BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Famulska Teresa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Reakcje przedsiębiorstw na obciążenia podatkowe (na przykładzie podatku od towarów i usług)
Reactions of Enterprises to Tax Burden : the Case of Goods and Services Tax
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2015, nr 1 (73), s. 137-151, rys., tab., bibliogr. s. 150-151
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Obciążenia podatkowe, System podatkowy
Enterprises, Tax burdens, Tax system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono autorskie (własne) ujęcie reakcji przedsiębiorstw na obciążenia podatkowe. Założono, że z punktu widzenia przedsiębiorstwa najbardziej pożądane jest stosowanie strategii podatkowej. Zaproponowano przy tym jej definicję. W artykule skoncentrowano się na podatku od towarów i usług, za cel przyjmując identyfikację skutków tego podatku w finansach przedsiębiorstwa w aspekcie rozpatrywanych reakcji. Przyjęto tezę, że w zakresie podatku od towarów i usług jest możliwe stosowanie strategii podatkowej, co wykazano (analiza w ujęciu teoretycznym i prawnym) oraz poddano konfrontacji z praktyką (analiza wybranych danych empirycznych). (abstrakt oryginalny)

The paper presents an original perspective on how enterprises react to tax burden. The assumption states that from the point of view of an enterprise, the use of a tax strategy is the most desirable option. A definition of tax strategy is proposed. The paper centres around the Goods and Services Tax. The author's aim is to identify the effects of the Goods and Services Tax in enterprise financial management with regard to the researched reactions. The thesis is that in the case of the Goods and Services Tax it is possible to apply a tax strategy. This is demonstrated by analysis of both theoretical and legal issues relevant to the problem, and validated practically by means of empirical data analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa 2006/112/ WE Rady z dnia 26 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE z 2006 roku, L 347/1, z późn. zm.).
 2. European Commission 2014 VAT Rates Applied in the Member States of the European Union, Brussels.
 3. Famulska T. 1998 Oddziaływanie systemu podatkowego na rynek finansowy, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 4. Famulska T. 1993 System opodatkowania przedsiębiorstw w Polsce, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 5. Famulska T. 2007 Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 6. Giachetti R. 2010 Design of Enterprise Systems. Theory, Architecture and Methods, CRC Press, Boca Raton.
 7. Gomułowicz A. 2013 Podatki a etyka, Wolters Kluwer Polska S.A., Warszawa.
 8. Improving VAT/ GST - Designing a Simple and Fraud-proof Tax System 2014, M. Lang, J. Lejeune (eds.), International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam.
 9. Kudła J. 2013 Ekonomia opodatkowania międzynarodowego, Difin, Warszawa.
 10. Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw 2013, T. Famulska (red.), Difin, Warszawa.
 11. Preferencje podatkowe w Polsce (4) 2014, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 12. Strategie podatkowe przedsiębiorstw, B. Ciupek, T. Famulska (red.), Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2013.
 13. Straty Skarbu Państwa w  VAT2013, Pricewaterhouse Coopers Sp. z o.o., Warszawa.
 14. Szczodrowski G. 2012 Polski system podatkowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
 16. Witczak R. 2013 Zastosowanie metod szacowania podstawy opodatkowania w podatkach dochodowych jako sposób przeciwdziałania oszustom podatkowym, [w:] Konsekwencje zmiany obciążeń podatkowych w  Polsce, J. Głuchowski, K Piotrowska-Marczak, J. Fila (red.), Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.01.73.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu