BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielawska Aurelia (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ryzyko w mikro i małych przedsiębiorstwach - między szansą a zagrożeniem
The Risk of Micro and Small Enterprises: between Chance and of Loss
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 245-253, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Ochrona ubezpieczeniowa, Ryzyko w przedsiębiorstwie
Risk management, Small business, Insurance protection, Enterprise risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule wskazano rolę mikro i małych przedsiębiorstw w polskiej gospodarce i znaczenie ich bezpieczeństwa dla rozwoju gospodarki. Celem prezentowanego opracowania jest przedstawienie zarówno ryzyka wynikającego z cech jakościowych tych przedsiębiorstw, jak i szans uzyskania korzyści. Jednym z warunków ochrony majątku w czasie wystąpienia niekorzystnych uwarunkowań makroekonomicznych jest postępowanie zgodnie ze strategią zarządzania przedsiębiorstwem, uwzględniającą zarządzanie ryzykiem. Właściciele najmniejszych przedsiębiorstw mają świadomość istnienia ryzyka, ale traktują je tylko jako zagrożenie i nie dostrzegają potrzeby oraz możliwości zarządzania nim. Wraz z wielkością przedsiębiorstwa wzrasta świadomość potrzeby zarządzania ryzykiem, wzrasta także bezpieczeństwo majątku przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

The study presents a risk, not only as the possibility of loss, but also as an opportunity to obtain an advantage. Achieving benefits of risk, and above all, the protection of property during the downturn is to develop a management strategy takes into account the risk management company. Micro-entrepreneurs are aware of the risk, but treat them only as a threat and do not see the need to manage it. Along with the size of the company increases awareness of the need for risk management also increases the safety of the business assets.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bera A., Ochrona ubezpieczeniowa w działalności mikro i małych przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2012, rozprawa habilitacyjna.
 2. Bielawska A., Podatek dochodowy w sterowaniu działalnością inwestycyjną małych i średnich przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1993.
 3. Borkowski P., Ryzyko w działalności przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 4. Haller M., Risiko - Management und Versicherung, Versicherungsenzyklopadie, vol 1, Gabler Verlag 1984.
 5. Hartmann Schenkel A., Risiko - Management bei Klein - und Mittelunternehmen (KMU) Leistunsgangebot der Assekuranz im Netzwerk, Dissertation der Universität St. Gallen, Bamberg 2003.
 6. Holly R., Rola ubezpieczeń w działalności przedsiębiorstw średnich, małych i mikro "Businessman Magazine" 2004, nr 1 (154).
 7. Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Temat specjalny: eksport w mikro i małych firmach, Bank Pekao.
 8. Safin K. Przedsiębiorstwo rodzinne istota i zachowania strategiczne, Wrocław 2007.
 9. Zadora H., Strategie przedsiębiorstwa a ryzyko, w: Strategie finansowe przedsiębiorstw w sytuacjach ryzykownych, red. G. Łukasik, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004.
 10. Zastempowski M., Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2010.
 11. Zelek A., Jakość zarządzania strategicznego w MŚP, a odporność firm na kryzys. Studia Ekonomiczne Regionu Łódzikiego. Rozwój organizacji w teorii i w praktyce zarządzania, PTE Łódź 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu