, M. Czerska, Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń 2002r.
 9. R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydanie drugie, PWN Warszawa 2007r.
 10. H. Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN Warszawa 2006r.
 11. K. Jacewicz, Funkcjonariusze Straży Granicznej - samowiedza, styl życia i koncepcje własnej przyszłości, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Studiów Edukacyjnych, 2006r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7040
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2014.023
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu