BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żołądkiewicz Agnieszka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich
Entrepreneurship in Rural Areas
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 233-242, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Rolnictwo, Obszary wiejskie
Entrepreneurship, Agriculture, Rural areas
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na obszarach wiejskich pomimo trudnych warunków rozwija się przedsiębiorczość rolnicza, jak również pozarolnicza. Wyznacznikiem przedsiębiorczości danych terenów może być liczba osób opuszczających tereny wiejskie oraz liczba osób bezrobotnych. Celem artykułu jest przedstawienie form przedsiębiorczości oraz ich poziom na terenach wiejskich.(abstrakt oryginalny)

In rural areas, despite the difficult conditions, develops agricultural entrepreneurship, as well as non-agricultural. Determinant of entrepreneurship may be the number of people leaving the rural areas and the number of unemployed. This article presents the types of entrepreneurship and their level in rural areas.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bucka M., Małe i średnie przedsiębiorstwa jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2014, nr 2 (32).
 2. Fedyszak-Radziejowska B., Społeczność lokalna a rozwój przedsiębiorczości, w: Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich wschodniego i zachodniego pogranicza, red. M. Kłodziński, A. Rosner, Warszawa 2000.
 3. Majkut R., Przedsiębiorczość w świetle uwarunkowań interdyscyplinarnych, CeDeWu, Warszawa 2014.
 4. Polska wieś 2014 Raport o stanie wsi, red. I. Nurzyńska, W. Poczta, SCHOLAR, Warszawa 2014.
 5. Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, red. J. Targulski, Difin, Warszawa 2014.
 6. Rocznik Demograficzny 2011, GUS, Warszawa 2011.
 7. Rocznik Demograficzny 2012, GUS, Warszawa 2012.
 8. Rocznik Demograficzny 2013, GUS, Warszawa 2013.
 9. Rocznik Demograficzny 2014, GUS, Warszawa 2014.
 10. Sikorska-Wolak I., Krzyżanowska K., Przedsiębiorczość w ujęciu teoretycznym i w praktyce, w: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich Stan i perspektywy rozwoju, red. K. Krzyżanowska, Wyd. SGGW, Warszawa 2010.
 11. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - stan na dzień 30.11.2013, http://www.arimr. gov.pl/fileadmin/pliki/wdrazane_programy_sprawozdania/Tworzenie_/22122014_Twor zenie_7-13.pdf (02.01.2015).
 12. Żmijewska K., Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa małopolskiego, w: Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, red. M. Kowalik, A. Sierpińska-Sawicz, VIZJA, Warszawa 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu