BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bugaj Justyna M. (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Rybkowski Radosław (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Prywatne korzyści z wyższego wykształcenia - analiza finansowa
Private Benefits of Higher Education - Financial Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 687-696, tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Słowa kluczowe
Korzyści prywatne, Wykształcenie, Szkolnictwo wyższe
Private benefits, People's education, Higher education
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - W artykule zaprezentowano nową metodę obliczania korzyści z posiadania wyższego wykształcenia, zastosowaną do polskich warunków. Odwołując się do metod stosowanych przez OECD Autorzy stawiają sobie za cel określenie, na ile korzystne jest indywidualne inwestowanie w edukację wyższą. Metodologia badania - Podstawową metodą badawczą zastosowaną przez Autorów jest obliczanie korzyści z wyższego wykształcenia na podstawie bieżącej wartości netto (Present Net Value, PNV). Zaproponowana w opracowaniu modyfikacja uwzględnia zabezpieczenie przed bezrobociem jako finansową korzyść oraz wpływ ponoszonych kosztów zdobycia wykształcenia na osiągane korzyści prywatne. Wynik - Niezależnie od rodzaju odbywanych studiów oraz od typu uczelni (prywatna czy publiczna) posiadanie wyższego wykształcenia jest indywidualną korzyścią o charakterze finansowym. Jednocześnie wielkość tej korzyści jest niższa, niż wskazuje to wiele publikacji poświęconych polskiemu szkolnictwu wyższemu. Oryginalność/wartość - Wartością pracy jest zaproponowanie nowej, bardziej szczegółowej metody obliczania prywatnych korzyści z wyższego wykształcenia w aspekcie finansowym w Polsce. Metoda ta pozwala także na długofalowe badanie tej korzyści oraz na jej porównanie z wartościami w innych krajach. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The paper presents new method to calculate private benefits of higher education, applied to Polish higher education system. Based on the method used by OECD, the Authors aim at establishing, how profitable investing in higher education is. Design/methodology/approach - The method applied by the Authors is based on Present Net Value of higher education. The modification of the basic equations, proposed by the Authors take: protecting from unemployment and cumulated costs of higher education into consideration. Findings - The results of the research prove that no matter what is the discipline of studies or type of school (public or private) there is a distinct private benefit of higher education. At the same time, the Authors have noticed that the actual benefit but is lower than presented by earlier publications. Originality/value - The main value of the paper is the new, more detailed method to calculate private benefits of higher education, especially as applied to Poland. This new method will help to long-term researching the subject and comparing Polish benefits with the systems of higher education of other states. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acemoglu D., Angrist J. (1999), How Large Are the Social Returns to Education? Evidence From Compulsory Schooling Laws, NBER Working Paper no. 7444, www.nber.org/papers/w7444.pdf (12.03.2015).
 2. Adamczyk A., Jarecki W., Szacowanie wewnętrznej stopy zwrotu inwestycji w wyższe wykształcenie, http://gospodarkanarodowa. sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2008_11-12_04.pdf (12.03.2015).
 3. Barnett R. (2010), Being a University, Routledge, New York.
 4. Baum S., Payea K. (2005), The Benefits of Higher Education for Individuals and Society, College Board.
 5. Bowen H.R. (1968), The Finance of Higher Education, Carnegie Commission on Higher Education, Berkeley.
 6. Bowen H.R. (1977), Investment in Learning. The Individual and Social Value of American Higher Education, Jossey-Bass, San Francisco.
 7. Bowen H.R., Servelle P. (1972), Who Benefits from Higher Education - and Who Should Pay, American Association for Higher Education, ERIC Clearinghouse on Higher Education, Washington DC.
 8. Bugaj J., Szarucki M. (2014), Identyfikacja kluczowych kompetencji w misji uczelni publicznych, w: Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 281-296.
 9. Czapiński J. (2006), Polska - państwo bez społeczeństwa, "Nauka" nr 1, https://portalwiedzy.pan.pl/images/stories/ pliki/publikacje/nauka/2006/01/N_106_01_Czapinski.pdf (14.06.2012).
 10. De Walque D. (2004), Education, Information, and Smoking Decisions Evidence from Smoking Histories, 1940-2000, World Bank, Washington DC.
 11. Education at a Glance (2008). OECD Indicators, wydawnictwo seryjne, Paris, OECD (2005-2011), "Higher Education to 2013" vol. 1.
 12. Instytucje szkolnictwa wyższego, POL-on - zintegrowany system informacji o nauce i szkolnictwie wyższym, https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/rejestry/szkolnictwo?execution=e2s1 (23.01.2015).
 13. Kwiek M., Finansowanie szkolnictwa wyższego w Polsce a transformacje finansowania publicznego szkolnictwa w Europie, cpp.amu.edu.pl (14.06.2012).
 14. Kwiek M. (2010), Zarządzanie polskim szkolnictwem wyższym w kontekście transformacji zarządzania w szkolnictwie wyższym w Europie, CPP RPS, vol. 15, http://www.cpp.amu.edu.pl/pdf/CPP_RPS_vol.15_Kwiek.pdf (10.01.2015).
 15. McMahon W.W. (2009), Higher Learning, Greater Good, The Johns Hopkins University Press, Baltimore.
 16. OECD (2012), Education at a Glance 2012: Highlights, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/eag_highlights-2012-en (15.03.2015).
 17. Programy lojalnościowe kierowane do absolwentów - przegląd rozwiązań europejskich (2013), red. J. Bugaj, Kuźnia Kadr 7, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, www.kuznia7.ue.wroc.pl/k7/images/materialy/poz%202a.pdf (16.03.2015).
 18. Rybkowski R. (2006), Rola ogólnego wykształcenia wyższego w społeczeństwie wiedzy, "Nauka i szkolnictwo wyższe" nr 2 (28), s. 27-33.
 19. Rybkowski R. (2013), Europeanization of European Universities. Between Two Currents of Changes, "Horyzonty Polityki" vol. 4, nr 8, s. 111-123.
 20. Strawiński P. (2005), Zwrot z inwestycji w wyższe wykształcenie w Polsce, http://coin.wne.uw.edu.pl/pstrawinski/publ/zarobki3hec.pdf (15.03.2015).
 21. Tendencje i kierunki zmian na rynku usług szkolnictwa wyższego w Małopolsce (2014), broszura informacyjna, http://obserwatorium.malopolska.pl/files/common/raporty-z-badan/tendencje-szkolnictwo-wyzsze-2014.pdf (29.12.2014).
 22. Uwarunkowania przyszłego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: globalizacja, demografia i zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce (2009), Raport cząstkowy Ernst&Young, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/48d88a26c432b1692b8365e2c1e3e482.pdf (10.03.2015).
 23. Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto (2012), red. J. Bugaj, www.ncbir.pl/gfx/ncbir/ userfiles/_public/fundusze_europejskie/infrastruktura_i_srodowisko/ewaluacja/wplyw_szkolnictwa_wyzszego_ na_pkb_040712_1.pdf (15.03.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-60
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu