BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zięba Krzysztof (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Obraz przedsiębiorczości w Polsce w badaniach GEM
Entrepreneurship in Poland Accoridng to GEM Reports
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 224-232, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość
Entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wraz ze stale rosnącą popularnością badań nad przedsiębiorczością rośnie też zainteresowanie i skala wykorzystywania danych pochodzących z raportów Global Entrepreneurship Monitor. W niniejszym artykule wykorzystano te dane do nakreślenia ogólnego obrazu przedsiębiorczości w Polsce, a w końcowej części przybliżono pewne problemy wynikające z metodyki prowadzenia tych badań. Ta krytyczna analiza ma na celu przyczynienie się do bardziej świadomego korzystania ze zgromadzonych danych GEM, tak by nie dochodziło do ich błędnej interpretacji lub nadinterpretacji pojawiających się przy ich wykorzystywaniu.(abstrakt oryginalny)

Growing popularity of studies on entrepreneurship makes GEM reports more and more popular source of entrepreneurship data. In this paper GEM data is used to show the overall picture of entrepreneurship in Poland. Major problems encountered when handling GEM data are also discussed. This critical analysis should lead to a better usage of the above mentioned data and to elimination of its interpretation flaws.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Amoros J.E., Bosma N., GEM 2013 Global Report, GEM Consortium 2014.
  2. Audretsch D.B., Thurik A.R., A Model of the Entrepreneurial Economy, "International Journal of Entrepreneurship Education", 2004, nr 2 (2).
  3. Baumol W.J., Entrepreneurship in economic theory, "American Economic Review 1968, nr 58 (2).
  4. Bratnicki M., Kontekstualne rozwiązanie problemu budowania teorii przedsiębiorczości, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 5.
  5. Gartner W.B., Some Suggestions for Research on Entrepreneurial Traits and Characteristics, "Entrepreneurship Theory & Practice" 1989, nr 14 (1).
  6. Raporty GEM Polska 2005, 2012, 2013, 2014.
  7. Reynolds P.D., Hay M., Camp S.M., Global Entrepreneurship Monitor 1999 Executive Report, Babson College, Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership and London Business School 1999.
  8. Shane S., Prior Knowledge and the Discovery of Entrepreneurial Opportunities, "Organisation Science" 2000, nr 11 (4).
  9. Sudoł S., Podstawowe problemy metodologiczne nauk o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie" 2014, nr 1 (161).
  10. http://www.gemconsortium.org/What-is-GEM (12.12.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu