BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybyciński Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Dylematy kształtowania polityki budżetowej i systemu emerytalnego w Polsce oraz innych krajach UE
Dilemmas of Budgetary Policy and Shaping Pension System in Poland and Other EU Countries
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 95, s. 93-12, bibliogr. 40 poz.
Tytuł własny numeru
Podejście krótkookresowe i strategiczne w polityce gospodarczej
Słowa kluczowe
Polityka budżetowa, System emerytalny, Kryzys finansowy
Budgetary policy, Pension schemes, Financial crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Globalny kryzys finansowy i gospodarczy, który wystąpił pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, okazał się bardzo destrukcyjny dla finansów publicznych wielu krajów UE. Stanęły one wobec wielkiego wyzwania rozwojowego, jakim jest uzdrowienie finansów publicznych, a w szczególności naprawa systemu emerytalnego. W warunkach słabej kondycji finansów publicznych w Polsce - na początku drugiej dekady XXI wieku - przystąpiono do demontażu kapitałowej części nowego systemu emerytalnego. Z perspektywy minionych lat widać, że reforma emerytalna okazała się nieudanym eksperymentem, który podważył zaufanie obywateli zarówno do państwa, jak i dużej części klasy politycznej w Polsce. Nie przyczyniła się ona do wzmocnienia fundamentów ustrojowych i nie sprzyjała przyspieszeniu rozwoju gospodarczego i społecznego Polski.(abstrakt oryginalny)

The global financial and economic crisis which occurred at the end of the first decade of the 21st century had a harmful impact on the level of public finance sustainability in many EU countries. They faced with the prospect of having to reform public finances, especially pension system. Because of the low level of public finance sustainability in Poland it was necessary to dismantle the capital part of the new pension system at the beginning of the second decade of the 21st century. Looking back on the past years it is clear that pension reform was a failed experiment which undermined trust in the state and many Polish politicians. The pension reform did not strengthen fundamentals of the Polish economy and did not stimulate economic and social development in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Attali J., Zachód 10 lat przed totalnym bankructwem?, Wyd. Studio EMKA, Warszawa 2010.
 2. Bainville J., Dzieje Francji, Wyd. Antyk - Marcin Dybowski, Komorów 2010.
 3. Bąk H., Problemy wprowadzenia złotego do mechanizmu kursowego ERM II, w: Gospodarka Polski w Unii Europejskiej w latach 2004-2006. Wybrane zagadnienia, red. H. Bąk, G. Wojtkowska-Łodej, SGH, Warszawa 2007.
 4. Bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Reforma systemu emerytalno-rentowego w Polsce, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa 1997.
 5. Ciżkowicz P., Rzońca A., Mechanizmy oddziaływania deficytu fiskalnego na wzrost gospodarki, "Gospodarka Narodowa" 2011, nr 10.
 6. Dygas M., Podrasowany III filar, http://biznes.onet.pl/podrasowany-iiifilar, 18493,5611478,3790557,252,1,news-detal (data dostępu: 7.05.2014).
 7. Gajewski P., Nierównowaga finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej, "Gospodarka Narodowa" 2011, nr 10.
 8. Glapiński A., Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków. Wokół teorii Josepha Aloisa Schumpetera, SGH, Warszawa 2003.
 9. Góra M., Szansa ministra Jacka Rostowskiego, "Gazeta Wyborcza", 15.02.2011.
 10. Informacja o działaniach podjętych przez Polskę w celu realizacji rekomendacji Rady z art. 126.7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Aneks 2 - Zmiany w systemie emerytalnym, s. 2, http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1002171/zmiany+w+systemie+emerytaln ym (data dostępu: 17.05.2014).
 11. Karsten F., Beckman K., Mity i grzechy demokracji, Fijorr Publishing Company, Warszawa 2012.
 12. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1985.
 13. Kuzińska H., Czy Polska ma już dojrzałe instytucje demokracji i gospodarki rynkowej?, w: Gospodarka i demokracja w Polsce. Dojrzałość i trwałość instytucji, red. J. Kleer, A. Kondratowicz, CeDeWu i OLYMPUS Szkoła Wyższa, Warszawa 2007.
 14. Lubiński M., Polityka fiskalna wobec kryzysu finansowego. Próba oceny, "Gospodarka Narodowa" 2010, nr 9.
 15. Lutkowski K., Cele, zasady i generalne uwarunkowania polityki pieniężnej w procesie transformacji, "Bank i Kredyt" 1993, nr 11.
 16. Lutkowski K., Możliwości i ograniczenia instrumentów makrofinansowych w strategii wzrostu gospodarczego, "Bank i Kredyt" 1993, nr 5-6.
 17. Magierowski M., Europejski Lehman Brothers?, "Rzeczpospolita", 4.05.2010.
 18. Orczyk J., Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, Wyd. AE, Poznań 2008.
 19. Oręziak L., OFE. Katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2014.
 20. Oręziak L., Pakt Stabilności i Wzrostu - zasady i praktyka funkcjonowania, w: Gospodarka Polski w Unii Europejskiej w latach 2004-2006. Wybrane zagadnienia, red. H. Bąk, G. Wojtkowska-Łodej, SGH, Warszawa 2007.
 21. Orłowski W.M., Świat do przeróbki. Spekulanci, bankruci, giganci i ich rywale, Agora SA, Warszawa 2011.
 22. Patrzałek L., Polityka budżetowa, w: Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, WN PWN, Warszawa 2006.
 23. Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 24. Polski dług publiczny w 2013 roku poniżej 55% PKB, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Polski-dlug-publiczny-w-2013-roku-ponizej-55- PKB-3026952.html (data dostępu: 29.05.2014).
 25. Poteraj J., Katalaktyka instytucji finansowych rynku emerytalnego w Polsce w perspektywie efektywności inwestowania, CeDeWu, Warszawa 2010.
 26. Program konwergencji. Aktualizacja 2011, Warszawa, kwiecień 2011.
 27. Program konwergencji. Aktualizacja 2012, Warszawa, kwiecień 2012.
 28. Program konwergencji. Aktualizacja 2013, Warszawa, kwiecień 2013.
 29. Przasnyski R., ZUS nie jest bezpieczną przystanią, http://biznes.onet.pl/zus-nie-jestbezpieczna-przystania,18533,5633718,1,news-detal (data dostępu: 7.05.2014).
 30. Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego. Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Finansów, Warszawa, czerwiec 2013.
 31. Przybyciński T., Dylematy kształtowania polityki gospodarczej i społecznej, w: Polityka gospodarcza w poszukiwaniu nowego paradygmatu, red. J. Stacewicz, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH" nr 92, SGH, Warszawa 2013.
 32. Przybyciński T., Dylematy kształtowania społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, w:Polityka gospodarcza: wyzwania, dylematy, priorytety, red. J. Stacewicz, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH" nr 83, SGH, Warszawa 2010.
 33. Ptak P., Medium- and Long-Term Fiscal Sustainability in Europe, "Gospodarka Narodowa" 2014, nr 2.
 34. Rada Ministrów, Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2014-2017, Warszawa, kwiecień 2014.
 35. Skousen M., Narodziny współczesnej ekonomii. Żywoty i idee wielkich myślicieli, Fijorr Publishing Company, Warszawa 2012.
 36. Szlachta J., Wyzwania przed europejską polityką spójności, w: Polityka gospodarcza w poszukiwaniu nowego paradygmatu, red. J. Stacewicz, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH" nr 92, SGH, Warszawa 2013.
 37. TK: podwyższenie wieku emerytalnego do 67. roku życia - konstytucyjne, http://biznes.onet.pl/tk-podwyzszenie-wieku-emerytalnego-do-67-rokuzyci, 18493,5635793,3790557,251,news-detal (data dostępu: 7.05.2014).
 38. Trybunał Konstytucyjny: Dłuższy wiek emerytalny jest zgodny z Konstytucją, http://finanse.wp.pl/kat,1033803,title,Trybunal-Konstytucyjny-Dluzszy-wiekemerytalny-jest-zgodny-z-Konstytucja,wid,16586919,wiadomosc.html (data dostępu: 24.05.2014).
 39. Trzęsienie kapitalizmu, "Polityka" 2012, nr 1 (wydanie specjalne).
 40. ZUS: o pozostaniu w OFE zdecydowało dotąd ponad 80 tys. osób, http://finanse.wp.pl/kat,1034079,title,ZUS-o-pozostaniu-w-OFE-zdecydowalodotad- ponad-80-tysosob,wid,16597379,wiadomosc.html?ticaid=112c5f (datadostępu: 23.05.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0866-9503
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu