BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kościółek Michał (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Strojny Jacek (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Zastosowanie smart specialisation przy wykorzystaniu benchmarkingu na przykładzie województwa podkarpackiego i małopolskiego
The Application of Smart Specialisation using the Method of Benchmarking on the Example of the Podkarpacie and Malopolskie Voivodeships
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2015, vol. 11, s. 128-139, ryc., tab., bibliogr. 12 poz.
Entrepreneurship - Education
Tytuł własny numeru
Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych = The Role of Entrepreneurship in the Socio-economic Developmentof Spatial Systems
Słowa kluczowe
Benchmarking, Region, Rozwój regionalny, Zarządzanie, Samorząd terytorialny, Innowacje, Badania i rozwój (B+R), Konkurencyjność regionów, Analiza porównawcza
Benchmarking, Region, Regional development, Management, Local government, Innovations, Research & Development (R+D), Regions competitiveness, Comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie, Województwo małopolskie
Podkarpackie Voivodship, Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
Zróżnicowanie w rozwoju społeczno-gospodarczym poszczególnych regionów to jedno z największych wyzwań wszystkich gospodarek. Zbadanie wielkości tych różnic oraz wskazanie możliwości ich zmniejszenia to jedno z najtrudniejszych zadań każdej gospodarki. Metodą pozwalająca na wskazanie podmiotów, z których należy czerpać wzorce, jest benchmarking. Została ona opisana w artykule na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego wraz z odwołaniem do inteligentnej specjalizacji, która jest określana w dokumentach europejskich jako jedna z możliwości przeciwdziałania fragmentaryzacji rynków. Celem tekstu jest ocena konkurencyjnej pozycji województw podkarpackiego i małopolskiego pod kątem innowacji oraz badań i rozwoju. W artykule wybrano wskaźniki związane ze sferą badawczo-rozwojową oraz działalnością innowacyjną. Miały one na celu wskazanie potencjału tych działań i pokazanie trendów na przyszłość. Analizy dokonano na przykładzie województw małopolskiego i podkarpackiego. Obszar ten charakteryzuje się odmiennością rozwojową, dlatego stanowi on ciekawy przykład do prowadzenia badań. Analiza wykazała, że w województwie małopolskim większe środki są przeznaczane na sferę badawczo-rozwojową oraz na działalność innowacyjną, co może przynieść korzyści w późniejszych okresach. Można do nich zaliczyć szybsze tempo rozwoju czy lepszą pozycję konkurencyjną jednostek samorządu na obszarze całego kraju. (abstrakt oryginalny)

The variation in the socio-economic development of individual regions is one of the biggest challenges facing all economies. Examining the scope of these differences and identifying opportunities to reduce them is one of the key challenges of any economy. The method allowing for the identification of entities that should be used as an example, is the method of benchmarking. It has been described in the article on the example of local government units with reference to smart specialisation, which is described in European documents as one possibility to address market fragmentation. The article selected indicators related to research and development and innovation activities. They had to identify the potential in this field, and show the trends for the future. The analysis was conducted on the example of the Malopolskie and Podkarpackie voivodeships. This area is characterised by differences in development. This is an interesting example for testing. The analysis showed that in the Malopolskie voivodeship more resources are allocated to research and development and innovation activities, which can bring benefits in future periods. These benefits may include faster development and the better competitive position of local self-government units in the entire country. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Camp, R.C. (1989). Benchmarking: the Search for Industry Best Practices the Lead to Superior Performance. ASQC Quality Press.
 2. Churski, P. (2005). Czynniki rozwoju regionalnego w świetle koncepcji teoretycznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Nauki ekonomiczne. Gospodarka regionu na Jednolitym Rynku Europejskim. Wybrane zagadnienia, XIX, 3.
 3. Fuley, T.R. (1987). Benchmarking: The Key to Developing Competitive Advantage In Mature Markets. Planning Review.
 4. Gaczek, W., Matusiak, M. (2011). Innowacyjność gospodarek województw Polski Wschodniej - ocena, znaczenie, perspektywy.
 5. Janusz, A. (2012). Inteligentna specjalizacja jako instrument wspierania rozwoju inicjatyw klastrowych. Łódź: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 6. Komisja Europejska. (2010). Unia Innowacji. Bruksela.
 7. Komisja Europejska. (2010). Strategia EUROPA 2020. Bruksela.
 8. Komisja Europejska. (2012). Inteligentna specjalizacja - czynnik stymulujący przyszły rozwój gospodarczy Europy. Panorama, 44.
 9. Martyniak, Z. (1996). Metody organizowania procesów pracy. Warszawa: PWE.
 10. Miłek, D. (2013). Specjalizacje regionalne a Strategia Europa 2020.
 11. Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Mazowieckiego. (2013). Inteligentna specjalizacja Województwa Mazowieckiego. Warszawa.
 12. Samorząd Województwa Podkarpackiego. (2013). Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego. Rzeszów.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3296
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu