BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strubel Dorota (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Rola działu windykacji w procesie wspomagania zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego w przedsiębiorstwie
The Role of the Collection Department in Supporting the Commercial Credit Risk Management in an Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 269-279, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko kredytowe, Windykacja należności
Risk management, Credit risk, Receivables vindication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest pokazanie roli działu windykacji we wspomaganiu zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego w przedsiębiorstwie. Zasady zarządzania ryzykiem tego rodzaju mogą być zróżnicowane w zależności od przedsiębiorstwa, jednak wyodrębnić można kilka istotnych czynności pomagających w ograniczeniu ryzyka. Autorka wskazała na fazy procesu zarządzania oraz na działania, które wspomagają ten proces. Skupiono uwagę na konieczności weryfikacji wiarygodności finansowej przyszłego tudzież obecnego kontrahenta, prawidłowego podpisywania umów handlowych, stosowania zabezpieczeń, konieczności szybkiej reakcji w przypadku braku zapłaty. Wskazano na wagę korzystania ze struktury wiekowej należności w aspekcie monitorowania należności oraz systemie blokad dostaw towaru w aspekcie kontrolowania ryzyka kredytowego. W artykule wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych przez autorkę w 2010 roku na temat czynników determinujących skuteczność działań windykacyjnych.(abstrakt oryginalny)

The main purpose of this article is to show the role of the Collection Department in supportingthe credit risk management in an enterprise. Risk management policies may vary depending on a company, however there is a range of activities that can limit the risk. The author of the article has described the phases of the management process and the activities that support it such as: the need for verification of the financial reliability of the current and future contractor, proper trade contract concluding, the application of collateral, rapid response in the event of non-payment. The importance of using the age structure of the receivables has been indicated in the aspect of their monitoring as well as the system of delivery block for goods in terms of controlling credit risk. The results of the research, conducted by the author in 2010, on the factors influencing the effectiveness of debt collection have been used in the article.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baker H.K., Powell G.E., Understanding Financial Management, Blackwell Publishing 2005.
 2. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011.
 3. Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. M. Sierpińska, Wizja Press & IT, Warszawa 2006.
 4. Folga J., Cała prawda o DSO, "CFO Magazyn Finansistów" 2006, nr 5.
 5. Folga J., Jak ustalić właściwy termin płatności dla odbiorców, "Biuletyn Rachunkowości i Finansów" 2007, nr 9.
 6. Folga J., Stępień P., Ryzyko kredytowe w przedsiębiorstwie komercyjnym - uwarunkowania windykacji, w: Windykacja należności ujęcie interdyscyplinarne, red. K. Kreczmańska- Gigol, Difin, Warszawa 2011.
 7. Heropolitańska I., Prawne zabezpieczenie wierzytelności, w: Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2010.
 8. Kozłowski J., Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Bydgoszcz 2003.
 9. Krzemińska D., Finanse przedsiębiorstwa, Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu, Poznań 2000.
 10. Lamenta L., Tobolska D., Jak sprawdzić wiarygodność kontrahentów, Con Lex, Gdynia 1992.
 11. Ritchie B., Marshall D., Business Risk Management, London 1993.
 12. Rytko P., Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2009.
 13. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 14. Stobiecka E., Przedsiębiorca może odzyskać dług, "Dziennik Gazeta Prawna" 28.10.2014, nr 209.
 15. Stroiński E., Ubezpieczenie gospodarcze jako czynnik bezpiecznego kierowania gospodarstwem rolnym, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1989.
 16. Strubel D., Czynniki determinujące skuteczność działań windykacyjnych, wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w ramach badania naukowego pod kierunkiem K. Kreczmańskiej- Gigol w SGH w Warszawie w 2010 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu