BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Soroka-Potrzebna Hanna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ryzyko w opinii mikroprzedsiębiorców - szansa czy zagrożenie?
Risk in Opinion of Microentrepreneurs - Chance or Threat?
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 262-268, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Mikroprzedsiębiorstwo, Ryzyko w przedsiębiorstwie, Zagrożenia rozwojowe, Przedsiębiorca
Micro-enterprise, Enterprise risk, Development risk, Entrepreneur
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ryzyko nie oznacza jedynie zagrożenia stratą, ale jest również szansą na osiągnięcie wyższego niż zakładany zysk. Przedsiębiorcy powinni zdawać sobie sprawę zarówno z tej negatywnej, jak i pozytywnej strony ryzyka, gdyż utożsamianie go jedynie z jedną z nich naraża prowadzoną działalność gospodarczą na utratę niepowtarzalnych okazji, lub narażenie jej na zbyt wysokie ryzyko. Właściwe pojmowanie ryzyka jest podstawą do dalszej jego analizy i zarządzania nim. Artykuł odnosi się do największej grupy przedsiębiorców - mikroprzedsiębiorcy, grupa szczególnie wrażliwa na ryzyko z uwagi na wielkość prowadzonej działalności oraz to, że nawet jedna źle podjęta decyzja może spowodować konieczność zakończenia prowadzonej działalności. Do skutecznego zarządzania ryzykiem, przez tę grupę podmiotów, istotne jest dlatego właściwe rozumienie pojęcia ryzyko.(abstrakt oryginalny)

The risk means not only the risk of loss, but it is also an opportunity to achieve higher profit, -than-the enterprise expected. Entrepreneurs should be aware of both, the negative and the positive side of risk. Identifying risk with only one of this sides exposes enterprise business activities on the loss of unique occasions or on the very high level of risk. Proper perception of risk is the basic ability to further analysis and management of risk. The article refers to the largest group of entrepreneurs, which are microentrepreneurs. The group that is especially sensitive on risk due to the size of the business and the fact that even one wrong decision can cause the necessity to close the business. Therefore, for effective risk management, by this group of subjects, it is essential to have a proper understanding of the concept of the risk.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Atkins I., Bates I., Insurance, Global Professional Publication, London 2008.
  2. Bednarczyk T.H., Instrumenty wspierania eksportu. Kredyty i ubezpieczenia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  3. Dudziński J., Knap R., Handel zagraniczny, Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Szczecin 1999.
  4. Finanse przedsiębiorstwa, red. J. Szczepański, L. Szyszko, PWE, Warszawa 2007.
  5. www.stat.gov.pl.
  6. Kaczmarek T.T., Zarzycki M., Poradnik eksportera, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz- Warszawa 2005.
  7. Rejda G.E., Principles of Risk Management and Insurance. Eleventh Edition, Pearson, New Jersey 2011.
  8. www.stat.gov.pl.
  9. Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu